Přihlásit se      O portálu     Kontakty

První krok do opravdické školy

Publikováno: 29. března 2017
Ohodnotit článek:
5.0

Informace k zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2017/2018

V souladu s § 3a odst. 7 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky a ustanovením § 36 odst. 4 a 5 a §  37 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředitelé základních škol vyhlašují datum zápisu k základnímu vzdělávání v konkrétní škole. Zápisy probíhají na školách zpravidla v průběhu jednoho nebo několika dní, v závislosti na velikosti školy (v rozmezí od 1. dubna do 30. dubna).

 

Termíny zápisů do prvních tříd základních škol naleznou rodiče budoucích prvňáčků i široká veřejnost na adrese www.klickevzdelani.cz/zapis


Databáze Termíny zápisů do ZŠ obsahuje kompletní údaje o základních školách v Pardubickém kraji
, které jsou seřazeny abecedně podle obcí s rozšířenou působností (ORP), dále podle názvu obce, ve které se nachází. V levém sloupci je možné rozkliknout detailní informace o jednotlivých školách (kliknutím na číslo REDIZO). Záznamy si můžete seřadit také např. podle data zápisu.

 


Odklad povinné školní docházky
 

Ustanovení § 37 školského zákona umožňuje odklad povinné školní docházky o jeden školní rok. Ředitel školy rozhoduje o udělení odkladu školní docházky v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4 školského zákona na základě doporučujících posouzení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. 

Chcete podat žádost o odklad?

  • Jestliže chcete požádat o odklad povinné školní docházky, je nutné vyplnit dokument „Žádost o odklad“ předem (formulář naleznete na webových stránkách konkrétní školy) nebo ve škole v době zápisu.
  • K žádosti je nutné doložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny, nebo speciálně pedagogického centra) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
  • V případě, že vaše žádost nebude splňovat veškeré náležitosti, vyzve vás ředitel školy k odstranění nedostatků, příp. k doplnění žádosti, v přiměřené lhůtě. Další postup řešení žádosti proběhne v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky, předá vám informace o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.

Na webových stránkách základních škol je nově zveřejněna informace o celkovém počtu přijímaných žáků, které daná konkrétní základní škola může přijmout ve školním roce 2017/2018 k povinné školní docházce, a to v souladu s vyhláškou č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých a počtem spádových žáků.


Doporučujeme, aby zákonní zástupci informovali školu o údajích potřebných pro účely nastavení vhodných podpůrných opatření pro budoucího žáka školy.

  • o znevýhodnění dítěte uvedeném v § 16 školského zákona, údaje o mimořádném nadání, údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných dítěti školou v souladu s § 16 školského zákona, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení,
  • o údaji o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

Poskytnuté údaje budou součástí povinné dokumentace školy podle školského zákona se souhlasem zákonného zástupce a vedené v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 


Výše zmíněné informace týkající se znevýhodnění či zdravotního stavu dítěte nemají vliv na rozhodování ředitele školy o přijetí/nepřijetí dítěte.

Škola by si měla od zákonných zástupců vyžádat informaci, zda zápis dítěte v konkrétní škole spolu zákonní zástupci projednali, nebo zda druhý ze zákonných zástupců nepodal žádost o zápis do jiné základní školy. V případě jakýchkoliv nejasností zákonní zástupci kontaktují ředitele příslušné základní školy.  


Školský portál Pardubického kraje dále nabízí ucelenou databázi Evidence škol a školských zařízení v Pardubickém kraji - www.klickevzdelani.cz/skoly.
Jedná se o oficiální adresář všech škol a školských zařízení v kraji. Mimo podrobného seznamu škol jsou zde uvedeny aktuální informace o právnickém subjektu (ředitelství školy) a kontakty na důležité osoby (včetně kontaktů na ředitele základních škol), údaje o škole a školském zařízení (popis a foto školy, volnočasové aktivity, webové stránky, aktuality). Tato databáze umožňuje vyhledávat a filtrovat školy a školská zařízení dle různých kritérií (typ školy, zřizovatel, obec, ORP, okres, stupeň ZŠ, atd.) a také zobrazit konkrétní školu na mapě.

Na školském portálu naleznete rovněž aktualizované informace k organizaci zápisu k povinné školní docházce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - Informace k organizaci zápisů k povinné školní docházce.

Mgr. Hana Pochobradská
odbor školství
Krajský úřad Pardubického kraje
Návod pro ředitele škol - zadávání termínů zápisů do škol v Evidenci škol

Tisk
Informace k zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2017/2018

Rubriky: První krok do opravdické školyPočet zobrazení: 2112

Tagy:

Hana PochobradskáHana Pochobradská

Další příspěvky od Hana Pochobradská

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x