Přihlásit se      O portálu     Kontakty

TECHNOhrátky

Publikováno: 1. srpna 2017
Ohodnotit článek:
Nehodnoceno

Školní weby i místní periodika stále přinášejí dozvuky TECHNOhrátek

Nedlouho před začátkem prázdnin a také v jejich průběhu se stále objevují nejrůznější ohlasy reagující na některá zastavení projektu TECHNOhrátky, která se dosud uskutečnila v průběhu letošního roku. Vždy velice rádi zaznamenáváme především dozvuky, které na školních webových stránkách nebo facebookových profilech přinesli samotní žáci, účastníci akcí.

Právě taková reakce se objevila po návštěvě SOU opravárenského Králíky. „Seznámili jsme se zde s praktickými ukázkami vybraných činností v rámci oboru opravář zemědělských strojů a plnili jsme tematické soutěžní úkoly. Nejlépe jsme si vedli v dílnách při manuálních činnostech, kde jsme obsadili druhé místo ze všech zúčastněných škol. Pokud bude možnost příští rok, zúčastníme se zase!“ napsali společnou rukou žáci 8.A Jakub Volčík, Daniel Bratina, Jiří Marinov a Tomáš Marinov, kteří navštěvují Základní školu a Mateřskou školu Hanušovice v Olomouckém kraji.

Také regionální zastoupení Svazu průmyslu a dopravy ČR informovalo na celostátním webovém portálu o zajímavých počinech na poli technického vzdělávání žáků a studentů základních a středních škol v Pardubickém kraji. Co je to Festival vědy a techniky? Na které školy zavítaly oblíbené TECHNOhrátky? Kde se uskutečnil veletrh pracovních příležitostí? Na tyto otázky odpovídají souhrnné články. V případě TECHNOhrátek portál publikoval podrobné informace o dvou akcích v SOŠ a SOU Polička a VOŠ a SŠ technické Česká Třebová.

TECHNOhrátkám se věnují rovněž mnohá místní periodika. Králický zpravodaj nabídl obšírnou zprávu o návštěvě SOU opravárenského Králíky. „Polské žáky přijel na akci povzbudit také starosta Międzylesie Tomasz Korczak. Ti svému městu ostudu rozhodně neudělali a prokázali, že řemeslo spojuje národy – českým soupeřům byli ve všech aktivitách zcela rovnocennými konkurenty. Mezi sedmi zúčastněnými základními školami byly už tradičně také tři ze sousední spádové oblasti Šumperska v Olomouckém kraji – Hanušovice, Staré Město pod Sněžníkem a Štíty,“ mohli si přečíst čtenáři v červnovém vydání tohoto zpravodaje.

Pozadu nezůstaly ani Sebranické noviny, které popsaly v příspěvku výchovné poradkyně Andrey Kvasničkové účast školáků základní školy v SOŠ a SOU Lanškroun. „TECHNOhrátky zahrnovaly praktické soutěže, ve kterých museli žáci prokázat dovednosti, ale i teoretickou část zaměřenou na znalosti z vybraných oborů. I když se zástupci naší školy neumístili na prvních pozicích, aktivně se zapojili, a především se seznámili s prostředím střední školy a nabízenými obory,“ uvedla autorka textu.
Tisk
Školní weby i místní periodika stále přinášejí dozvuky TECHNOhrátek

Rubriky: TECHNOhrátkyPočet zobrazení: 401

Tagy:

Vladimír ZemánekVladimír Zemánek

Další příspěvky od Vladimír Zemánek

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x