Přihlásit se      O portálu     Kontakty

TECHNOhrátky - Tiskové zprávy

Publikováno: 16. září 2015
Ohodnotit článek:
Nehodnoceno

středa 16. září 2015

Klíč k technickým profesím zvaný TECHNOhrátky startuje letošní podzim

(PARDUBICE, 16. září 2015) – Pohledem statistiky TECHNOhrátky za dva a půl roku své existence uspořádaly 29 speciálních akcí, oslovily 3 654 žáků z 81 základních škol a představily jim šedesát nejrůznějších profesí a řemesel z oblasti strojírenství, elektrotechniky, stavebnictví, gastronomie a služeb. Projekt Pardubického kraje na podporu technického a odborného vzdělávání vstoupil ve středu 16. září do podzimní části letošního programu sedmým zastavením – tentokrát ve Střední průmyslové škole stavební Pardubice se sídlem v Rybitví.

„TECHNOhrátky jsou pestřejší a zajímavější. Stále si při tom drží vysoký standard. Pardubický kraj je považuje za jeden z klíčových nástrojů k podpoře technického a odborného vzdělávání. Vidím, že od svého vzniku se staly součástí života základních škol, jejich ředitelů i kariérních a výchovných poradců v našem regionu. Současně však vnímám, že také ředitelé středních škol je považují za jednu z nejlepších možností propagace své školy,“ říká Jana Pernicová, náměstkyně hejtmana Pardubického kraje. 

V tomto roce prezentují TECHNOhrátky oborovou nabídku dvanácti vybraných středních odborných škol z regionu a navíc uspořádají tři speciální semináře pro kariérní a výchovné poradce. V současné době mají za sebou kromě průmyslovky v Rybitví také zastavení v ISŠT Vysoké Mýto, mezi plynaři a elektrotechniky v Pardubicích, v SPŠ Chrudim, automobilové škole v Ústí nad Orlicí a opravárenském učilišti v Králíkách.  

„Českému průmyslu chybí v současné době sto tisíc pracovníků v technických oborech. A týká se to také Pardubického kraje, kde školy nestačí dodávat absolventy především strojírenských oborů. Naší snahou je tento počet snížit a TECHNOhrátky jsou jedním z projektů, které k tomuto cíli napomáhají,“ uvádí Martin Kiss, vedoucí odboru školství a kultury Krajského úřadu Pardubického kraje.  

Projekt za pokles nemůže 

TECHNOhrátky se v roce 2014 nepochybně podílely na dlouho nevídaném, mírném vzestupu zájemců o technické obory na středních školách v Pardubickém kraji. Zda jde o trvalejší pozitivní jev, se však letos nepodařilo prokázat. Naopak – počty žáků v 1. ročnících středních technických škol vykázaly opět pokles. Jejich ředitelé, stejně jako školští odborníci však vidí příčinu jinde. 

„Je to výsledek přihlášení se našeho kraje do pilotního ověřování jednotných přijímacích zkoušek vyhlášených Ministerstvem školství. Vědělo se, že náročnost zkoušek bude určitě nižší, protože bylo těžké nastavit nějakou hranici pro všechny typy škol ve všech krajích. A co jsem předpokládala, to se stalo – na gymnázia se letos hlásilo mnohem víc dětí než v minulém roce. Samozřejmě uspěly, takže gymnázia jsou plná. V této situaci by neobstál žádný projekt. Přesto se domnívám, že krajské projekty mají vliv výrazně širší a neméně důležitý. Děti a jejich rodiče dnes již vybírají školu s podrobnými znalostmi jednotlivých oborů nejen na základě teoretických znalostí, ale co je důležitější – zejména praktických. A nebýt projektů, jako jsou právě TECHNOhrátky, určitě by to neplatilo,“ vysvětluje Jana Pernicová.  

Bohatý výběr oborů 

Rok 2015 vyhlásilo Ministerstvo školství ČR i Svaz průmyslu a dopravy ČR Rokem průmyslu a technického vzdělávání. TECHNOhrátky nabízejí žákům 7. až 9. tříd základních škol seznámení s 85 obory z nabídky dvanácti zapojených středních odborných škol. 

„Školáci i jejich rodiče by měli při výběru budoucího povolání sledovat informace, jaká je uplatnitelnost povolání na pracovním trhu. Právě technické profese jsou na tom dobře – a kde je velká poptávka, tam je také solidní platová nabídka. Například plat nástrojaře s určitými zkušenostmi je nejméně o deset tisíc korun vyšší, než je průměrná mzda. Nejčastějšími obory, o něž mají firmy zájem, jsou kromě řidičů automobilů svářeči, seřizovači a obsluha montážních strojů,“ připomíná Petr Klimpl, ředitel krajského Úřadu práce Pardubického kraje. 

Při výběru budoucího profesního zaměření žáků základních škol jsou důležitým faktorem kariérní a výchovní poradci. Právě na ně v posledním období zaměřili pozornost organizátoři TECHNOhrátek. Letos uspořádali dva speciální semináře – v březnu v SOŠ a SOU Polička a v červnu v SOŠ a SOU Lanškroun. V listopadu se chystá třetí v ISŠT Vysoké Mýto. 

„Přichystali jsme pro ně kompletní program TECHNOhrátek a v jeho průběhu absolvovali stejně jako žáci manuální soutěže a vědomostní kvíz. Formou workshopu se seznámili podrobně s jednotlivými obory jinak než pouze z nějaké příručky,“ vysvětluje Monika Jirásková, ředitelka Centra celoživotního vzdělávání Pardubického kraje, které je garantem projektu TECHNOhrátky. 

Facebook zaujal i další školy 

V letošním, 3. ročníku se TECHNOhrátky zaměřily také na kvalitu i využívání sociální sítě Facebook zapojenými středními odbornými školami nejen k informování žáků, ale i ke své veřejné prezentaci. Jestliže ještě na jaře byly výsledky poměrně různorodé, v průběhu roku nastal u většiny facebookových profilů obsahový i obrazový posun. 

„Moc nás potěšilo, že k osmi školám na počátku roku přibyly během jara dvě další, které si Facebook zřídily a jsou na něm aktivní – Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí a Průmyslová střední škola Letohrad. Věříme, že co nejdříve přibydou zbývající dvě, což jsou SPŠ Chrudim a ISŠT Vysoké Mýto,“ vypočítává Helena Bártlová, manažerka projektu TECHNOhrátky.  

Ve znamení statistiky 

Počet zapojených středních odborných škol: 19 (5 z okresu Pardubice, 3 z okresu Chrudim, 4 z okresu Svitavy, 7 z okresu Ústí nad Orlicí) 

Počet zapojených základních škol: 81 (78 z Pardubického kraje, 3 z Olomouckého kraje) Celkový počet oslovených žáků: 3 654 

Počet dosud prezentovaných oborů: 60 

Počet představených stipendijně podporovaných oborů: 13 

Počet seminářů pro kariérní a výchovné poradce: 3 

Počet zúčastněných poradců: 69


Více informací o projektu TECHNOhrátky na www.klickevzdelani.cz/technohratky.


TISKOVOU ZPRÁVU KE STAŽENÍ NAJDETE V PŘILOŽENÉM SOUBORU.

Dokumenty ke stažení

Tisk
Klíč k technickým profesím zvaný TECHNOhrátky startuje letošní podzim

Rubriky: TECHNOhrátky - Tiskové zprávyPočet zobrazení: 277

Tagy:

Helena BártlováHelena Bártlová

Další příspěvky od Helena Bártlová

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x