Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Soutěže MŠMT

Publikováno: 9. června 2016
Autor: Lenka Královcová
Ohodnotit článek:
Nehodnoceno

Předmětové a umělecké soutěže v DDM BETA Pardubice ve školním roce 2015/2016

Také ve školním roce 2015/16 byl Dům dětí BETA Pardubice pověřen zajištěním některých vědomostních, jazykových a uměleckých soutěží vyhlašovaných MŠMT. Tradičně velký počet dětí se zúčastnil Dějepisné a Zeměpisné olympiády, které patří k jedněm z nejnáročnějších na přípravu. Poněkud menší účast zaznamenaly Olympiády v českém jazyce, a to především v I. kategorii (ZŠ). Důvodem byly spíš technické problémy než nezájem o účast. Se zavedením nového přihlašovacího systému do soutěží se některé školy těžko vyrovnávaly, ale nastavená pravidla organizátorům benevolenci neumožňovala. II. kategorie (SŠ) byla zastoupena v podobném počtu jako v roce minulém.  Každoročně se velký počet dětí účastní cizojazyčných soutěží. Naše školské zařízení organizačně zajišťuje Anglický jazyk, Německý jazyk a Španělský jazyk. Německý jazyk v minulých letech byl poněkud v útlumu, ale v současné době se počet soutěžících zvýšil natolik, že způsob organizace musel být přehodnocen a i do budoucna zaznamená některé změny. Španělský jazyk organizujeme pro studenty SŠ z Pardubického kraje (u této soutěže neprobíhají okresní kola). Anglický jazyk je každým rokem navštěvován ve velkém počtu a i tady začíná být situace organizačně velmi náročná a budeme muset přistoupit ke změně v postupovém klíči.  Také v letošním školním roce jsme organizačně zajistili okresní kolo soutěže dětských recitátorů Dětská scéna, kolo krajské pak ve spolupráci s Krajskou knihovnou v Pardubicích a dále vyhodnocení krajských kol výtvarné i literární části soutěže Evropa ve škole.  

Celkem tedy DDM BETA organizačně zajistil 13 soutěží (okresní i krajská kola), jichž se zúčastnilo 337 soutěžících a 95 dospělých jako doprovod nebo porota v soutěžích předmětových a 143 soutěžících a 5 dospělých v soutěžích uměleckých.

Tisk
Předmětové a umělecké soutěže v DDM BETA Pardubice ve školním roce 2015/2016

Rubriky: Soutěže MŠMTPočet zobrazení: 1818

Tagy:

Kontaktovat autora článku

x