Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Soutěže MŠMT

Publikováno: 14. prosince 2015
Ohodnotit článek:
Nehodnoceno

Přihlašování žáků do předmětových soutěží ve šk. r. 2015/2016 v Pardubickém kraji

Chcete, aby se žáci vaší školy účastnili předmětových olympiád? Nejdříve musíte uspořádat a zaevidovat školní kolo, a to na https://souteze.ccvpardubice.cz/.

Školy, které se dosud nepřihlásily do systému (neodeslaly registrační formulář na adresu topicova@ccvpardubice.cz), nemohou registrovat žáky, což pro ně v tuto chvíli znamená neúčast v okresním/krajském kole těchto soutěží: *Astronomická olympiáda, Biologická olympiáda, Dějepisná olympiáda, Fyzikální olympiáda, Chemická olympiáda, Matematická olympiáda, Olympiáda v českém jazyce, Pythagoriáda, Soutěže v cizích jazycích, Zeměpisná olympiáda.

Formulář pro registraci školy najdete v příloze pod textem článku. 

Školy, které obdržely přístupové heslo pro školního koordinátora (na základě vyplněného a odeslaného registračního formuláře), se mohou přihlásit do systému a využívat jej k získávání informací o soutěžích (termíny, propozice, pokyny a pozvánky organizátorů, zadání školních kol aj.), ale především pro nominaci žáků do okresního/krajského kola.

Přihlášený uživatel (školní koordinátor nebo organizátor školního kola) je oprávněn zakládat školní kolo, jehož uspořádání je základní podmínkou pro postup žáků do vyššího kola soutěže. Po uskutečnění školního kola uživatel doplní výsledky a navrhne žáky k postupu. Organizátor vyššího kola převezme účastníky školních kol zaregistrovaných do systému na základě nominací škol a podle postupového klíče. Seznam postupujících organizátor zveřejní nejpozději 10 dnů před konáním kola, do kterého škola žáky nominovala. Organizátor okresního/krajského kola není povinen posílat pozvánku žákům ani vysílající škole. 

Přihlašování do ostatních soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání typu A a B vyhlášených MŠMT podle vyhlášky č. 55/2005 Sb., (SOČ, Matematický klokan, Přírodovědný klokan, Turnaj mladých fyziků, soutěže žáků ZUŠ, Evropa ve škole, Dětská scéna - recitace aj.) se řídí pravidly stanovenými vyhlašovatelem/organizátorem soutěže. 

Rozhodnutím odboru školství a kultury Krajského úřadu Pardubického kraje, který zajišťuje organizování postupových kol soutěží vyhlašovaných MŠMT podle vyhlášky č. 55/20052 Sb., budou od školního roku 2015/2016 školy pro přihlašování žáků do vybraných* předmětových soutěží využívat „Informační systém soutěží a olympiád Pardubického kraje“ (dopis ředitelům ZŠ a SŠ, č. j. KrÚ 54495/2015 OŠK ze dne 25. 8. 2015, odeslaný e-mailem dne 26. 8. 2015). O změnách v organizačním zajištění soutěží byly školy informovány e-mailem dne 14. 10. 2015. Informace byla zveřejněna také na www.klickevzdelani.cz, odkaz soutěže MŠMT dne 30. 10. 2015 a na poradách ředitelů škol (Seč, 1. - 4. 12. 2015).

Informační systém k evidenci a administraci soutěží a přehlídek MŠMT provozuje Centrum celoživotního vzdělávání – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Pardubického kraje na adrese  https://souteze.ccvpardubice.cz/. On-line systém by měl zajistit efektivní přenos informací, jednotnou evidenci soutěží, soutěžících a čerpání finančních prostředků z dotace MŠMT na jednotlivé soutěže. Databáze umožňuje snadné generování výstupů (prezenční listina, výsledková listina, formulář vyúčtování, osvědčení o účasti žáka v soutěžích aj.).

 

Dokumenty ke stažení

Tisk
Přihlašování žáků do předmětových soutěží ve šk. r. 2015/2016 v Pardubickém kraji

Rubriky: Soutěže MŠMT, Soutěže a přehlídky MŠMTPočet zobrazení: 3100

Tagy:

Lenka HavelkováLenka Havelková

Další příspěvky od Lenka Havelková

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x