Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Aktivity SŠ

SOU Svitavy se umístilo se v technické soutěži

SOU Svitavy se umístilo se v technické soutěži

Ve čtvrtek 23. ledna se v Ústí nad Orlicí konalo krajské kolo technické soutěže T-profi, které organizovala Krajská hospodářská komora Pardubického kraje. Za Svitavy soutěžili žáci a učitel SOU Svitavy, chlapce a dívky ze ZŠ Svitavy, Riegrova 4 a zástupce firmy Schaeffler Production CZ s.r.o. Jejich cílem bylo z dílů stavebnice Merkur sestavit jeřáb. Po sestavení hlavní části se model osadil elektronikou, kterou bylo třeba zapojit dle návodu a odzkoušet. Náš tým získal krásné třetí...
Publikováno: 30. ledna 2020
Hodnocení: Nehodnoceno
Další projektový den v SOU Svitav

Další projektový den v SOU Svitav

Ve čtvrtek 5. 12. 2019 22. se konal v dílenských třídách SOU Svitavy další projektový den.  Žáci se dostavili v plném počtu. Projektový den jsme rozdělili na dva bloky. Nejdříve jsme žáky seznámili s maturitními obory a v nové učebně jsme jim ukázali práci na CNC frézkách, drátovce, hloubičce a 3D gravírce. Na každém stroji byla ukázána jednoduchá výroba pro lepší porozumění.  Každému žákovi jsme zadali 2 úkoly. První úkol byl vygravírovat na plastový štítek své...
Publikováno: 12. prosince 2019
Hodnocení: Nehodnoceno
Stříbrný úspěch žáků SOU Svitavy

Stříbrný úspěch žáků SOU Svitavy

Na náměstí ve Vysokém Mýtě se od 17. 9. do 19. září 2019 konala mezinárodní soutěž ŘEMESLO SKILL. Své síly v řemeslných dovednostech přijelo změřit přes 60 žáků z českých a zahraničních škol. Soutěžilo se v oborech truhlář, zedník, obkladač, instalatér a montér suchých staveb. Dvoučlenné týmy řešily úkoly spojené s reálnou stavbou. Soutěžní zadání na sebe navazujících oborů bylo velkou výzvou pro všechny zúčastněné.  Naši dva žáci oboru instalatér David Beneš a Radim...
Publikováno: 25. září 2019
Hodnocení: Nehodnoceno
Exkurze žáků SOU Svitavy

Exkurze žáků SOU Svitavy

V pondělí 3. června se žáci druhého ročníku SOU Svitavy oboru mechanik seřizovač zúčastnili exkurze do areálu Národní kulturní památky Dolní oblasti Vítkovic. Po úvodním přivítání průvodcem firmy jsme si prošli celou část areálu koksovny, vysoké pece a velín s patřičným výkladem. Žáci přivítali vstřícný přístup průvodce, který se jim celou exkurzi věnoval a odpovídal na jejich dotazy. Současně se seznámili s náročnou výrobou surového železa, které se...
Publikováno: 4. června 2019
Hodnocení: Nehodnoceno
Žáci SOU Svitavy navštívili Poličské strojírny

Žáci SOU Svitavy navštívili Poličské strojírny

V pátek 10. 5. během dopoledních hodin proběhla v Poličských strojírnách a.s. exkurze žáků SOU Svitavy.  Během úvodní prezentace byli žáci seznámeni s areálem a společností po teoretické stránce. Po rozdělení třídy 3. N na dvě skupiny navštívili žáci novou nástrojárnu, montáž a výrobní halu. Krátce si prohlédli i výrobu STV Technology. Na závěr pozitivně zhodnotili návštěvu a doufáme, že spolupráce byla úspěšně navázána. Napojenost naší školy na místní firmy je jednou z...
Publikováno: 22. května 2019
Hodnocení: Nehodnoceno
SOU Svitavy ve slévárně

SOU Svitavy ve slévárně

Ve čtvrtek 4. dubna žáci třetího ročníku oboru mechanik seřizovač navštívili v rámci odborného výcviku Slévárnu barevných kovů ve Vysokém Mýtě. Chlapci byli zasvěceni do technologie výroby kokilových a tlakových odlitků z hliníku a slitin mědi. Výrobu kompletního modelového zařízení zajišťuje modelárna, která je součástí slévárny. Odlitky z této firmy se objevují převážně ve strojírenském průmyslu a jsou to různá odstředivá čerpadla, armatury, sací potrubí, tělesa termostatů a...
Publikováno: 5. dubna 2019
Hodnocení: Nehodnoceno
Slavnostní otevření nové učebny v SOU Svitavy

Slavnostní otevření nové učebny v SOU Svitavy

Ve středu 27. února se konalo slavnostní otevření nové učebny za přítomnosti zástupců Pardubického kraje a Poslanecké sněmovny ČR. „V rámci Integrovaného regionálního operačního programu se nám za 26 milionů korun podařilo přistavět odborné učebny a modernizovat strojní vybavení. Modernizovali jsme vybavení pro strojírenské obory tak, aby odpovídalo současným požadavkům praxe. V rámci zkvalitnění výuky jsme přistavěli novou učebnu odborného výcviku, které bude sloužit pro výuku...
Publikováno: 28. února 2019
Hodnocení: Nehodnoceno
Druhá část projektového dne v SOU Svitavy

Druhá část projektového dne v SOU Svitavy

Ve středu 20. února v rámci Implementace Krajského akčního plánu Pardubického kraje, konkrétně jeho klíčové aktivity - Podpora polytechnického vzdělávání proběhl projektový den ve spolupráci SOU Svitavy a ZŠ Svitavy, Riegrova 4. Projektový den probíhal na učebnách CNC a plastikářské dílně. Žáci na CNC dílně byli seznámeni s moderními stroji – CNC drátovkou, CNC hloubičkou (elektroerozivní obrábění), CNC frézkou a gravírkou -  včetně ukázky výroby na těchto strojích. Žáci měli...
Publikováno: 21. února 2019
Hodnocení: Nehodnoceno
TECHNOhrátky v SOU Svitavy

TECHNOhrátky v SOU Svitavy

V úterý 12. února bylo ve Středním odborném učilišti Svitavy pěkně živo! Ráj strojírenských oborů totiž hostil premiérové TECHNOhrátky roku 2019. Na 122 žáků osmých a devátých ročníků jedenácti základních škol se sem přijelo seznámit s obory mechanik seřizovač, instalatér, strojní mechanik, obráběč kovů, nástrojař a s unikátním oborem mechanik plastikářských strojů, který škola vyučuje jako jediná v České republice. Školáci si vyzkoušeli práci s nářadím, svařování trubek, seznámili se s...
Publikováno: 14. února 2019
Hodnocení: Nehodnoceno
SOU Svitavy se prezentovalo na Přehlídce firem a umístilo se v technické soutěži

SOU Svitavy se prezentovalo na Přehlídce firem a umístilo se v technické soutěži

V úterý 29. ledna se ve svitavské Fabrice konala Přehlídka regionálních firem s technickým zaměřením, na které se prezentovalo i SOU Svitavy. V rámci přehlídky probíhalo krajské kolo technické soutěže T-profi, které organizovala Krajská hospodářská komora Pardubického kraje. Za Svitavy soutěžili žáci a učitel odborného výcviku SOU Svitavy, chlapci ze ZŠ Svitavy, náměstí Míru 73 a firma Rehau Automotive, s.r.o. Jejich cílem bylo z polytechnické  stavebnice postavit...
Publikováno: 5. února 2019
Hodnocení: Nehodnoceno
Okresní kolo soutěže praktických dovedností žáků základních škol v SOU Svitavy

Okresní kolo soutěže praktických dovedností žáků základních škol v SOU Svitavy

Jako již každoročně SOU Svitavy i v letošním školním roce pořádalo 23. ledna okresní soutěž praktických dovedností žáků základních škol. Do okresního kola postoupili jen dva nejlepší z jedenácti základních škol. Náročnost výrobku odpovídala dovednostem, znalostem, ale už i zkušenostem žáků. Po celou dobu pracovali žáci základních škol pod dozorem našich učitelů odborného výcviku. Protože občas je potřeba i drobná rada v dílnách, na práci dohlíželi i žáci našeho učiliště....
Publikováno: 24. ledna 2019
Hodnocení: Nehodnoceno
Projektový den v SOU Svitavy

Projektový den v SOU Svitavy

Ve středu 23. ledna v rámci Implementace Krajského akčního plánu Pardubického kraje, konkrétně jeho klíčové aktivity - Podpora polytechnického vzdělávání proběhl první projektový den ve spolupráci SOU Svitavy a ZŠ Svitavy, Felberova 2. Projektový den probíhal na učebně CNC a plastikářská dílně. Žáci na CNC dílně byli seznámeni se skutečně výrobními moderními stroji – CNC drátovkou, CNC hloubičkou (elektroerozivní obrábění), CNC frézkou a gravírkou -  včetně ukázky výroby...
Publikováno: 24. ledna 2019
Hodnocení: Nehodnoceno

SOU Svitavy navštívilo strojírenský veletrh v Brně

V letošním roce se asi 100 našich žáků zúčastnilo ve čtvrtek 4. října mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. Již tradičně touto návštěvou usnadňujeme našim žákům přístup  k technologickým novinkám, zejména v oblastech plastikářských a strojírenských. Hlavním tématem MSV  byla...
Publikováno: 8. října 2018
Hodnocení: Nehodnoceno

SOU Svitavy na dni otevřených dveří

SOU Svitavy se v sobotu 15. září podílelo na dni otevřených dveří firmy Schaeffler ve Svitavách.  Velmi nás potěšil velký zájem návštěvníků o náš stánek, u kterého jsme mohli se zájemci o studium a jejich rodiči individuálně hovořit o možnostech studia na naší škole. Dny otevřených dveří na naší...
Publikováno: 17. září 2018
Hodnocení: Nehodnoceno

Nová učebna nekonvenčního obrábění 13.09.2018

V listopadu loňského roku jsme v rámci projektu začali rozšiřovat výukové prostory SOU Svitavy na Nádražní ulici formou přístavby ke stávajícím budovám asi za 7 mil. Kč. V současné době již probíhá v nové učebně nekonvenčního obrábění zaškolování našich učitelů na technologicky nejmodernějších strojích....
Publikováno: 17. září 2018
Hodnocení: Nehodnoceno

Úspěch SOU Svitavy v celostátní soutěži instalatérů

Finále celostátní soutěže instalatérů Učeň instalatér 2018 se konalo od 25. do 27. dubna v Brně.Celkově se soutěže zúčastnilo 28 žáků ze všech krajů České republiky. V této náročné konkurenci se náš žák Martin Betlach umístil na krásném 10. místě. Vyhodnocování bylo rozděleno do tří kategorii (vodař, topenář a rozvody...
Publikováno: 3. května 2018
Hodnocení: 1.0

Zapojení odborníka z praxe do výuky

V rámci projektu zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ se pro žáky 2. ročníku mechanik plastikářských strojů SOU Svitavy konají pravidelné přednášky na téma vstřikování plastů a praktické využití robotizace v plastikářském průmyslu. Výuka je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Jedná se o různé výpočty...
Publikováno: 16. dubna 2018
Hodnocení: Nehodnoceno

Únorové závěrečné zkoušky svařování

V SOU Svitavy proběhly v úterý 27. února závěrečné zkoušky svařování  - ruční plamenové svařování kyslíko – acetylénovým plamenem. Zkoušek se zúčastnili žáci 3. ročníku oboru instalatér. Hodnocení a zkoušky prováděl zkušební komisař Jaroslav Rybenský ze zkušební organizace č. 13...
Publikováno: 1. března 2018
Hodnocení: Nehodnoceno

SOU Svitavy navštívilo veletrh Aquatherm v Praze

Ve středu 28. února se 15 žáků 2. a 3. ročníku oboru instalatér zúčastnilo exkurze na 22. mezinárodní veletrh Aquatherm 2018, který se konal v areálu výstaviště PVA Expo Praha Letňany. Veletrh byl zaměřený na vytápění, energie a technologická zařízení včetně měřicí techniky, řízení a regulace. Naši žáci se dozvěděli mnoho...
Publikováno: 1. března 2018
Hodnocení: Nehodnoceno

Přednáška pro žáky SOU Svitavy

V úterý 20. února na svitavském učilišti uspořádal pro žáky 1. ročníku oboru instalatér odbornou přednášku zástupce firmy Geberit Jiří Moník.   Zajímavá přednáška byla zaměřená na celou řadu vynikajících výrobků této firmy. Žáci se dozvěděli více o předstěnových systémech, sanitární...
Publikováno: 21. února 2018
Hodnocení: Nehodnoceno

Krajské kolo soutěže UČEŇ INSTALATÉR 2018

V letošním roce bylo SOU Svitavy pověřeno organizací krajského kola soutěže odborné dovednosti UČEŇ INSTALATÉR. Soutěžili u nás žáci z Pardubického i Královéhradeckého kraje. Učni soutěžili jak v teoretických znalostech, tak ze všech částí obsažených v oboru instalatér v praktické části. Důraz byl položen na odborné dovednosti při...
Publikováno: 14. února 2018
Hodnocení: Nehodnoceno
Maturitní ples SOU Svitavy

Maturitní ples SOU Svitavy

Zveme Vás na maturitní ples SOU Svitavy, který se bude konat v pátek 26. ledna ve Fabrice v 19 hodin.  Na této společenské akci se budou šerpovat budoucí absolventi naší školy. Nebude chybět předtančení, hudba kapely Moka Band  a tombola. Vstupenky lze zakoupit na Nádražní ulici 1083 nebo si je můžete objednat na tel.: 461 534 927. Těšíme se na vás...
Publikováno: 22. ledna 2018
Hodnocení: 5.0

Okresní kolo soutěže v SOU Svitavy

Již tradiční akcí SOU Svitavy je soutěž praktických dovedností pro žáky základních škol. Letos se okresní kolo konalo ve čtvrtek 14. prosince, na které přijelo 20 žáků z deseti základních škol.  Z každé školy přijeli dva nejlepší žáci nebo žákyně, kteří bojovali o prvenství ve výrobě velikonoční klapačky....
Publikováno: 15. prosince 2017
Hodnocení: Nehodnoceno

Technohrátky v SOU Svitavy

Letošní 5. ročník projektu TECHNOhrátky  vyvrcholil na zámku v Pardubicích ve středu 6. prosince. Součástí akce bylo vyhodnocení projektu a vyhlášení literární soutěže Kouzlo mého oboru. Při tomto slavnostním setkání v majestátních Rytířských sálech byl oceněn i žák 4. ročníku SOU Svitavy Tomáš...
Publikováno: 7. prosince 2017
Hodnocení: Nehodnoceno
Závěrečné zkoušky svařování

Závěrečné zkoušky svařování

SOU Svitavy zahájilo v pondělí 9. října rekvalifikační kurz svařování pro veřejnost. Firmy P-D Refractories CZ a.s. a VHOS, a.s. Moravská Třebová využily tuto možnost a celkem 7 lidí se školilo různými metodami svařování (TIG  - metoda 141, MAG – CO2 – metoda 135, MMA – obalená elektroda – metoda 111,  a svařování plamenem – metoda 311)....
Publikováno: 24. listopadu 2017
Hodnocení: Nehodnoceno

Poznávací pobyt na Ukrajině

Podpisem smlouvy o přátelství se v květnu tohoto roku oficiálně potvrdila spolupráce mezi  městem Svitavy a ukrajinským městem Perečyn. Cílem vzájemné spolupráce je výměna informací  a poznatků zejména v oblasti školství. V září Střední odborné učiliště navštívilo 10 žáků a 5 pedagogů ze Zakarpatské...
Publikováno: 30. října 2017
Hodnocení: Nehodnoceno

SOU Svitavy navštívilo veletrh v Brně

I letos se 150 žáků zúčastnilo ve čtvrtek 12. října mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. Již tradičně touto návštěvou usnadňujeme našim žákům přístup  k technologickým novinkám, zejména v oblastech plastikářských a strojírenských.   Letos veletrh obsahoval  všechny klíčové oblasti...
Publikováno: 17. října 2017
Hodnocení: Nehodnoceno
Výměnný pobyt žáků a učitelů z Ukrajiny

Výměnný pobyt žáků a učitelů z Ukrajiny

Podpisem smlouvy o přátelství, která byla podepsána 28. května 2017 v Perečyně, se oficiálně potvrdila spolupráce mezi městem Svitavy a ukrajinským městem Perečyn (Zakarpatská oblast). Cílem vzájemné spolupráce je výměna informací  a poznatků zejména v oblasti školství. Střední odborné učiliště Svitavy se společně se...
Publikováno: 2. října 2017
Hodnocení: Nehodnoceno
RSS