Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Podpora rozvoje nadání

Publikováno: 4. října 2018
Ohodnotit článek:
Nehodnoceno

Výzva k podání žádostí pro poskytnutí dotace na podporu nadaných žáků základních a středních škol v roce 2019

MŠMT v souladu s  Koncepcí podpory rozvoje nadání 2014-2020 vyhlašuje dotační program, kterým budou finančně podpořeni organizátoři mimoškolních vzdělávacích aktivit pro nadané žáky základních a středních škol ve věkové kategorii 11 - 20 let. Žadatelé budou své projekty podávat v elektronickém systému ISPROM.  Po uzavření elektronické žádosti je nutné vyplněnou žádost vytisknout a v jenom vyhotovení zaslat či doručit na adresu MŠMT, odbor pro mládež, Karmelitská 5/529, 118 12 Praha. Uzávěrka pro posílání žádostí je 9. 11. 2018. Konzultace poskytuje MŠMT, odbor pro mládež, Senovážné 25, 110 00 Praha 1, tel. 234 815 281, e-mail: jaroslav.froulik@msmt.cz. Plný text vyhlášení dotačního programu naleznete na: http://www.msmt.cz/mladez/vyzva-k-podani-zadosti-pro-poskytnuti-dotace-na-podporu?lang=1&ref=m&source=email

Okruh oprávněných žadatelů: Žádat o dotaci mohou nestátní neziskové organizace (dále jen „NNO“) - spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností, jejichž předmětem činnosti je podpora nadaných dětí a mládeže, právnické osoby vykonávající činnost střediska volného času všech zřizovatelů, veřejné a soukromé vysoké školy a veřejné výzkumné instituce (dále jen „žadatel“) ze státního rozpočtu na vzdělávání, rozvoj vědomostí a dovedností žáků v zájmovém a neformálním vzdělávání, jehož obsah výrazně přesahuje rámec příslušného stupně vzdělávání žáka a které jsou zaměřeny zejména na přírodovědné a  technické obory. Žadatel musí prokazatelně existovat minimálně 2 roky ke dni podání žádosti.  Žadatel o dotaci musí být přímo organizátor vzdělávací aktivity. V případě NNO s pobočnými spolky se předkládá žádost o dotaci prostřednictvím ústředí NNO (pobočné spolky nemohou podávat projekty samostatně). Příjemce dotace musí být realizátor projektu.

Zdroj: www.msmt.cz

Tisk
Výzva k podání žádostí pro poskytnutí dotace na podporu nadaných žáků základních a středních škol v roce 2019

Rubriky: Podpora rozvoje nadáníPočet zobrazení: 1067

Tagy:

Lenka HavelkováLenka Havelková

Další příspěvky od Lenka Havelková

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x