Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Podpora rozvoje nadání

Publikováno: 12. dubna 2021
Ohodnotit článek:
Nehodnoceno

Výzva MŠMT - LETNÍ KEMPY 2021 k podání žádostí o poskytnutí dotace

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje Výzvu LETNÍ KEMPY 2021 k podání žádostí o poskytnutí dotace na podporu aktivit zaměřených na snížení nerovností v přístupu ke vzdělávání a podporu duševního zdraví u dětí, které ve školním roce 2020/2021 plnily povinnou školní docházku, v důsledku pandemie COVID

Oprávněný žadatel
Oprávněným žadatelem (dále jen „žadatel“) je:
a) spolek zřízený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších; v případě
organizace s pobočnými spolky se předkládá žádost o dotaci zásadně prostřednictvím ústředí NNO
(pobočné spolky nemohou žádosti podávat samostatně),
b) ústav, zřízený podle zákona č. 89/2012 Sb.,
c) nadace nebo nadační fond, zřízený podle zákona č. 89/2012 Sb.,
d) obecně prospěšná společnost, zřízena podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných
společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
e) účelové zařízení registrované církve a náboženské společnosti podle zákona č. 3/2002 Sb., o
svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých
zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů,
f) veřejná a soukromá vysoká škola a
g) právnická osoba vykonávající činnost střediska volného času zapsaného v rejstříku škol a školských
zařízení všech zřizovatelů.  

Žádosti pro rok 2021 se vkládají prostřednictvím elektronického informačního systému ISPROM na adrese https://isprom.msmt.cz. ISPROM bude otevřen pro vkládání žádostí v úterý 6. dubna 2021 ve 12 hodin.

Žádost musí být podána nejpozději do 30. dubna 2021.
Upozorňujeme, že pro splnění lhůty musí být žádost tento den již doručena na MŠMT!

Aktuální znění výše uvedené výzvy naleznete zde: https://www.msmt.cz/mladez/vyzva-letni-kempy-2021?lang=1&ref=m&source=email

Kontaktní osoby:

Ing. Oldřich Komárek, tel.: 234 812 725, oldrich.komarek@msmt.cz
Ing. Tereza Vlčková, tel.: 234 812 727, tereza.vlckova@msmt.cz 

Tisk

Rubriky: Podpora rozvoje nadáníPočet zobrazení: 1037

Tagy:

Lenka HavelkováLenka Havelková

Další příspěvky od Lenka Havelková

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x