Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Pod pokličkou mateřských škol

Publikováno: 24. června 2015
Ohodnotit článek:
Nehodnoceno

Prvky Hejného metody výuky matematiky se dostávají i do školek

S matematikou se mohou začít seznamovat už předškoláci. V některých mateřských školách se děti seznamují s touto oblastí podle prvků Hejného metody. Na rozdíl od školáků se jejich úlohy obejdou bez čísel. V létě by měla být dokončena metodická příručka toho, jak předškolákům hravou formou matematiku přiblížit. ČTK o tom informoval Jan Šedo ze společnosti H-mat, která aktivity spojené s Hejného metodou v Česku zastřešuje.

H-mat očekává, že by se nejen díky nové metodice měla takzvaná předmatematická příprava dětí v duchu této metody rychle rozšířit. V aktuálním školním roce se jí systematicky věnovalo nejméně deset mateřských škol. Zájem však projevují učitelky i z dalších školek. "Během letošního roku jsme zorganizovali 16 seminářů zaměřených na MŠ pro téměř tři sta účastníků a všechny byly beznadějně plné," uvedla v tiskové zprávě Jana Slezáková z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, jež ve společnosti H-mat řídí aktivity týmu pro vzdělávání předškoláků.

Jednou z učitelek, která prvky této metody v MŠ používá, je Eva Šubrtová působící v Křesťanské základní a mateřské škole Elijáš v Praze - Michli. V tiskové zprávě popsala, že Hejného metoda u dětí navštěvujících MŠ nepočítá se znalostmi číslic nebo schopností vyjmenovat číselnou řadu do dvaceti. Je založena na úlohách bez použití čísel, představy o počtu děti postupně nabývají prostřednictvím zraku, sluchu, hmatu či pohybu. K počtům pak postupně dospějí. V praxi se podle Šubrtové osvědčily také úkoly z geometrických prostředí. "Ty zapojují zejména hmat a další smysly a děti se při manipulaci s předměty učí změny popisovat, přirozeně si osvojují základní pojmy a vytvářejí si tak funkční slovník přiměřený jejich věku," vysvětlila učitelka.

Zatím není možné objektivně posoudit, jaký vliv má tato příprava na vztah dětí k matematice po zahájení školní docházky. Z vlastních zkušeností z působení také na 1. stupni ZŠ je ale Šubrtová přesvědčena, že takové děti mají bohatší početní představy, raději experimentují a nebojí se řešit ani komplikovanější úlohy.

Odbornice z pedagogické fakulty Slezáková zdůraznila, že vstup na základní školu je klíčový pro vztah ke vzdělávání nejen v matematice. Opírá se o výsledky výzkumu polské psycholožky Edyty Gruszczykové-Kolczyňské, podle níž v prvním roce školní docházky většina dětí výrazně ztrácí tvořivost. Pak se zhoršuje jejich vztah k matematice a samostatnému myšlení a snižuje se sebevědomí.

V Česku je vzhledem ke kulturní blízkosti podle Slezákové situace podobná. "Rozšíření předmatematické výchovy v atmosféře mateřských škol, kde se neklade důraz na výkon, je cestou, jak intelektuální sebevědomí dětí učinit odolnější vůči nárokům první třídy a jak dát dětem zakusit pocit úspěchu a radosti z objevování již v raném věku," uvedla.

Hejného metoda výuky matematiky je založena na tom, že žáci přicházejí na správná řešení sami, učitel má roli průvodce. V aktuálním školním roce ji používá přes 800 škol, což je zhruba pětina z více než čtyř tisícovek základních škol. Učebnice založené na této metodě jsou zatím schváleny jen pro 1. stupeň základních škol, v průběhu několika let by se měly rozšířit i na ten druhý. Tam se pilotně testují učebnice pro šestou a sedmou třídu.

Více informací o školeních pořádaných společností H-Mat pro pedagogy předškolních zařízení www.h-mat.cz/seminare

Ukázka brožury - kapitola o prostředí Krokování pro pedagogy MŠ je dostupná prostřednictvím odkazu www.h-mat.cz/ms. Vedle toho zde najdete doprovodná videa a další materiály pro učitele MŠ.

Tisk

Rubriky: Pod pokličkou mateřských školPočet zobrazení: 2806

Tagy:

Miluše MálkováMiluše Málková

Další příspěvky od Miluše Málková

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x