Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Soutěže MŠMT

Vyhlášení soutěží a přehlídek ve šk. roce 2016/2017

Vyhlášení soutěží a přehlídek ve šk. roce 2016/2017

Přehled soutěží zveřejněný ve Věstníku MŠMT obsahuje soutěže a přehlídky, které MŠMT vyhlásilo pro školní rok 2016/17. Soutěže typu A vyhlašuje MŠMT jako jediný vyhlašovatel (dle § 3 odst. 1 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém...
Publikováno: 9. září 2016
Hodnocení: Nehodnoceno
SOČkař: Úspěch českých studentů v Číně

SOČkař: Úspěch českých studentů v Číně

Práce SOČ se rodí ve školách - aneb jak důležitá je role školního koordinátora - Intel ISEF s velkým úspěchem - Dvě zlaté, dvě stříbrné jsou názvy vybraných článků, které mj. najdete v posledním čísle časopisu SOČkař (v příloze).
Publikováno: 29. června 2016
Hodnocení: Nehodnoceno
Předmětové a umělecké soutěže v DDM BETA Pardubice ve školním roce 2015/2016

Předmětové a umělecké soutěže v DDM BETA Pardubice ve školním roce 2015/2016

Také ve školním roce 2015/16 byl Dům dětí BETA Pardubice pověřen zajištěním některých vědomostních, jazykových a uměleckých soutěží vyhlašovaných MŠMT. Tradičně velký počet dětí se zúčastnil Dějepisné a Zeměpisné olympiády, které patří k jedněm z nejnáročnějších na přípravu. Poněkud...
Publikováno: 9. června 2016
Autor: Lenka Královcová
Hodnocení: Nehodnoceno
Krajské kolo Středoškolské odborné činnosti proběhlo na GJR Chrudim

Krajské kolo Středoškolské odborné činnosti proběhlo na GJR Chrudim

Ve čtvrtek 12. 5. 2016 se na Gymnáziu Josefa Ressela v Chrudimi konalo krajské kolo Středoškolské odborné činnosti. Tradici má tato soutěž již velmi dlouhou, letošní ročník je již 38. Středoškoláci, autoři odborných prací, se do krajského kola probojovali přes kola školní a okresní. Soutěžící vytvořili odborné práce, které musí...
Publikováno: 13. května 2016
Hodnocení: Nehodnoceno
Biologická olympiáda kat. A - krajské kolo na svitavském gymnáziu

Biologická olympiáda kat. A - krajské kolo na svitavském gymnáziu

V pátek 1. dubna 2016 pořádalo svitavské gymnázium krajské kolo Biologické olympiády kat. A. Letošní soutěž byla zaměřena na problematiku „Život je jen náhoda – evoluce života na zemi“.  Z celkem 25 účastníků se stal nejlepším biologem M. Palek z lanškrounského gymnázia. Potěšitelné je, že normálně postupují do...
Publikováno: 4. dubna 2016
Hodnocení: Nehodnoceno
Okresní kolo olympiády v českém jazyce, II. Kategorie ve Svitavách

Okresní kolo olympiády v českém jazyce, II. Kategorie ve Svitavách

Dne 9. 2. 2016  na Obchodní akademii a VOŠE Svitavy proběhlo okresní kolo olympiády v českém jazyce ve II. kategorii. Soutěže se zúčastnilo pět gymnázií a šest středních odborných škol. Celkem soutěžilo 21 žáků. Nejdříve se snažili vyřešit záludnodti českého jazyka v testu, potom  ve slohovém úkolu zpracovávali téma...
Publikováno: 10. února 2016
Hodnocení: Nehodnoceno
Přihlašování žáků do předmětových soutěží ve šk. r. 2015/2016 v Pardubickém kraji

Přihlašování žáků do předmětových soutěží ve šk. r. 2015/2016 v Pardubickém kraji

Chcete, aby se žáci vaší školy účastnili předmětových olympiád? Nejdříve musíte uspořádat a zaevidovat školní kolo, a to na https://souteze.ccvpardubice.cz/. Školy, které se dosud nepřihlásily do systému (neodeslaly registrační formulář na adresu topicova@ccvpardubice.cz), nemohou registrovat žáky, což pro ně v tuto chvíli znamená...
Publikováno: 14. prosince 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
Propozice soutěží pro žáky základních uměleckých škol 2015/2016

Propozice soutěží pro žáky základních uměleckých škol 2015/2016

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR v návaznosti na vyhlášení rozvojového programu Podpora soutěží a přehlídek ve školním roce 2015/2016, vyhlásilo soutěže pro školní rok 2015/2016. Odbor vzdělávání, oddělení předškolního, základního a základního uměleckého vzdělávání...
Publikováno: 7. září 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
Vyhlášení soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro školní rok 2015/2016

Vyhlášení soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro školní rok 2015/2016

MŠMT zveřejnilo Přehled soutěží a přehlídek ve školním roce 2015/2016. Soubor je k dispozici na webu MŠMT http://www.msmt.cz/mladez/vyhlaseni-soutezi-a-prehlidek-ve-skolnim-roce-2015-2016 nebo v příloze pod článkem.
Publikováno: 25. srpna 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
Přehled nejlepších umístění žáků v celostátních kolech soutěží vyhlašovaných MŠMT

Přehled nejlepších umístění žáků v celostátních kolech soutěží vyhlašovaných MŠMT

Přehled nejlepších umístění žáků škol z Pardubického kraje v předmětových a ostatních soutěžích ve školním roce 2014/2015 najdete v příloze pod textem článku. (Přehled neobsahuje výsledky žáků v uměleckých a sportovních soutěžích.) Kompletní výsledkové listiny krajských, celostátních (ústředních) a...
Publikováno: 19. srpna 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
Výsledkové listiny krajských kol předmětových soutěží a soutěží žáků ZUŠ

Výsledkové listiny krajských kol předmětových soutěží a soutěží žáků ZUŠ

Databáze výsledků krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání ve školním roce 2014/2015, které každoročně vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, jsou dostupné na http://excelence.nidm.cz. Výsledky okresních kol najdete na stránkách...
Publikováno: 7. května 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
Průběh a výsledky okresního kola SOČ v Chrudimi

Průběh a výsledky okresního kola SOČ v Chrudimi

Výsledková listina okresního kola SOČ - 7.4.2015 - GJR Chrudim
Publikováno: 10. dubna 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
Nový dotační program MŠMT pro NNO a SVČ na podporu nadaných žáků ZŠ a SŠ

Nový dotační program MŠMT pro NNO a SVČ na podporu nadaných žáků ZŠ a SŠ

MŠMT vyhlásilo dotační program Podpora nadaných žáků základních a středních škol v roce 2015. Program umožňuje získat dotaci na úhradu mimoškolní vzdělávací aktivity pro nadané žáky. Žák nebo jeho zákonný zástupce vyplní formulář a předá ho organizátorovi mimoškolní vzdělávací...
Publikováno: 23. února 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
Propozice a tematické okruhy k soutěži v ruštině

Propozice a tematické okruhy k soutěži v ruštině

V příloze najdete propozice ke krajskému kolu soutěže v ruštině a tematické okruhy pro jednotlivé kategorie.
 
Publikováno: 29. ledna 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
On-line přihlašování do krajských kol předmětových a ostatních soutěží typu A vyhlašovaných MŠMT

On-line přihlašování do krajských kol předmětových a ostatních soutěží typu A vyhlašovaných MŠMT

Vážená paní ředitelko, Vážený pane řediteli,   dovolujeme si Vám předat doplňující informaci ke změně v přihlašování žáků do krajských kol  předmětových a dalších soutěží typu A zařazených do Věstníku MŠMT, o které jste byli informováni na poradách ředitelů a také prostřednictvím článku na...
Publikováno: 12. ledna 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
Přehled okresních a krajských kol soutěží MŠMT ve školním roce 2014/2015 - termíny, organizátoři, kontakty

Přehled okresních a krajských kol soutěží MŠMT ve školním roce 2014/2015 - termíny, organizátoři, kontakty

V příloze pod článkem je zveřejněn aktualizovaný přehled soutěží (okresních a krajských kol předmětových olympiád aj.) v Pardubickém kraji pro školní rok 2014/2015. Upozorňujeme, že od tohoto školního roku dochází ke dvěma změnám v organizačním zajištění soutěží MŠMT zařazených do programu MŠMT Excelence. 1....
Publikováno: 20. listopadu 2014
Hodnocení: 1.0
Informace k okresním kolům soutěží MŠMT - "školní olympiády"

Informace k okresním kolům soutěží MŠMT - "školní olympiády"

Na webových stránkách organizátorů okresních a krajských kol soutěží a přehlídek MŠMT (školní olympiády a další soutěže zařazené do Věstníku MŠMT) najdete aktuální přehled termínů většiny pořádaných soutěží, včetně propozic a pokynů pro účastníky. okres Chrudim: DDM Chrudim okres Pardubice: DDM...
Publikováno: 12. listopadu 2014
Hodnocení: Nehodnoceno
Propozice předmětových soutěží 2014/2015

Propozice předmětových soutěží 2014/2015

Aktuální informace k předmětovým olympiádám ve školním roce 2014/2015 v přílohách pod článkem.   Termíny okresních a krajských kol soutěží a kontakty na organizátory naleznete v odkazu Kalendář akcí nebo v rozcestníku Soutěže MŠMT. Propozice soutěží, které garantuje Národní...
Publikováno: 6. října 2014
Hodnocení: Nehodnoceno
Propozice soutěží vyhlášených MŠMT pro školní rok 2014/2015 (předmětové olympiády)

Propozice soutěží vyhlášených MŠMT pro školní rok 2014/2015 (předmětové olympiády)

Aktuální informace k předmětovým olympiádám ve školním roce 2014/2015 v přílohách "propozice" pod článkem.   Termíny okresních a krajských kol soutěží a kontakty na organizátory naleznete v odkazu Kalendář akcí nebo v rozcestníku Soutěže MŠMT. Propozice soutěží, které garantuje...
Publikováno: 6. října 2014
Hodnocení: Nehodnoceno
Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na léta 2014 až 2020

Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na léta 2014 až 2020

Cílem koncepce je zajistit maximální rozvoj a plné využití potenciálu všech dětí, žáků a studentů. Měla by připravit podmínky nutné pro vytvoření u nás dosud chybějícího komplexního meziresortního systému podpory nadání a péče o nadané a vymezit jeho základní strukturu. Koncepce podpory rozvoje nadání a...
Publikováno: 1. října 2014
Hodnocení: Nehodnoceno
Programy MŠMT - činnost odboru pro mládež v oblasti péče o talenty

Programy MŠMT - činnost odboru pro mládež v oblasti péče o talenty

MŠMT považuje podporu a rozvíjení talentu, a to zejména v přírodních a technických oborech, za jednu ze svých hlavních priorit. Podpoře talentů se věnují školské dokumenty a prohlášení Vlády České republiky, které navazují na dokumenty Evropské komise. Terminologie Nadaný žák je jedinec, který...
Publikováno: 1. října 2014
Hodnocení: Nehodnoceno
Proč nám chutná i teorie relativity – nové kurzy pro nadané děti začínají

Proč nám chutná i teorie relativity – nové kurzy pro nadané děti začínají

Nadané děti a zájemci o přírodní vědy ve věku 13 - 19 let mají možnost dozvědět se, jaké biochemické a fyzikální jevy stojí za tím, proč nám jídlo chutná, proniknout do tajů anatomie, vytvořit si svou inteligentní animovanou postavičku nebo zkoumat důsledky teorií relativity kolem nás. Stačí se jen přihlásit do dalšího ročníku on-line kurzů...
Publikováno: 9. září 2014
Hodnocení: Nehodnoceno
Vynikající úspěch reprezentantky Pardubického kraje na Mezinárodní německé olympiádě 2014

Vynikající úspěch reprezentantky Pardubického kraje na Mezinárodní německé olympiádě 2014

Ve Frankfurtu nad Mohanem se ve dnech 3. až 16. srpna uskutečnila Mezinárodní německá olympiáda 2014, které se účastnila stovka mladých lidí z 50 zemí světa. Soutěž probíhala ve třech kategoriích, přičemž ve dvou z nich získaly české studentky zlatou medaili.     Na mezinárodní olympiádu v němčině byly vybrány díky úspěchu v...
Publikováno: 3. září 2014
Hodnocení: Nehodnoceno
Metodický pokyn OŠK - soutěže a přehlídky MŠMT v Pardubickém kraji

Metodický pokyn OŠK - soutěže a přehlídky MŠMT v Pardubickém kraji

Organizační a finanční zabezpečení soutěží a přehlídek MŠMT v Pardubickém kraji realizovaných podle vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání, upravuje metodický pokyn č. j. KrÚ/52701/2014 účinný od 1. 9. 2014. Ke stažení pod textem článku.
Publikováno: 1. září 2014
Hodnocení: Nehodnoceno

Formulář přihlášky do okresního/krajského kola předmětové soutěže

Vzor přihlášky žáka do vyššího kola soutěže vyhlašované MŠMT (předmětové olympiády) najdete v příloze pod textem.
Publikováno: 1. září 2014
Hodnocení: Nehodnoceno
Vyhlášení soutěží a přehlídek ve školním roce 2014/2015

Vyhlášení soutěží a přehlídek ve školním roce 2014/2015

Seznam soutěží je zveřejněn ve Věstníku MŠMT č. 8 a obsahuje informace o jednotlivých soutěžích, soutěžní kategorie, termíny a kontakty na organizátory.
Publikováno: 25. srpna 2014
Hodnocení: Nehodnoceno
3 medaile z Mezinárodní biologické olympiády

3 medaile z Mezinárodní biologické olympiády

Ve dnech 6.-13. 7. 2014 proběhl 25. ročník Mezinárodní biologické olympiády v Indonésii. Česká republika v konkurenci 238 soutěžících přivezla 3 medaile, stříbrnou získala Květa Trávníčková a bronzovou Eliška Havrdová a Tomáš Zdobinský. Pro více informací klikněte ZDE.
Publikováno: 30. července 2014
Hodnocení: Nehodnoceno
 Výsledky celostátní přehlídky SOČ

Výsledky celostátní přehlídky SOČ

Výsledková listina na konci článku o 36. ročníku středoškolské odborné činnosti na stránkách MŠMT.
Publikováno: 23. července 2014
Hodnocení: Nehodnoceno

Výsledky okresních a krajských kol předmětových soutěží

jsou dostupné na webových stránkách organizátorů soutěží. Seznam soutěží a příslušného organizátora naleznete ve složce Kontakty - organizátoři.
Publikováno: 4. března 2014
Hodnocení: Nehodnoceno

Výsledky okresního kola Soutěže v anglickém jazyce, kat. III, okres Svitavy

V příloze naleznete výsledkovou listinu okresního kola Soutěže v anglickém jazyce, okres Svitavy, které se konalo 18. 2. 2014 na Gymnáziu Jevíčko.
Publikováno: 3. března 2014
Hodnocení: Nehodnoceno
RSS
123