Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Soutěže MŠMT

Publikováno: 3. září 2018
Ohodnotit článek:
Nehodnoceno

Organizace soutěží ve školním roce 2018/2019

Soutěže a přehlídky vyhlašované MŠMT

Přehled soutěží vyhlášených MŠMT pro školní rok 2018/2019 doznal několika změn. Obsahuje 158 soutěží a přehlídek (nově abecedně řazených), které jsou rozděleny do tří kategorií (A, B, C). V kategorii A je 27 předmětových a uměleckých soutěží, kategorie B obsahuje 93 soutěží, které MŠMT spoluvyhlašuje. Pouze informační charakter má skupina C (38 soutěží). Novinkou je informace o tom, zda je soutěž zařazena do programu Excelence ZŠ a SŠ a samostatné zařazení soutěží v cizích jazycích.

Soutěže organizované Národním institutem pro další vzdělávání (NIDV)

Organizátorem části předmětových soutěží* na celostátní úrovni je Talentcentrum Národního institutu pro další vzdělávání. Podrobnosti k soutěžím (organizační řády, propozice aj.) najdete na www.talentovani.czv záložce "aktuální ročník" po rozkliknutí názvu soutěže.

*Soutěž v programování, Středoškolská odborná činnost, Pythagoriáda, Literární a výtvarná soutěž Evropa ve škole, Olympiáda v českém jazyce, Dějepisná olympiáda, Literární soutěž Náš svět, Literární, historická a fotografická soutěž Daniel, Soutěže v cizích jazycích, Frankofonie.

Aktuální informace o soutěžích pro školní rok 2018/2019, harmonogram a propozice jednotlivých soutěží jsou dostupné na internetových stránkách jednotlivých organizátorů soutěží.

Údaje o postupových kolech předmětových soutěží v Pardubickém kraji (termíny, podmínky účasti, kontakty na organizátory, přihlášky, prezenční a výsledkové listiny atd.) obsahuje Informační systém soutěží a olympiád Pardubického kraje na https://souteze.ccvpardubice.cz/. Činnosti v oblasti organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání zajišťuje Centrum celoživotního vzdělávání – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Pardubicích.

Soutěže neorganizované NIDV

Propozice jsou dostupné na internetových stránkách jednotlivých soutěží: Matematická olympiáda - www.matematickaolympiada.cz, Fyzikální olympiáda – http://fyzikalniolympiada.cz/, Chemická https://olympiada.vscht.cz/cs/harmonogram/, Biologická olympiáda - https://biologickaolympiada.czu.cz/cs/, Zeměpisná olympiáda - www.zemepisnaolympiada.cz/ atd. Podrobněji na talentovani.cz/.

Soutěže ZUŠ - informace o nich, přihlašování aj. naleznete na adrese www.soutezezus.cz.  

Přehled soutěží a kontaktních adres a telefonů na organizátory pro daný školní rok lze nalézt v každoročně vydávaném Věstníku na stránkách MŠMT www.msmt.cz/mladez/podpora-soutezi-a-prehlidek-v-zajmovem-vzdelavani.

   

Tisk
Organizace soutěží ve školním roce 2018/2019

Rubriky: Soutěže MŠMTPočet zobrazení: 1528

Tagy:

Lenka HavelkováLenka Havelková

Další příspěvky od Lenka Havelková

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x