Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Aktivity MŠ

Publikováno: 6. srpna 2020
Ohodnotit článek:
Nehodnoceno

Informace o realizovaných aktivitách MŠ, ZŠ v rámci projektu Místní akční plán vzdělávání ORP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová

Místní akční plán vzdělávání je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání v řešeném území.

Kompletní informace o realizaci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová na odkaze: https://www.maporlicko.cz/.

Aktivity škol a aktivity spolupráce realizované prostřednictvím MAP: propagační materiál k jednotlivým realizovaným aktivitám projektu je připojen v příloze.

4.1 Budování znalostních kapacit a sdílení zkušeností - cílem projektu je zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání, podporuje sdílení zkušeností a kolegiální podporu mezi pedagogickými pracovníky i pracovníky v neformálním vzdělávání. To obnáší například zájezd do jiné školy či zařízení, kde místní pracovník představí metody a postupy, se kterými se u nich pracuje. Ostatní pedagogičtí pracovníci se mohou inspirovat, nebo diskutovat o různých metodách a potřebách.  https://www.maporlicko.cz/aktivity/detail/budovani-znalostnich-kapacit-a-sdileni-zkusenosti

4.2 I mimo školu je zábava - projekt se snaží podpořit děti v samostatnosti a zároveň zintenzivnit spolupráci se zákonnými zástupci dětí. Zajišťuje také propojení mezi dětmi, rodiči a dobrovolnými organizacemi. Cílem je podpora dětí a žáků, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem, u kterých je nutné rozvíjet jejich sociální kompetence. V rámci projektu je každý rok realizován víkendový výjezd pro děti a žáky, kterého se zároveň účastní pracovníci Pedagogicko-psychologické poradny v Ústí nad Orlicí. Program výjezdů je zaměřen na sebepoznání, seberozvoj, navazování vztahů a další. Aktivity probíhají formou her jak individuálně, tak ve skupině. https://www.maporlicko.cz/aktivity/detail/i-mimo-skolu-je-zabava

4.3 Místně zakotvené učení a tvorba regionální učebnice - tato aktivita se zaměřuje na posílení zájmu a znalostí žáků základních škol o místním regionu. Žáci spolupracují s místními aktéry a zástupci, kdy si tvoří vztah a budují nové znalosti o jejich obci. S pomocí vzájemné interakce zpracovávají jednotlivá témata týkající se jejich obce (příroda, historie, kultura,…) a tvoří tak svou regionální učebnici. Do aktivity jsou zapojeny i subjekty zájmového a neformálního vzdělávání. https://www.maporlicko.cz/aktivity/detail/mistne-zakotvene-uceni-a-tvorba-regionalni-ucebnice

4.4 Nové metody a formy práce v MŠ - cílem  projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání a usnadnění přechodu dětem na ZŠ. Tohoto cíle by mělo být dosaženo prostřednictvím rozvoje a posílení kompetencí pedagogických pracovníků v předškolním vzdělávání. Pedagogové se zúčastnili několika seminářů o užití výukové pomůcky, tzv. Klokanův kufr, který děti dokáže výborně učit a rozvíjet, následně byla pomůcka uvedena do praxe. Dle jednotlivých výstupů a činností s Klokanovým kufrem dokáže pedagog v MŠ určit připravenost/nepřipravenost dítěte na školní docházku. https://www.maporlicko.cz/aktivity/detail/nove-metody-a-formy-prace-v-ms

4.5 Rozvoj kompetencí výchovných poradců ZŠ - tato aktivita se zaměřuje na rozvoj kompetencí výchovných poradců základních škol. Dochází zde k testování profesní diagnostiky žáků 8. tříd nástrojem COMDI. Z výsledků testování pozná výchovný poradce s tutorem aktivity předpoklady žáka pro výběr jeho dalšího studia a případnou inspiraci k volbě povolání. https://www.maporlicko.cz/aktivity/detail/rozvoj-kompetenci-vychovnych-poradcu-zs

4.6A Prázdninové setkání s technikou a přírodními vědami - hlavní aktivitou projektu je realizace příměstských táborů pro děti od 10 do 15 let, které jsou pořádané ve spolupráci se Střední školou uměleckoprůmyslovou v Ústí nad Orlicí. Tábory jsou zaměřeny na popularizaci technického a přírodovědného vzdělávání. Během tábora si děti vyzkouší práci s robotickými stavebnicemi, základy knižní vazby, tiskovou techniku, výrobu oděvu, zpracování fotografií a mnoho dalších činností. https://www.maporlicko.cz/aktivity/detail/prazdninove-setkani-s-technikou-a-prirodnimi-vedami

4.6B Spolupráce škol v České Třebové - V rámci projektu dochází k posilování spolupráce jednotlivých škol v regionu. Projekt podporuje posilování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti polytechnické výchovy a zároveň posiluje rozvoj manuální zručnosti a motorických dovedností u dětí a žáků. Těchto prvků se dosahuje pomocí pořádání workshopů a volnočasového kroužku s názvem „Naprogramuj si svého robota“ pro žáky základních škol, které probíhají na střední škole VOŠ a SŠ technická v České Třebové. https://www.maporlicko.cz/aktivity/detail/spoluprace-skol-v-ceske-trebove

4.7A Od semínka po sklizeň - v rámci projektu je podpořeno využití zahrady u Klubu Rébus v České Třebové, který je součástí DDM Kamarád Česká Třebová. Je budována komunitní zahrada sloužící jako prostor k rozvoji tvořivosti, iniciativy a podnikavosti dětí v oblasti přírodovědného vzdělávání. V aktivitě probíhají workshopy na zpracování plodin, které se na zahradě pěstují. Každý školní rok probíhají dvě setkání s veřejností, spojená s prezentací projektu komunitní zahrady. https://www.maporlicko.cz/aktivity/detail/od-seminka-po-sklizen

4.7B Zahrady MŠ - díky projektu dochází ke změně vzhledu zahrad mateřských škol. Každá zapojená MŠ vizualizovala stav zahrady po úpravách. V rámci aktivity tak došlo k realizaci změn. Zapojené MŠ si pořídily např. nové stoly a židle, ptačí budky, hmatový chodník, záhony,… Revitalizovaná zahrada pak slouží jako prostor ke vzdělávání dětí, místem pro pořádání workshopů a setkávání s veřejností v rámci „Zahradních slavností“. https://www.maporlicko.cz/aktivity/detail/zahrady-ms

4.8 Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků předškolního vzdělávání - cílem projektu je zvýšit kvalitu předškolního vzdělávání a usnadnit dětem přechod z MŠ na ZŠ. Tento projekt dále podporuje vzdělávání učitelů a motivuje k využívání efektivních metod výuky pro danou oblast. Také podporuje efektivní spolupráci všech aktérů vzdělávání na regionální úrovni a propojování formálního, neformálního a zájmového vzdělávání. V rámci projektu probíhají odborné stáže, workshopy a setkávání zaměřené na konkrétní témata. https://www.maporlicko.cz/aktivity/detail/zvysovani-kompetenci-pedagogickych-pracovniku-predskolniho-vzdelavani 

Vojtěch Mlynář (MAS Orlicko, z. s.)

email:managermap@mas.orlicko.cz

 

Dokumenty ke stažení

Další odkazy

Tisk

Rubriky: Aktivity MŠ, Aktivity ZŠPočet zobrazení: 2439

Tagy:

Lucie RichtrLucie Richtr

Další příspěvky od Lucie Richtr

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x