Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Podmínky pro udělení stipendia Pardubického kraje

Podmínky a kritéria pro získání stipendií

1) hodnocení žáka z odborného výcviku stupněm prospěchu 1 – výborný nebo 2 – chvalitebný
2) celkové hodnocení žáka vyjádřeno stupněm prospěl/a s vyznamenáním nebo prospěl/a
3) chování žáka hodnoceno stupněm hodnocení 1 – velmi dobré
4) ředitel školy nerozhodl o podmíněném vyloučení žáka
5) žákovi nebyla uložena důtka ředitele školy
6) žák nemá neomluvenou absenci

Výše vyplácených stipendií

Učební obory:

1. ročník
400 Kč měsíčně za výborné (1) hodnocení žáka z odborného výcviku.
300 Kč měsíčně za chvalitebné (2) hodnocení žáka z odborného výcviku.

Obor zedník má stipendium navýšené na 400 - 500 Kč měsíčně.

2. ročník
500 Kč měsíčně za výborné (1) hodnocení žáka z odborného výcviku.
300 Kč měsíčně za chvalitebné (2) hodnocení žáka z odborného výcviku.

Obor zedník má stipendium navýšené na 500 - 600 Kč měsíčně.

3. ročník
600 Kč měsíčně za výborné (1) hodnocení žáka z odborného výcviku.
400 Kč měsíčně za chvalitebné (2) hodnocení žáka z odborného výcviku.

Obor zedník má stipendium navýšené na 600 - 700 Kč měsíčně.

Maturitní obory:

1. ročník
200 Kč měsíčně za výborné (1) hodnocení žáka z odborného výcviku.
150 Kč měsíčně za chvalitebné (2) hodnocení žáka z odborného výcviku.

2. ročník
250 Kč měsíčně za výborné (1) hodnocení žáka z odborného výcviku.
150 Kč měsíčně za chvalitebné (2) hodnocení žáka z odborného výcviku.

3. a 4. ročník
300 Kč měsíčně za výborné (1) hodnocení žáka z odborného výcviku.
200 Kč měsíčně za chvalitebné (2) hodnocení žáka z odborného výcviku.

 

Podporované obory vzdělání:

(denní forma vzdělávání)

 

Obráběč kovů (23-56-H/01)

Strojní mechanik (23-51-H/01)

Strojírenské práce (23-51-E/01)

Kominík (36-56-H/01)

Zedník (36-67-H/01)

Zednické práce (36-67-E/01)

Tesař (36-64-H/01)

Tesařské práce (36-64-E/01)

Vodař (36-65-H/01)

Montér vodovodů a kanalizací a obsluha vodárenských zařízení (36-58-H/01)

Řezník – uzenář (29-56-H/01)

Potravinářská výroba (29-51-E/01)

Chemik (28-52-H/01)

Knihař (34-57-H/01)

Mechanik strojů a zařízení (23-44-L/01)

Opravář zemědělských strojů (41-55-H/01)

Opravářské práce (41-55-E/01)

Zemědělec – farmář (41-51-H/01)

Zemědělské práce (41-51-E/01)

Nástrojař (23-52-H/01)

Autolakýrník (23-61-H/01)

Výrobce potravin (29-51-H/01)