Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Aktivity ZŠ

Publikováno: 26. června 2018
Ohodnotit článek:
3.7

Celoroční projekt ZŠ a MŠ Proseč ke 100. výročí vzniku samostatného Československa

Žáci a učitelé ZŠ a MŠ Proseč  se na konci loňského roku rozhodli, že 100. výročí vzniku naší republiky si budou připomínat po celý rok 2018 vlastním projektem „100 let samostatnosti 1918 - 2018“, a to nejrůznějšími formami.

V prvním půlroce se jednalo především o besedy, přednášky, samostatné prezentace prací žáků, výtvarné činnosti, zhlédnutí hraných i dokumentárních filmů, vyhledávání dobových pohlednic, tiskovin a jiných materiálů, vytváření nástěnek, sestavování příspěvků do školního časopisu Šotek či do Zpravodaje města Proseče. K nejzajímavějším akcím jistě patřily dvě přednášky určené nejstarším žákům, jež se uskutečnily hned v lednu. První vedl pan Petr Tolar, pracovník Československé obce legionářské v Praze, který vyprávěl žákům 8. a 9. ročníku o příčinách a průběhu 1. světové války. Přítomným žákům také vysvětlil, jaký vliv měl vznik československých legií na utvoření samostatného Československa. Druhá přednáška byla věnována holocaustu. Paní Miroslava Göblová,  lektorka Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém, žákům vysvětlila význam pojmů spojených s tematikou holocaustu, propojila historii se současnou situací ve světě a také se zaměřila na osudy Židů v Proseči. Všichni též zhlédli bohatý obrazový materiál a poslechli si dobová svědectví.

V dalších měsících se žáci v jednotlivých třídách a předmětech věnovali v rámci výuky přiměřenou formou nejrůznějším činnostem, kterými si 100 let naší samostatnosti připomínali. Na  1. stupni si děti toto výročí připomínaly nejen výtvarnou činností, ale například i v hodinách angličtiny či vlastivědy. Starší ročníky se seznámily s dokumentární literární i filmovou tvorbou, připomněli si významné osobnosti, objevy, vynálezy, historické události a rozhodující mezníky v životě našeho národa. Tato tematika se objevovala prakticky ve všech předmětech, tedy nejen v dějepise či výchově k občanství. Žáci vytvářeli nejrůznější prezentace pro spolužáky, výukové plakáty, pracovali s texty, v hodinách výtvarné výchovy se všichni žáci zapojili do výtvarné soutěže „100 let československé měny“. Nejzdařilejší práce byly odeslány porotě k posouzení. Někteří žáci přinesli a škole zapůjčili  dobové materiály z rodinných archivů, jako jsou pohlednice z fronty 1. sv. války, dobový tisk či soukromou rodinnou kroniku zachycující dobu před sto lety. Kopie těchto materiálů tvoří hlavní část velké nástěnné tabule ve vestibulu školy.

Výčet činností by mohl pokračovat, neboť toto je jen část aktivit žáků a pracovníků školy, kterými si připomínají letošní významné výročí. Celoškolní projekt  „100 let samostatnosti 1918 - 2018“ bude pokračovat i ve zbývajících měsících už nového školního roku, tedy v září až prosinci. V projektu se mimo jiné počítá s přednáškou pro veřejnost, besedami s kronikářkou města a dalšími aktivitami, ale zejména vysazení památné lípy žáky školy na území města Proseče, a to 25. 10.  2018.

Mgr. Zdeněk Pecina  

Tisk
Celoroční projekt ZŠ a MŠ Proseč ke 100. výročí vzniku samostatného Československa

Rubriky: Aktivity ZŠPočet zobrazení: 1051

Tagy:

Milena TobiášováMilena Tobiášová

Další příspěvky od Milena Tobiášová

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x