Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Aktivity MŠ

Publikováno: 6. srpna 2020
Ohodnotit článek:
Nehodnoceno

Informace o realizovaných aktivitách v rámci projektu Místní akční plán vzdělávání ORP Žamberk a Králíky

Místní akční plán vzdělávání (MAP) je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání v řešeném území.

Kompletní informace o realizaci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Žamberk a Králíky naleznete na odkazu https://www.maporlicko.cz/

Aktivity škol a aktivity spolupráce realizované prostřednictvím MAP: propagační materiál k jednotlivým realizovaným aktivitám projektu je připojen v příloze.

4.1 Pedagogická diagnostika předškolních dětí - v rámci této aktivity obdržely zapojené mateřské školy pedagogickou pomůcku, tzv. Klokanův kufr. Pedagogové mateřských škol se účastnili seminářů pod odborným vedením lektora, který je s činnostmi Klokanova kufr seznamoval. Následně byly výukové pomůcky uvedeny do praxe v jednotlivých školkách. Pedagogové mateřských škol však měli k dispozici tutora, který je užíváním pomůcky provedl. https://www.maporlicko.cz/aktivity/detail/pedagogicka-diagnostika-predskolnich-deti

4.2 Rozvoj kompetencí výchovných poradců ZŠ (program COMDI) Tato aktivita se zaměřuje na rozvoj kompetencí výchovných poradců základních škol. Dochází zde k testování profesní diagnostiky žáků 8. tříd nástrojem COMDI. Z výsledků testování pozná výchovný poradce s tutorem aktivity předpoklady žáka pro výběr jeho dalšího studia a případnou inspiraci k volbě povolání. https://www.maporlicko.cz/aktivity/detail/rozvoj-kompetenci-vychovnych-poradcu-zs

4.3A Agroenvironmentální výchova - tato aktivita se snaží popularizovat přírodovědné vzdělávání. Otevírá dětem možnosti trávení volného času a slouží jako inspirace k výběru dalšího studia nebo povolání. V rámci aktivity je realizován volnočasový kroužek, kde se děti základních škol účastní mimo jiné i exkurzí do regionálních zemědělských provozů a farem. Kroužek proběhl ve spolupráci s Masarykovou ZŠ v Klášterci nad Orlicí, společností Živa, a. s. a Lesním klubem Strom života v Letohradě. Aktivita rovněž zahrnuje i Projektové dny na středních školách, které slouží jako prezentace vyučovaných oborů a potenciálních zaměstnavatelů. https://www.maporlicko.cz/aktivity/detail/agroenvironmentalni-vychova

4.3B Dědečkova dílna - aktivita zahrnuje volnočasový kroužek pro žáky základních škol. Kroužek probíhá ve spolupráci s organizací Cesta pro rodinu, z. ú. v Žamberku. V rámci aktivity se děti učí technickým dovednostem, zlepšují svou manuální zručnost, pracují s širokou škálou materiálů a tvoří různé věci. Pravidelně se také účastní exkurzí v regionálních firmách. https://www.maporlicko.cz/aktivity/detail/dedeckova-dilna

4.3C Vznik interaktivního centra pro popularizaci oboru dopravního stavitelství při PSŠ Letohrad - do tohoto projektu, realizovaného ve spolupráci s PSŠ Letohrad, spadá volnočasový kroužek, kde děti staví rozsáhlý model železnice včetně nejrůznějších doplňků přispívajících k reálnějšímu vzhledu objektu. V aktivitě jsou dále pořádány sezónní veřejné dílny, realizují se exkurze veřejnosti a konají se burzy pracovního uplatnění – zde bývají přítomni potenciální zaměstnavatelé. Aktivita slouží k popularizaci oboru dopravního stavitelství. https://www.maporlicko.cz/aktivity/detail/vznik-interaktivniho-centra-pro-popularizaci-oboru-dopravniho-stavitelstvi-pri-pss-letohrad

4.3D Robotika - aktivita zahrnuje především realizaci volnočasového kroužku pro žáky základních škol. Kroužek je realizován ve spolupráci s Gymnáziem Žamberk a firmou Bühler. Kromě absolvování exkurzí po regionálních firmách si zde žáci mohou postavit svého vlastního robota a zkoumat nejrůznější zákonitosti v oblasti robotiky. Kroužek se prezentuje veřejnosti v rámci Dnů otevřených dveří na Gymnáziu Žamberk. https://www.maporlicko.cz/aktivity/detail/robotika

4.4 Budování znalostních kapacit a sdílení informací - cílem projektu je zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání. Projekt podporuje sdílení zkušeností a kolegiální podporu mezi pedagogickými pracovníky i pracovníky v neformálním vzdělávání. To obnáší např. zájezd do jiné školy či zařízení, kde místní pracovník představí metody a postupy, se kterými se u nich pracuje. Ostatní pedagogičtí pracovníci se mohou inspirovat, nebo diskutovat o různých metodách a potřebách. https://www.maporlicko.cz/aktivity/detail/budovani-znalostnich-kapacit-a-sdileni-zkusenosti

4.5 Cesta k otevřené škole - projekt si klade za cíl vytvořit v Červené Vodě otevřenou školu komunitního typu, která se podílí na obecních rozvojových aktivitách a komunitním životě obce a zároveň rozvíjí otevřenou spolupráci v širším území. V rámci projektu dochází k realizaci výjezdu dětských školních parlamentů. Vzniklo také Školní fórum, jehož provoz je zaměřen na rozvoj dětských komunikačních schopností a občanských kompetencí. Projekt také realizuje akci s názvem „Putování za písničkou na Křížovou horu“.  https://www.maporlicko.cz/aktivity/detail/cesta-k-otevrene-skole

Vojtěch Mlynář (MAS Orlicko, z. s.)

email:managermap@mas.orlicko.cz

Dokumenty ke stažení

Další odkazy

Tisk

Rubriky: Aktivity MŠ, Aktivity ZŠPočet zobrazení: 2431

Tagy:

Lucie RichtrLucie Richtr

Další příspěvky od Lucie Richtr

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x