Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy doporučilo z důvodu nouzového stavu v ČR zrušit od 13. 3. 2020 do konce školního roku 2019/2020 soutěže vyhlášené ve Věstníku MŠMT. Bylo by nám líto, kdyby přišlo vniveč úsilí studentů a jejich konzultantů vynaložené při tvorbě letošních soutěžních prací. Skupina nadšenců z Ústřední komise SOČ proto vymýšlí způsob, jak by bylo možné uspořádat nejen okresní a krajská kola, ale i letošní celostátní přehlídku virtuálně. Věříme v ochotu řady porotců, konzultantů i soutěžících přispět k uspořádání letošního ročníku SOČ v netradiční podobě. Podrobnější informace poskytneme příští týden. Nevzdávejme to, SOČka jede dál.

Zdroj: www.talentovani.cz