Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Malým adeptům mateřských škol

Publikováno: 3. května 2017
Ohodnotit článek:
4.3

Zápisy do mateřských škol v Pardubickém kraji

Od úterý 2. května probíhají zápisy do mateřských škol. Pro každé dítě a jeho rodiče je vstup do mateřské nebo základní školy důležitým krokem v jejich životech.  Někteří rodiče dlouze a pečlivě vybírají vhodnou školu pro své dítě, např. s alternativním zaměřením, jiní rodiče preferují hlavně školu v dosahu svého bydliště či zaměstnání. V následujícím článku naleznou rodiče i široká veřejnost souhrn termínů zápisů do všech mateřských škol v Pardubickém kraji. Jedná se o školy, které jsou vedeny v Rejstříku škol a školských zařízení a jejichž ředitelství sídlí na území Pardubického kraje.

Kompletní přehled termínů zápisů do mateřských škol naleznou rodiče i široká veřejnost na Školském portálu Pardubického kraje
na adrese www.klickevzdelani.cz/zapis-ms

V tomto přehledu jsou zveřejňovány termíny zápisů do 321 mateřských škol, které se nacházejí na území kraje. Přehled termínů zápisů do MŠ je seřazen abecedně podle obce s rozšířenou působností (ORP) a názvu obce. Záznamy si můžete nechat seřadit také např. podle data zápisu. U každé školy si můžete zobrazit detailní informace o škole.

Termíny zápisů do mateřských škol

 

Zápisy se v Pardubickém kraji konají během jarních měsíců (březen – červen) v průběhu jednoho nebo více dní. V souladu se zněním § 34 odst. 2 školského zákona stanoví ředitel školy po projednání se zřizovatelem datum, místo a dobu zápisu dětí do mateřské školy. K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, dále pak zpravidla děti ve věku od tří do šesti let. O přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce, rozhoduje v souladu s § 165 odst. 2 školského zákona ředitel školy. Ten rozhoduje dle předem stanovených a zveřejněných kritérií  v tzv. správním řízení (v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád). Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání musí ředitel školy zveřejnit do 30 dnů od přijetí žádosti.

 
Rodiče, resp. zákonní zástupci dítěte u zápisu předloží:

  • rodný list dítěte
  • svůj platný doklad (občanský průkaz nebo pas), ověřující jejich totožnost
  • vyplněnou přihlášku do MŠ včetně dotazníků a ostatních požadovaných potvrzení
  • potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost, že je dítě řádně očkováno a po zdravotní stránce schopno nastoupit do MŠ (vydané max. jeden měsíc před zápisem)
  • vyjádření školského poradenského zařízení v případě dítěte se zdravotním postižením

Formuláře přihlášek je možné si stáhnout na webových stránkách jednotlivých mateřských škol. 
Přehled všech mateřských škol v kraji včetně informací o jednotlivých školách je dostupný na Školském portálu Pardubického kraje v Evidenci škol a školských zařízení.
Rodiče mohou použít také univerzální Přihlášku do mateřské školy, kterou naleznete v příloze tohoto článku.


Mgr. Miluše Málková
odbor školství
Krajský úřad Pardubického kraje
Návod pro ředitele škol - zadávání termínů zápisů do škol v Evidenci škol

Dokumenty ke stažení

Tisk

Rubriky: Malým adeptům mateřských školPočet zobrazení: 4814

Tagy:

Miluše MálkováMiluše Málková

Další příspěvky od Miluše Málková

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x