Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Představení projektu TECHNOhrátky

  
 • Hlavním cílem projektu TECHNOhrátky je podpora technických profesí a řemesel a zvýšení zájmu u žáků základních škol v Pardubickém kraji.

 • Volí nejen tradiční, ale i nové a atraktivní způsoby podpory a prezentace technických profesí i posílení motivační stránky k jejich studiu - např. Dny otevřených dveří ve vybraných technických školách, praktické ukázky v dílnách, exkurze do patronátních firem, vědomostní soutěže a kvízy, interaktivní kontakt prostřednictvím sociálních sítí.   

 • Projekt TECHNOhrátky měl premiéru v roce 2013, letos se koná jeho devátý ročník. Je rozložen do časového období devíti měsíců od dubna do prosince 2021 a využívá při tom širokého a vzájemně propojeného spektra marketingového i komunikačního mixu umožňujícího kombinaci edukativních, praktických, soutěžních či zábavných prostředků. 

 • Zapojuje do jednotlivých aktivit nejen žáky II. stupně základních škol, ale také další relevantní cílové skupiny - pedagogy základních a středních škol, výchovné poradce, rodiče, veřejnost, regionální firmy, Úřady práce, Hospodářskou komoru, místní samosprávu atd. 

 • Klade maximální důraz na komunikační a mediální složku, aby co nejsilněji oslovil relevantní cílové skupiny – především samotné žáky základních škol, jejich rodiče a širokou veřejnost. V komunikaci se žáky sází na elektronická média (zejména sociální síť Facebook), v komunikaci s veřejností na pravidelný informační servis formou tiskových konferencí, zpráv a PR článků nebo partnerství s médii.
     

Očekávaný efekt projektu

 1. Výrazná medializace technického vzdělávání v regionálních i celostátních sdělovacích prostředcích.

 2. Zviditelnění tématu nutnosti podpory technického vzdělávání a řemesel směrem k veřejnosti.

 3. Významné zvýšení informovanosti základních škol, výchovných poradců i rodičů o možnostech dalšího vzdělávání žáků. 

 4. Akceptovatelná a srozumitelná forma pro mladou generaci, jak se zamyslet nad svou další budoucností.

 5. Propojení s potřebami trhu práce v regionu.