Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Aktivity SŠ

Gymnázium Moravská Třebová posílá dar na Ukrajinu

Gymnázium Moravská Třebová posílá dar na Ukrajinu

V závěru loňského roku se prostřednictvím sbírky Andělé pro Ukrajinu, kterou iniciovalo místní gymnázium a ke které se připojila také ZŠ Třebařov, podařilo vybrat 45000,- Kč. Na přání ZŠ v Koločavě, jíž výtěžek patří, byly pořízeny 3 notebooky a kancelářské potřeby. Na místo určení dar během června dopraví zástupci Pardubického kraje. Ještě jednou děkujeme všem, kteří přispěli!

Přemysl Dvořák

Publikováno: 31. května 2019
Hodnocení: Nehodnoceno
Andělé z moravskotřebovského gymnázia odnesou na Ukrajinu 35 000,- korun

Andělé z moravskotřebovského gymnázia odnesou na Ukrajinu 35 000,- korun

Přelom listopadu a prosince 2018 zasvětilo moravskotřebovské gymnázium mimo jiné akci nazvané Andělé pro Ukrajinu. Jejím cílem je podpora školy v zakarpatské Koločavě. Na konci listopadu probíhaly Andělské dílny, kterých se účastnila veřejnost, a vyráběli se andělé, kteří se prodávali během kulturního večera, jež se uskutečnil 4. prosince. Slavnostní atmosféru zmíněného setkání, kde vystoupil školní sbor Young Voices a gymnaziální divadelníci s autorským představením oktavána...
Publikováno: 12. prosince 2018
Hodnocení: 5.0
Letecké technické lyceum na Gymnáziu Moravská Třebová

Letecké technické lyceum na Gymnáziu Moravská Třebová

Unikátní obor vzdělání Letecké technické lyceum budí zájem na přehlídkách středních škol v celé republice i na lokálních burzách základních škol.  Informace můžete získat také 23. listopadu 2018 od 12 do 16 hodin  přímo ve škole - na Gymnáziu Moravská Třebová. Koná se den otevřených dveří! Prohlédnete si prostory školy, předáme Vám informace o výuce, praxi, ubytování, uplatnění absolventů, zájmové činnosti, a také o možnosti absolvovat plachtařský, motorový nebo...
Publikováno: 20. listopadu 2018
Hodnocení: 5.0
Evropský den jazyků na Gymnáziu v Moravské Třebové

Evropský den jazyků na Gymnáziu v Moravské Třebové

Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem, říká jedno staré přísloví. A tak si žáci i zaměstnanci školy mohli 26. září, kdy se celosvětově slaví Mezinárodní den jazyků, ověřit či rozšířit svoje jazykové znalosti v různých kvízech, jazykolamech či říkadlech. Pracovní listy a postery se zajímavostmi z různých jazyků jim...
Publikováno: 27. září 2018
Hodnocení: 5.0
Na Gymnáziu v Moravské Třebové se cestovalo kolem světa

Na Gymnáziu v Moravské Třebové se cestovalo kolem světa

28. června moravskotřebovské gymnázium ožilo více než dvoustovkou dětí z prvních a druhých tříd ZŠ a mateřských škol z města a blízkého okolí. Studenti pro mladší děti připravili Den dětí na gymnáziu (letos již půlkulatý 15. ročník) pod názvem Cesta kolem světa. Na pěti stanovištích si děti zatancovaly při zvuku...
Publikováno: 6. července 2018
Hodnocení: Nehodnoceno
Gymnázium Moravská Třebová - Expedice Ukrajina

Gymnázium Moravská Třebová - Expedice Ukrajina

Od 17. do 24. června mělo 7 studentů z Gymnázia Moravská Třebová možnost naživo poznat historii a současný život Zakarpatí a oblasti Volyně. Poznávací zájezd na Ukrajinu se konal pod záštitou a za účasti hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického. První zastávkou bylo město Užhorod, kde si studenti připomněli 100. výročí založení Československé...
Publikováno: 26. června 2018
Hodnocení: 4.5
Moravskotřebovští primáni objevovali kouzlo bylinek

Moravskotřebovští primáni objevovali kouzlo bylinek

V pondělí 25. června 2018 zavítali žáci 1. AV z Gymnázia Moravská Třebová do Brodku u Konice, kde už řadu let funguje bylinkové centrum paní Jarmily Podhorné. Primáni se v letošním školním roce věnovali v hodinách biologie botanice a během pobytu v Olomouckém kraji měli jedinečnou možnost prohlédnout si velké...
Publikováno: 26. června 2018
Hodnocení: Nehodnoceno
Moravskotřebovští gymnazisté ve Švédsku

Moravskotřebovští gymnazisté ve Švédsku

V první červnové dekádě vyrazila na sever Evropy výprava čítající přes padesát účastníků. Hlavním cílem bylo poznávání krás a tajemství Švédska, ale na cestě se skupina zastavila i v Dánsku, kde prozkoumala hlavní město Kodaň, malebné městečko Dragor a shlédla Hamletův hrad Helsinborg (Elsinor). V samotném...
Publikováno: 18. června 2018
Hodnocení: 5.0
Senzační úspěch moravskotřebovských gymnazistů v krajském kole Festivalu vědy a techniky

Senzační úspěch moravskotřebovských gymnazistů v krajském kole Festivalu vědy a techniky

Ve dnech 8. a 9. března 2018 proběhlo v Pardubicích krajské kolo soutěže Festivalu vědy a techniky.  V kategorii Junior naši školu reprezentovaly tři projekty s následujícími tématy:  1. Jak ovlivňují odpadní vody čistotu místních toků – Alena Ševčíková z 1.AV. 2. Sledování morfologických znaků rostlin kruštíků...
Publikováno: 28. března 2018
Hodnocení: Nehodnoceno
Moravskotřebovští gymnazisté vyrazili do Olomouce za kulturou

Moravskotřebovští gymnazisté vyrazili do Olomouce za kulturou

17. leden 2018 se stal pro primány, sekundány a terciány z Gymnázia Moravská Třebová termínem návštěvy Moravského divadla v Olomouci. Do hanácké metropole zamířili na představení nazvané Noc na Karlštejně. Divadelní hra Jaroslava Vrchlického, která se do povědomí široké veřejnosti vryla díky filmovému...
Publikováno: 18. ledna 2018
Hodnocení: Nehodnoceno
Moravskotřebovští primánci v Udánském lese

Moravskotřebovští primánci v Udánském lese

Před podzimními prázdninami jsme se vydali se žáky primy na projektový den Životopis stromů do Udánského lesa. Počasí nám sice nepřálo, ale žáci i přesto s chutí plnili zadané úkoly týkající se biologie a výtvarné výchovy. Na začátku byli rozděleni podle „vůní v kelímku“ do několika skupin, ve kterých...
Publikováno: 16. listopadu 2017
Hodnocení: Nehodnoceno
Moravskotřebovské gymnázium hostilo Miniolympiádu z přírodovědy

Moravskotřebovské gymnázium hostilo Miniolympiádu z přírodovědy

Ve středu 8. listopadu se Gymnázium Moravská Třebová rozrostlo o 65 žáků. Byli jimi čtvrťáci a páťáci z celkem 11 škol svitavského a orlickoústeckého okresu, kteří přijeli porovnat své znalosti z přírodovědných oblastí. Kromě vlastní soutěže absolvovali návštěvníci v Moravské Třebové rovněž...
Publikováno: 13. listopadu 2017
Hodnocení: Nehodnoceno
Primáni poznávali Moravskou Třebovou

Primáni poznávali Moravskou Třebovou

Ve čtvrtek 19. října byl pro primány moravskotřebovského gymnázia připraven projektový den, v rámci kterého se seznamovali s historií Moravské Třebové. Nejprve využili novou městskou naučnou stezku, která je obeznámila zejména s historií školství ve městě a zavedla je až na zámek. V areálu renesančního komplexu bylo pro žáky...
Publikováno: 20. října 2017
Hodnocení: Nehodnoceno
Technické muzeum v Brně navštívili moravskotřebovští primáni

Technické muzeum v Brně navštívili moravskotřebovští primáni

V úterý 17. října nezasedli nejmladší žáci moravskotřebovského gymnázia do svých lavic, ale vydali se do Brna, kde se jejich cílem stalo tamější Technické muzeum. Společně s průvodci absolvovali komentované prohlídky expozice automobilů a motocyklů i parních a vodních strojů. Primáni si se zájmem prohlíželi vystavené exponáty...
Publikováno: 20. října 2017
Hodnocení: Nehodnoceno
Moravskotřebovští gymnazisté navštívili Osvětim

Moravskotřebovští gymnazisté navštívili Osvětim

Ve čtvrtek 5. října 2017 byla pro žáky 7.AV a 8.AV Gymnázia Moravská Třebová připravena exkurze do Polska. Středoškoláci společně s průvodci prošli areál bývalého koncentračního tábora v Osvětimi i přilehlé Březince a na vlastní oči viděli prostory, kde během 2. světové války zahynul více než milion lidí. Nejintenzivněji na gymnazisty...
Publikováno: 9. října 2017
Hodnocení: Nehodnoceno
Moravskotřebovští gymnazisté v Rudolfinu

Moravskotřebovští gymnazisté v Rudolfinu

Již podruhé v krátké době  nabídlo Gymnázium Moravská Třebová studentům možnost slyšet jeden z našich nejlepších orchestrů, a to studentský orchestr České filharmonie. V rámci nabídky edukativních programů pro širokou veřejnost jsme ve středu 4. 10. vyslechli pořad Čtyři kroky do nového světa. Jedná se o program, ve kterém...
Publikováno: 9. října 2017
Hodnocení: Nehodnoceno
Sportovně turistický kurz na Gymnáziu Moravská Třebová

Sportovně turistický kurz na Gymnáziu Moravská Třebová

Ani jsme se nenadáli a opět jsme seděli ve školních lavicích. Naštěstí pro nás, septimu, školní rok začal příjemně. Jako každoročně i my jsme se vydali na sportovně turistický kurz. Mohli jsme ještě tedy na pár dní zahodit povinnosti nového školního roku za hlavu. Vydali jsme se v termínu 18. 9. - 22. 9. 2017 již do naší školou...
Publikováno: 9. října 2017
Hodnocení: Nehodnoceno
Moravskotřebovští sextáni si rozšiřovali fyzikální a zeměpisné obzory

Moravskotřebovští sextáni si rozšiřovali fyzikální a zeměpisné obzory

Ve středu 20. září 2017 žáci z Gymnázia Moravská Třebová zamířili do oblasti Jeseníků a jejich cílem se stala přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně. Úvod celé exkurze proběhl v informačním centru elektrárny, kde průvodce poskytl středoškolákům základní informace o unikátním díle České republiky i...
Publikováno: 26. září 2017
Hodnocení: Nehodnoceno
Absolventi moravskotřebovského gymnázia se rádi vracejí

Absolventi moravskotřebovského gymnázia se rádi vracejí

Mladí lidé, kteří úspěšně dokončí studium na  Gymnáziu v Moravské Třebové, mají výborné předpoklady k tomu, aby se prosadili v rozličných oborech. A také se jim to daří. Škola má mezi svými absolventy významné vědce, herce, zpěváky, lékaře či manažery. A to, že tyto osobnosti nezapomínají, kde...
Publikováno: 14. září 2017
Hodnocení: 5.0
Moravskotřebovští gymnazisté na adaptačním a prožitkovém kurzu

Moravskotřebovští gymnazisté na adaptačním a prožitkovém kurzu

Hned v úterý 5. září odstartovali primáni a kvintáni z Moravské Třebové nový školní rok v Březové u Třebíče, kde až do pátku 8. září absolvovali adaptační respektive prožitkový kurz. Během čtyř dnů se žáci lépe poznávali při plnění nejrůznějších úkolů. Vyzkoušeli si řadu aktivit, při...
Publikováno: 13. září 2017
Hodnocení: Nehodnoceno
Den Země na Gymnáziu Moravská Třebová

Den Země na Gymnáziu Moravská Třebová

Žáci sekundy Gymnázia v Moravské Třebové se v hodinách angličtiny aktivně zapojili do oslav již 45. ročníku Dne Země. Samotnému 22. dubnu předcházela téměř čtrnáctidenní projektová práce, při níž se žáci nejdříve seznamovali s obtížnou slovní zásobou týkající se životního prostředí. Dalším...
Publikováno: 25. dubna 2016
Hodnocení: Nehodnoceno
Moravskotřebovští sekundáni poznávali ekosystém lesa

Moravskotřebovští sekundáni poznávali ekosystém lesa

Poslední únorové úterý před jarními prázdninami zasvětili žáci 2. AV Gymnázia Moravská Třebová projektovému dni Ekosystém lesa, který byl realizován v rámci udržitelnosti projektu ESF S e-learningem k rozvoji klíčových kompetencí. Úvod biologické aktivity obsahoval seznámení s nejběžnějšími druhy...
Publikováno: 18. února 2016
Hodnocení: Nehodnoceno

Další geografická výstava zdobí stěny na Gymnáziu Moravská Třebová

V letošním školním roce už podruhé slouží chodby moravskotřebovského gymnázia jako výstavní plochy, tentokrát pro expozici zaměřenou na geografii obyvatelstva. Soubor čtyřiceti posterů, které se věnují zajímavým demografickým charakteristikám České republiky i světa, zapůjčila střední škole Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy...
Publikováno: 17. ledna 2016
Hodnocení: 2.3
Obnovená akademie Gymnázia v Moravské Třebové se povedla

Obnovená akademie Gymnázia v Moravské Třebové se povedla

Ve středu 2. 12. 2015 se v krásných prostorách místního muzea uskutečnila školní akademie Gymnázia Moravská Třebová. Již v minulosti se podobné večery konaly a my jsme se rozhodli na tuto tradici navázat. Druhého prosince je začátek adventu, a proto i tento večer byl již částečně laděný do vánočna.  V úvodní části se představil...
Publikováno: 22. prosince 2015
Hodnocení: 2.0

Gymnázium Moravská Třebová – podzim (nejen) v duchu jazyků

Jazykové vzdělávání na naší škole se vždy snažilo držet krok s moderními metodami a aktuálními změnami. Na podzim tohoto roku bylo díky aktivnímu vedení školy i nadšeným pedagogům podpořeno i účastí v projektech Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. V rámci výzvy 56 vycestovalo na...
Publikováno: 22. prosince 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
Projektujeme se žáky základních škol na Gymnáziu v Moravské Třebové

Projektujeme se žáky základních škol na Gymnáziu v Moravské Třebové

V podzimních měsících letošního roku proběhly na Gymnáziu v Moravské Třebové projektové dny pro žáky 5. a 9. tříd základních škol. Tato akce se uskutečnila pod záštitou Města Moravská Třebová.   Pro páťáky byl připraven projektový den Robot – pomocník člověka, který umožnil žákům rozluštit...
Publikováno: 15. prosince 2015
Hodnocení: 5.0
Medvědi po roce opět v Moravské Třebové

Medvědi po roce opět v Moravské Třebové

Jako každý rok v předvánoční čas jsme na Gymnáziu v Moravské Třebové přivítali Anglické výukové divadlo Bear. Pro letošní show jsme si vybrali ryze gramatická témata: Frank Novotny and the Case of the Present Perfect, a The Case of the Missing Articles.  Žáci se s chutí zapojovali do řešení problémů a záhad, které jim herci...
Publikováno: 15. prosince 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
Polární rok na Gymnáziu Moravská Třebová

Polární rok na Gymnáziu Moravská Třebová

Během posledního listopadového týdne nabízí moravskotřebovské gymnázium svým žákům jedinečnou příležitost prohlédnout si výstavu nazvanou Polární rok. Téměř dvacet plakátů zapůjčených v rámci projektu Přírodovědci.cz z Přírodovědecké fakulty Karlovy univerzity v Praze přináší informace, které se...
Publikováno: 23. listopadu 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
Moravskotřebovské gymnázium připravilo soutěže pro základní školy

Moravskotřebovské gymnázium připravilo soutěže pro základní školy

Počátek listopadu patřil na Gymnáziu Moravská Třebová soutěžení. Nepoměřovali se však mezi sebou svěřenci této vzdělávací instituce, ale své znalosti v soutěžích nazvaných Miniolympiáda z přírodovědy a Přírodovědný víceboj porovnávali žáci základních škol z Moravské Třebové a okolí. První ze...
Publikováno: 19. listopadu 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
Stáž učitelů Gymnázia Moravská Třebová ve škole v Římě

Stáž učitelů Gymnázia Moravská Třebová ve škole v Římě

UČÍME  – UČME SE!  V prvním říjnovém týdnu jsme měly unikátní možnost navštívit  mezinárodní italskou školu The Little Genius International v Římě a sledovat zde výukové metody a organizaci výuky. Stáž se uskutečnila v rámci Výzvy číslo 56 Operačního programu Vzdělávání pro...
Publikováno: 25. října 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
RSS
1234