Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Soutěže MŠMT

Publikováno: 20. října 2021
Ohodnotit článek:
Nehodnoceno

20. ročník soutěže Komenský a my

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve spolupráci s Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J. A. Komenského a Základní školou a mateřskou školou J. A. Komenského Brandýs nad Orlicí vyhlašuje 20. ročník celostátní literárně historické a výtvarné soutěže pro děti a mládež “KOMENSKÝ A MY” pro školní rok 2021 - 2022.

Základní informace o 20. ročníku soutěže

Soutěž proběhne ve školních kolech v období říjen 2021 – leden 2022. Škola může v každé z kategorií poslat do ústředního (celorepublikového) kola maximálně 5 prací. Současně s pracemi zašle informace – jméno soutěžícího, kategorii, věk, postupný ročník, adresu školy, telefon, e-mailové spojení a jméno pedagoga, který žáka vedl.
Výtvarné práce kategorie A je třeba zaslat na adresu: Základní škola a mateřská škola J. A. Komenského, Žerotínova 29, 561 12 Brandýs nad Orlicí do 31. ledna 2022, na obálku zásilky uveďte označení “Komenský a my”.

Literární práce kategorií B a C je třeba zaslat v elektronické podobě. U zasílaných prací musí být na titulní straně uveden autor, název práce, kategorie, postupný ročník, věk, adresa školy, jméno pedagoga, kontaktní telefon a e-mailová adresa. Literární práce posílejte ve formátu WORD elektronicky jako přílohu e-mailu, každou práci v samostatném souboru, označeném kategorií a příjmením autora (např. B-Nováková) do Základní školy a mateřské školy J. A. Komenského Brandýs nad Orlicí, Žerotínova 29, 561 12 Brandýs nad Orlicí, (tel.: 465 544 218 nebo 603 889 433, e-mail zsbrandys@ttnet.cz , rovněž do 31. ledna 2022. Ústřední kolo všech kategorií, včetně vyhlášení výsledků, se uskuteční v Brandýse nad Orlicí ve dnech 23. až 25. března 2022.

Soutěžící v kategorii B vybraní porotou do ústředního kola (jehož součástí je znalostní test) budou organizátory soutěže informováni o své účasti v ústředním kole začátkem března 2022.
Vedle oceněných prací v každé kategorii budou uděleny: „Cena za nejlepší literární práci“ v kategorii B, „Cena Pardubického kraje“, „Cena pedagogovi za vynikající práci se žáky a studenty“, „Cena ZŠ a MŠ J. A. Komenského Brandýs nad Orlicí“.


PODMÍNKY ÚČASTI A TÉMATA 20. ROČNÍKU SOUTĚŽE

Soutěž je organizována ve třech kategoriích (A, B, C). Bližší informace lze získat na webové stránce Základní školy a mateřské školy J. A. Komenského Brandýs nad Orlicí http://www.zsbrandysno.cz.

Kategorie A (výtvarná část soutěže) – pro děti ve věku 6 – 11 let (žáky prvního stupně ZŠ a odpovídajících ročníků ZUŠ) „Orbis pictus 21. století – nové stránky Světa v obrazech očima dětí“

Tato kategorie je rozdělena do dvou věkových skupin. V první (A1) soutěží se svými výtvarnými pracemi děti 1. – 3. ročníku ZŠ (a odpovídajících roč. ZUŠ), ve druhé (A2) pak děti 4. a 5. ročníků ZŠ (a odpovídajících roč. ZUŠ). Každá škola může do této kategorie (kat. A) vybrat ze svého školního kola nejvíce 5 prací. Do soutěže budou přijímány výtvarné práce provedené jakoukoliv technikou včetně trojrozměrných (objekty, keramika apod.) do max. formátu velikosti A2 u dvojrozměrných děl a max. 20×20×20 cm u trojrozměrných.

Kategorie B (literárně historická část soutěže) – pro žáky 6. – 9. ročníků ZŠ, prvního stupně víceletých gymnázií a odpovídajících ročníků ZUŠ

Skládá ze dvou částí. První představuje literární práci – zamyšlení na téma stanovené pro daný ročník soutěže. Rozsah práce by neměl překročit 3 normostrany, ze školních kol může postoupit do celostátního finále maximálně 5 prací. Druhou část soutěže v této kategorii tvoří znalostní test zaměřený na život, dílo a dobu J. A. Komenského. Autoři 20 nejlepších literárních prací a jejich pedagogický doprovod budou pozváni na finále soutěže v Brandýse nad Orlicí, kde se žáci utkají v testu znalostí v ústředním kole soutěže (24. 3. 2022).

Kategorie C (literární práce – úvaha /esej) – pro studenty středních škol

Je určena studentům všech typů středních škol a studentům druhého stupně víceletých gymnázií. Účastní se odbornou literární prací (korespondenční formou) na dané téma. Rozsah práce či studie by neměl přesáhnout 5 normostran. Autoři nejlepších prací budou pozváni k převzetí cen při slavnostním vyhlášení výsledků soutěže do Brandýsa nad Orlicí.

Témata 20. ročníku

Kategorie A : „Do všech krajin světa! Daleké země a cesta tam a zpět.“
Kategorie B: „Proč byl J. A. Komenský velkou osobností našich dějin?“ (zamyšlení)
Kategorie C: „V čem spočívá hodnota osobností naší historie?” (úvaha nebo esej)
 

Dokumenty ke stažení

Tisk
20. ročník soutěže Komenský a my

Rubriky: Soutěže MŠMTPočet zobrazení: 177

Tagy:

Lenka HavelkováLenka Havelková

Další příspěvky od Lenka Havelková

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x