Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Soutěže MŠMT

Publikováno: 5. května 2020
Ohodnotit článek:
Nehodnoceno

Virtuální obhajoby středoškolské odborné činnosti v Pardubickém kraji již dnes

Středoškolská odborná činnost (SOČ) je prestižní soutěží s mnohaletou tradicí, jejíž historie se začala psát již v roce 1979. Pokud se v SOČ umístíte na předních místech, máte otevřené dveře k dalšímu studiu. Pro řadu účastníků může být SOČ startem budoucí vědecké kariéry, pro jiné šikovným způsobem, jak si vyzkoušet, jestli je zamýšlený obor vysokoškolského studia skutečně baví. SOČ je soutěží víceoborovou, mezi 18 soutěžními obory si tedy vybe každý, ať studuje na kterémkoli typu střední školy. SOČ přitom není jen vědomostní soutěží. Autoři prokazují zejména schopnost samostatné práce a na rozdíl od jiných středoškolských soutěží si ve všech kolech vyzkouší obhajovat práci před odbornou porotou. Rozvíjí tedy i prezentační dovednosti a schopnost reagovat na dotazy porotců.

Vzhledem ke stávajícím omezením budou letos realizována všechna postupová kola soutěže elektronicky. V této souvislosti byly upraveny propozice soutěže, které jsme společně s pokyny pro účastníky krajského kola odeslali žákům nominovaným školami k postupu do krajského kola Pardubického kraje.

Krajské kolo se uskuteční do 15. 5. 2020. Termíny pro jednotlivé obory jsou stanoveny na základě časových možností krajské poroty. Předseda poroty založí na fóru https://www.soc.cz/forums/forum/forum-pro-soutezici-soc/ pro každou práci diskusi, kam budou členové poroty zadávat otázky pro soutěžící. V den obhajoby se soutěžící i hodnotitelé zúčastní společného chatu na tomto fóru. Porota může v souladu s místními podmínkami místo fóra SOČ realizovat videokonferenci, využít skype, Teams, zoom.exe či jiné nástroje. Hodnotitelé se řídí kodexem porotce https://www.soc.cz/kodex-porotce/. 

Termíny komunikace se soutěžícími jsou nastaveny různě: 5. 5. obor zdravotnictví, 6. 5. chemie, 7. 5. ekonomika, 10. 5. obory 05 a 17, další termíny se připravují. Studenty kontaktují buď přímo porotci, nebo tajemnice ústřední komise.                       

Porota v rámci neveřejného jednání stanoví pořadí prací, postup do vyššího kola apod. Nejlepší tři soutěžící v oboru (1., 2., 3. místo) obdrží diplom a cenu, ostatní soutěžící obdrží osvědčení. Výsledkové listiny vyhotoví krajská komise a rozešle soutěžícím a na zúčastněné střední školy. Vítězná práce nemusí být doporučena k postupu, pokud porota rozhodne, že práce je sice nejlepší, ale není dostatečně kvalitní. Postup do celostátní přehlídky, která se bude konat také online, se řídí organizačním řádem SOČ.

Letošní ročník SOČ je jiný a může se uskutečnit jen díky mimořádnému úsilí a úzké součinnosti ústřední komise SOČ, předsedkyně krajské komise SOČ, organizátorky okresních kol, odboru školství Krajského úřadu Pardubického kraje a zejména ochotě dobrovolníků - hodnotitelů. Virtuální forma, kterou se letos SOČ uskuteční, je velkou výzvou a má svá rizika a limity. Prověří tak nejen soutěžící, ale i přípravný a realizační tým. Věřme, že výsledky usilovné práce soutěžících i organizátorů a hodnotitelů předčí očekávání a budou náležitě vzájemně oceněny při závěrečném hodnocení.

Dovolte mi vyjádřit poděkování všem, kdo mi pomohli uskutečnit letošní krajské kolo. Zvlášní poděkování patří Ing. Miroslavě Fatkové, tajemnici ÚK SOČ, Mgr. Kláře Jelinkové, předsedkyni krajské komise SOČ a Mgr. Janě Endyšové, člence krajské komise SOČ. Za sponzorský dar děkuji RNDr. Evě Malinové, ředitelce Krajské hospodářské komory Pardubického kraje.

Lenka Havelková, Krajský úřad Pardubického kraje, odbor školství

 

 

 

Tisk

Rubriky: Soutěže MŠMT, Soutěže a přehlídky MŠMTPočet zobrazení: 1510

Tagy:

Lenka HavelkováLenka Havelková

Další příspěvky od Lenka Havelková

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x