Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Pod pokličkou mateřských škol

Publikováno: 8. prosince 2014
Ohodnotit článek:
5.0

Projekt "Technické mateřské školy" - MATES

Seč/Ústupky 24. - 28. 11. 2014 - Na poradách ředitelů škol a školských zařízení v Pardubickém kraji byl v předsálí prezentován projekt "Technické mateřské školy". Názorně byly předvedeny metodiky v oblasti Chemie - viz foto pod článkem. Tento projekt je určen pedagogickým pracovníkům mateřských škol, kteří mají zájem o nové přístupy ve výchově a ve vzdělávání dětí. Vznikl na základě potřeb společnosti věnovat pozornost polytechnické výchově již v raném věku a opírá se o konkrétní zkušenosti hrstky lidí, kteří se touto záležitostí již několik let zabývají.

Mateřské školy doposud zapojené do programu MATES - Pardubický kraj:
MŠ Korálek Pardubice, MŠ Odborářů Pardubice, MŠ ChvaleticeMŠ Pospíšilovo náměstí Pardubice, MŠ nábřeží Závodu míru Pardubice, MŠ Srdíčko Pardubice

Cílem projektu je: 
  1. Připravit učitelky/učitele MŠ k tomu, aby dokázaly/i podporovat rozvoj technických dovedností dětí a aby dokázaly/i upoutat zájem těchto dětí o techniku.
  2. Naučit učitelky/učitele MŠ vhodnou formou předávat své v projektu nabyté znalosti a zkušenosti svým kolegyním/kolegům.

Vzdělávací program projektu je rozdělen do dvou bloků:

1. část

je zaměřena na metodiku pokrývající celkem 5 oblastí:

Jednotlivé oblasti budou děleny dál do vzdělávacích modulů (cca 10 modulů pro každou oblast). Celý vzdělávací blok bude zpracován do podoby Metodiky. Ta bude koncipována tak, aby sloužila nejen jako pomůcka pro vlastní práci pedagogů v MŠ, ale také jako podpůrný materiál lektorské práce těch pedagogů, kteří budou své znalosti a zkušenosti předávat, a to zejména svým kolegyním/kolegům. Vzdělávání bude zpestřeno prací s tablety, které budou mít všechny účastnice/účastníci k dispozici po celou dobu školení.

Rozsah: 40 hodin přímé výuky.             

 

2. část

je zaměřena na rozvoj celé řady dovedností, jejichž zvládnutí je důležité jak pro práci pedagoga v MŠ, tak pro jeho vystupování v roli lektora (a pomáhá i při komunikaci s rodiči).
Konkrétně se skládá z těchto vzdělávacích modulů:

Tato část bude realizována jak formou přímé výuky, tak distanční prostřednictvím E-learningové podpory pod vedením osvědčených lektorů.

Rozsah: 40 hodin přímé výuky a cca 40 hodin samostudia.

           
 
Úspěšné absolventky/absolventi vzdělávacího programu obdrží osvědčení o absolvování MŠMT akreditovaného vzdělávacího programu. Podmínkou úspěšného absolvování je 80 % účast na přímé výuce a 80% splnění (spíš zajímavých než obtížných) úkolů E-learningu.

Účast v projektu je bezplatná. Realizátor ze svého rozpočtu zajišťuje občerstvení, ubytování v Praze a proplácí jízdné. Projekt realizuje Jihočeská agentura inovačního podnikání, o.p.s. v partnerství s Českomoravskou manažerskou asociací, Institutem rozvoje evropských regionů, o.p.s., a Societas Rudolphina, spol.

Přímá výuka pro účastnice/účastníky bude probíhat ve dnech - termíny. Více informací naleznete na www.technicke-ms.cz.

Tisk

Rubriky: Pod pokličkou mateřských školPočet zobrazení: 2480

Tagy:

Richard TichýRichard Tichý

Další příspěvky od Richard Tichý

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x