Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Aktivity SŠ

Publikováno: 26. března 2021
Ohodnotit článek:
4.0

Projektová činnost učitelů jazyků na Integrované střední škole Moravská Třebová 2020-2021

Současná epidemická situace zpomalila progresivní tempo, s jakým jazykáři Integrované střední  školy přistoupili k projektovým aktivitám. Na druhou stranu je pochopitelné, že je nutné se přizpůsobit nárokům doby a nezbývá než doufat, že nastartované projekty dokončíme. 

Ve Výzvě KA1 Erasmus + 2020 jsme získali v červnu minulého roku grant Evropské unie na realizaci projektu Talents and Drop Outs Mentoring. Zahraniční mobility (GB, Finsko, Německo) mají přispět k získání zkušeností o pozitivním posilování motivace žáků talentovaných i ohrožených neúspěchem, a zážitkové pedagogice. Je modelován v souladu s činností školního certifikovaného centra DOFE (The Duke of Edinburgh Award) a posouvá se o dva roky. 

Zhruba ve stejném čase škola společně s Gymnáziem a Leteckou střední odbornou školou Moravská Třebová získala informaci o podpoře Komise J. Williama Fulbrighta, mezivládní česko-americké organizace založené za účelem podpory vzdělávacích, vědeckých a kulturních výměn mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými prostřednictvím stipendijních programů. Příjezd čtyřiadvacetileté asistentky Gianny Confer, byl přesunut na leden 2021, posléze na září 2021. Gianna vystudovala bakalářský víceobor English, Spanish and Homeland Security Disaster Preparedness (tj. angličtina, španělština, připravenost občanů k obraně státu) na americké Arkansas State University. Doufáme, že stážistku v Moravské Třebové brzy přivítáme. 

Z důvodu epidemické situace se bohužel nepodařilo absolvovat ani návštěvu na Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze v září 2020, kde se mělo Mgr. Jiřině Cvrkalové, vyučující německého jazyka, dostat poděkování za aktivní podporu odborných praxí v Německu, ve spolupráci s Česko-německým fondem budoucnosti. 

Vybrané studentky oboru Sociální činnost byly na přelomu února a března 2020 v Lipsku pod dohledem učitelky odborných předmětů Mgr. Evy Sopouškové  účastnicemi projektu TANDEM, v Domech péče o seniory. V této programové činnosti škola pokračuje podáním žádosti s nadějí v provedení v září – prosinec roku 2021, nyní s rozšířením o studenty oboru Kuchař-číšník. Vyučujícím se také podařilo navázat kontakt se školou sociální činnosti v Neuruppinu, kdy tamní učitelé z vlastní iniciativy zaslali škole povzbuzující dopis, kde vyjádřili podporu a solidaritu v nelehké situaci českých škol v době omezení Covid 19. 

Integrovaná střední škola Moravská Třebová se dále aktivně zapojila do operačního programu Šablony, který je taktéž spolufinancován EU a je zaměřen na kombinaci témat personální podpora, osobnostně profesní rozvoj, společné vzdělávání studentů a extrakurikulární aktivity. Některé z šablon je možné realizovat částečně distanční formou, jako sdílení zkušeností pedagogů z různých škol, ve spolupráci s jazykáři Gymnázia Teplice nebo Školní klub občanského vzdělávání a demokratického myšlení, při středisku DOFE. 

27. listopadu 2020 došlo v  reprezentačních prostorách radnice města k slavnostnímu předávání bronzového a stříbrného ocenění programu The Duke of Edinburgh Award. Úspěšní účastníci získali prestižní odznak z rukou programového ředitele Michala Ježe a regionální manažerky pro Pardubický kraj Lisy Kořínek. Na osobní předávání ocenění navázala on-line ceremonie, za účasti Jeho královské Výsosti Prince Edwarda. Důstojnější závěr roku 2020 a naději v realizaci dalších aktivit k získávání zkušenosti si nelze přát. Narůstající tendenci zájmu studentů o cílené aktivity programu nezastavil ani nestandardní a náročný způsob výuky posledního období.

 

Hana Konečná, vedoucí předmětové komise jazyků

 

Tisk

Rubriky: Aktivity SŠPočet zobrazení: 1106

Tagy:

Administrátor ISŠMTAdministrátor ISŠMT

Další příspěvky od Administrátor ISŠMT

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x