Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Aktivity SŠ

Umělečtí kováři ve výtvarné soutěži obsadili první místa

Umělečtí kováři ve výtvarné soutěži obsadili první místa

Do desátého ročníku výtvarné soutěže EKO-KOM s tématem Zdravá a nemocná příroda Pardubického kraje se zapojili žáci učebního oboru umělecký kovář, jehož součástí je i výuka výtvarné výchovy. Soutěž je podporována Pardubickým krajem a Správou a údržbou silnic. Bohužel si žáci školy nemohli užít osobní atmosféru slavnostního setkání při předání cen. Žáci však o nic nepřišli. Vyhlášení výsledků se společně s partnery soutěže v sále Reálky uskutečnilo a děti i pedagogové ho mohli sledovat v...
Publikováno: 16. března 2020
Hodnocení: Nehodnoceno
Žáci dokážou ocenit poctivou práci učitelů

Žáci dokážou ocenit poctivou práci učitelů

Žáci školy měli nápad na navržení paní učitelky Ing. Ivy Řežábkové na Zlatého Ámose. V listopadu začali spolu se spolužáky pracovat na podmínkách podání návrhu. Podpisová listina byla podepsána stem žáků během jednoho dopoledne a vytvoření medailonku paní učitelky byl vytvořen na jeden nádech. A jak vidí naši žáci paní učitelku? „Na naší škole je spousta fajnových učitelů, ale ve chvíli, kdy je řeč o paní učitelce Ivě Řežábkové, tak stoupáme do vyššího „levelu“. Má...
Publikováno: 16. března 2020
Hodnocení: 5.0
Žáci Střední průmyslové školy stavební Pardubice na soutěži v rozpočtování

Žáci Střední průmyslové školy stavební Pardubice na soutěži v rozpočtování

Žáci 4. ročníku s paní učitelkou se zúčastnili nově vyhlášené soutěže v rozpočtování v programu KROS. Program se žáci školy učí ve 3. a 4. ročníku v rámci stavebnictví. Vyhlašovatelem nové soutěže je akciová společnost ÚRS CZ ve spolupráci katedry ekonomiky a řízení ve stavebnictví Stavební fakulty ČVUT. Soutěž byla jednodenní dne 29. 01. 2020. Jejím doprovodným programem byla vyhlídka na Prahu ze střechy budovy Českého vysokého učení technického. Žáci naší školy...
Publikováno: 4. února 2020
Hodnocení: Nehodnoceno
Sametová revoluce v dobových materiálech

Sametová revoluce v dobových materiálech

Střední průmyslové škole stavební Pardubice se podařilo získat originální dobový materiál od přímých účastníků revoluce v roce 1989 a členů Občanského fóra. Prohlášení OF, výzvy dělníků v továrnách, pokyny k zakládání stávkových výborů i prohlášení významných osobností, např. texty Václava Klause st., Václava Havla nebo Valtra Komárka jsou vystaveny v přízemí v budově školy. Součástí je i strojově psaná Charta 77. Texty psané na stroji doplněné obrazovým materiálem...
Publikováno: 28. listopadu 2019
Hodnocení: Nehodnoceno
Žák SPŠ stavební Pardubice získal ocenění Hospodářské komory České republiky

Žák SPŠ stavební Pardubice získal ocenění Hospodářské komory České republiky

Absolvent oboru Umělecký kovář a zámečník, nyní student Akademie výtvarného umění v Praze, Martin Mlateček se umístil na 1. místě v soutěži o nejlepší samostatnou odbornou práci. Soutěž pořádá a vyhlašuje HK ČR a NÚV ČR. Práce má tři části – projektovou /nákres/, popis odborného postupu výroby a povrchové úpravy a samotný výrobek. Za umělecký model draka získal Martin 1. místo. Ocenění se konalo v Lichtenštejnském paláci v Praze na Malé Straně dne 19. září 2019....
Publikováno: 21. října 2019
Hodnocení: Nehodnoceno
Kuchyně našich babiček

Kuchyně našich babiček

Ve čtvrtek 31. 10. 2019 budou v roli kuchařů zástupci Pardubického a Olomouckého kraje. Ve školní jídelně Střední průmyslové školy stavební Pardubice se koná vaření      "Kuchyně našich babiček" pod záštitou člena Rady Pardubického kraje za oblast školství Ing. Bohumila Bernáška. Cílem akce je připravit oběd s využitím regionálních potravin. Kuchařské umění nám předvedou zástupci Pardubického a Olomouckého kraje, ředitelka Krajské hospodářské...
Publikováno: 17. října 2019
Hodnocení: Nehodnoceno
Žáci se ve škole nudit nebudou!  Nová interaktivní jazyková učebna to jistí.

Žáci se ve škole nudit nebudou! Nová interaktivní jazyková učebna to jistí.

Již druhou finanční podporu získala škola ze sdružení MAS Bohdanečsko. Přes prázdniny byla vybudována interaktivní jazyková učebna. Výuka v učebně pomůže výuce cizích jazyků k získávání kompetencí komunikace v cizím jazyce a prostřednictvím dalšího počítačového vybavení a interaktivní tabule i zavedení metody CLIL ve výuce. Pro implementaci nových interaktivních metod ve výuce všeobecně vzdělávacích předmětů bude využito šablon 2, kdy učitele i žáky povede odborník na efektivní...
Publikováno: 12. září 2019
Hodnocení: Nehodnoceno

Žák stavební školy pokořil se svým týmem Itálii

Daniel Dworschak, žák 3. ročníku oboru Pozemní stavitelství a architektura není nadaný pouze ve stavebnictví. Spolu se svým týmem dalších 4 kamarádů ze SPŠE a VOŠ Pardubice postoupil do finálového kola soutěže CanSat, který se konal na konci června v Boloni v Itálii. Mezinárodní soutěže se účastnilo 20 zemí. Tým České republiky si říkal Charles 4th a představil svůj projekt, na kterém kluci pracovali společně deset měsíců. Výsledkem byla družice EVA a pozemní stanice TOM. Každý ze...
Publikováno: 9. září 2019
Hodnocení: 1.0

Průmyslovka v Rybitví soutěžila ve vaření

Střední škola se sice zaměřuje na stavebnictví, ale dokáže se utkat i ve vaření. Kuchařky naší školy mistrně reprezentovaly naší kuchyň v republikové soutěži „O nejlepšího kuchaře roku 2019 ve společném stravování“, kam postoupily mezi deseti nejlepšími z celé republiky. Soutěž pořádá Asociace kuchařů a cukrářů České republiky. Ve dnech 27. – 28. srpna měly v Praze připravit atraktivní pokrm střední školy, který by mohl být nabídnut v rámci stravování ve...
Publikováno: 30. srpna 2019
Hodnocení: Nehodnoceno
Stavaři z Rybitví zanechali projekční stopu v zahraničních firmách

Stavaři z Rybitví zanechali projekční stopu v zahraničních firmách

V neděli 5. května 2019 vyrazili žáci oboru Stavebnictví v rámci Erasmus + a projektu „Moderní technologie ve stavebnictví“ na 14denní stáž do zahraničí. Do cíle přijeli ještě týž den a po ubytování šli na procházku městem. Na 10denní stáž byli žáci rozmístěni ve firmách po jednom až dvou. Jejich pracovní náplní byla projekční činnost nebo práce přímo na stavbách. Žáci si mohli porovnat využívání projektových programů, stavební normy, správné využití technologií a...
Publikováno: 27. května 2019
Hodnocení: Nehodnoceno
Stavební laboratoř

Stavební laboratoř

Na Střední průmyslové škole stavební Pardubice byla vybudována přestavbou klasické učebny stavební laboratoř. Byla financována z finančních zdrojů evropských fondů MAS Bohdanečsko prostřednictvím projektu „Ověřením znalostí k lepší praxi“, CZ.06.4.59/0.0/16_075/0005904. Výše investice je ve výši 917 000,- Kč. Výuka ve cvičné laboratoři bude pro žáky lépe pochopitelná a zajímavá tím, že si mohou provést zkoušky, jejich průběh zaznamenat a vyhodnotit...
Publikováno: 7. ledna 2019
Hodnocení: Nehodnoceno
Zateplování budov a modernizace truhlárny je navzdory vedrům i prázdninám v plném proudu

Zateplování budov a modernizace truhlárny je navzdory vedrům i prázdninám v plném proudu

V areálu Střední průmyslové školy stavební Pardubice v Rybitví probíhá zateplování a technologická modernizace truhlářských dílen. Proměnou prochází administrativní budova a tělocvična školy. Kromě výměny a zateplování se buduje nová vzduchotechnika tělocvičny, která zpříjemní žákům prostředí...
Publikováno: 6. srpna 2018
Hodnocení: 4.5
Tesaři ze „stavebky“ v Rybitví vyhráli

Tesaři ze „stavebky“ v Rybitví vyhráli

Soutěže Tesař 2017 oblastního kola pro Čechy se účastnilo celkem 9 soutěžních týmů z Prahy 4, Prahy 9, Jaroměře, Plzně, Jihlavy, Náchoda, Hradce Králové, Rybitví a Trutnova.  Dvoučlenné týmy měly za úkol v časovém limitu 10 hodin zhotovit tesařsky vázanou konstrukci udírny se sedlovou stříškou. V konstrukci udírny byly použity spoje čep a...
Publikováno: 16. března 2017
Hodnocení: 5.0
Oživení strojního mechanika v Rybitví

Oživení strojního mechanika v Rybitví

Na Střední průmyslové škole stavební Pardubice bude otevřen po jednadvaceti letech obor strojní mechanik a zámečník. Ze strany uchazečů o studium vzrostl zájem o tento obor. Motivací pro budoucí žáky je zájem zaměstnavatelů o absolventy učebního oboru se svářečským listem. Jejich uplatnění na trhu práce je široké.  Absolventi jsou...
Publikováno: 16. března 2017
Hodnocení: 5.0
Ocenění školy Hospodářskou komorou ČR za vysokou praktickou přípravu

Ocenění školy Hospodářskou komorou ČR za vysokou praktickou přípravu

V dubnu byla vyhlášena soutěž o nejlepší samostatnou odbornou práci žáků učebních oborů. Soutěž vyhlásilo společně MŠMT, Hospodářská komora ČR a NÚV. V červnu zasedala hodnotící komise složená ze zástupců zmíněných institucí.  Do soutěže bylo přihlášeno 41 prací, ze kterých bylo vybráno 16...
Publikováno: 20. října 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
Čeští výrobci a firmy potřebují technicky vzdělané hlavičky

Čeští výrobci a firmy potřebují technicky vzdělané hlavičky

O tom a dalších tématech se hovořilo dne 27. 2. 2014 na celostátní soutěži „Výrobek roku 2014“ pořádané vydavatelstvím Vega a Institutem udržitelné výstavby. Soutěžilo se o nejlepší stavební výrobek a technologii roku 2014. V odborné porotě zasedli představitelé středních a vysokých technických škol spolu s porotci...
Publikováno: 3. března 2014
Hodnocení: Nehodnoceno
SPŠ stavební Pardubice patřila základním školám

SPŠ stavební Pardubice patřila základním školám

Pedagogický tým Střední průmyslové školy stavební Pardubice uspořádal pro žáky základních škol akci, při které si mohli žáci vyzkoušet sedmero řemesel. Do školy se sjelo na sto dětí z pěti základních škol z Pardubic, Chrudimi a Heřmanova Městce. Ujali se jich samotní žáci střední školy, kteří jim dělali průvodce...
Publikováno: 27. září 2013
Hodnocení: Nehodnoceno
Mladí velmistři v šachu na SPŠ stavební Pardubice

Mladí velmistři v šachu na SPŠ stavební Pardubice

Ve dnech 21. – 22. 11.2012 se na Střední průmyslové škole stavební Pardubice soutěžilo v dnes již sportovním odvětví v šachu. I když hra představuje ve svém původním významu střetnutí nepřátelských armád, šachový přebor stavebních škol probíhal v přátelské atmosféře. Přebor byl organizován SPŠ stavební...
Publikováno: 23. listopadu 2012
Hodnocení: 5.0
RSS