Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Cíle projektu TECHNOhrátky

 1. Popularizace technických a odborných oborů vyučovaných středními odbornými školami Pardubického kraje, zvýšení zájmu o jejich volbu a studium osvětovou i zábavnou formou.

 2. Detailní představení patnácti vybraných středních odborných škol v Pardubickém kraji, které nabízejí technické a odborné obory – především z oblasti strojírenství, elektrotechniky, stavebnictví, zemědělství, gastronomie a služeb.

 3. Podpora stipendijního programu Pardubického kraje.

 4. Obecné zvýšení informovanosti o technických profesích i možnostech jejich studia pro žáky základních škol a jejich rodiče.

 5. Podpora potřeb regionálního trhu práce a rozvoje zaměstnanosti v Pardubickém kraji.

 6. Zapojení regionálních firem – významných zaměstnavatelů – do aktivit souvisejících s kampaní.

 7. Zvýšení informovanosti i odborné způsobilosti kariérních a výchovných poradců bezprostředně ovlivňujících u žáků základních škol volbu budoucího povolání.

 8. Propagace technických a odborných oborů i řemeslných profesí prostřednictvím spolupráce s dalšími významnými institucemi v Pardubickém kraji – místní samosprávou, Hospodářskou komorou, Úřady práce, Svazem průmyslu a dopravy ČR, profesními sdruženími (cechy) atd.

 9. Organizací kulatých diskusních stolů se všemi relevantními cílovými skupinami přinášet náměty, aktivity a další řešení vedoucí ke zvyšování zájmu žáků základních škol o technické a odborné vzdělávání v regionu.

 10. Prosazení a zviditelnění tématu technického vzdělávání v rámci regionálních médií a jejich prostřednictvím ovlivňovat veřejnost i rodiče žáků základních škol.

 11. Prezentace odboru školství a kultury Krajského úřadu Pardubického kraje a Centra celoživotního vzdělávání Pardubického kraje jako aktivních iniciátorů programů podporujících výuku technických a odborných oborů v souladu s požadavky vycházejícími z aktuálních potřeb trhu práce v regionu.