Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Aktivity ZŠ

Publikováno: 19. června 2019
Ohodnotit článek:
Nehodnoceno

ERASMUS+ na ZŠ Všeználek

V letošním červnu naše škola dokončila projekt s názvem „Využití metody CLIL na 1.stupni ZŠ“ financovaný z programu Erasmus+,  který umožňuje učitelům, ředitelům a jiným pracovníkům škol účastnit se aktivit dalšího profesního rozvoje v zahraničí. Po jazykové a  organizační přípravě jsem se o loňských prázdninách mohla zúčastnit kurzu  „Content and Language  Integrated Learning Course for Primary Teachers“ ve skotském Edinburghu.                                                                                                                                                                                                                            Kurz probíhal v jazykové škole „EDINBURGH  SCHOOL OF ENGLISH“. Vzdělávali jsme ve tříčlenné skupině – společně s paní učitelkou Norou z Budapešti a paní učitelkou Irene ze španělské Pamplony. Celým kurzem nás provázela zkušená lektorka Ruth. Po úvodních formalitách, vzájemném představení, popisu škol, ve kterých učíme, jsme se hned pustili do práce. Hledali jsme odpovědi na otázky: Proč používat metodu CLIL? Jaké faktory ovlivňují používání této metody? Jaké jsou výhody výuky metodou CLIL? Následující lekce patřila rozboru filmových ukázek využití metody v konkrétních hodinách. Tato metoda, zjednodušeně řečeno, znamená zařazování a používání anglického jazyka i v nejazykových hodinách a při běžných školních činnostech. Každý den jedna z nás připravila ranní  2-3 „Warming up“ aktivity, které pro nás byly velkou inspirací (několik drobných her na procvičení slovní zásoby, instrukcí, gramatických jevů a podobně). V kurzu jsme se dále zabývali různými druhy inteligence a hledali jsme aktivity pro poslech, komunikaci, čtení, psaní a osvojování slovní zásoby, které by vyhovovaly žákům s různými typy inteligence, hledali jsme způsoby, jak pro žáky připravit Actions story, jak integrovat AJ do hodin tělesné výchovy, jak správně zadávat instrukce tak, aby byly dostatečně srozumitelné a efektivní. Svoje poznatky jsme pak prakticky zkoušeli na různých aktivitách. Dalším  tématem byl „Classroom language“, kde jsme hledali co nejvíce frází, které můžeme využít při každodenních činnostech v průběhu celého školního dne, dále metody nácviku a procvičování nových slovíček (např. labeling, videosongs, flash cards, matching games, example sentences, repetition, context, competitive games..) Věnovali jsme se i otázkám (concept questions), vypravování příběhů (storyteling), nácviku správné výslovnosti a podobně. Měla jsem také možnost poznat a porovnat různé vzdělávací systémy, velký rozdíl byl v časové dotaci pro výuku angličtiny – např. ve Španělsku se děti učí angličtinu už od 3 let, v Maďarsku zase vznikají státní bilingvní školy, kde se některé předměty – přírodověda, tělesná výchova, výtvarná výchova apod. učí pouze v angličtině. Zkušenost to byla rozhodně zajímavá, byla pro mne velkou motivací a inspirací do další pedagogické práce.                              

K následným aktivitám projektu, které probíhaly v tomto školním roce, patřilo uspořádání „Skotského dne“, kdy se žáci 4.ročníku zapojili do celoevropské akce Erasmus+ days.  Rozdělili se do skupin - „skotských klanů“, vymysleli jméno pro svůj klan a pracovali s texty o Skotsku metodou domovských a expertních skupin. Výsledkem bylo vytvoření výukových plakátů o Skotsku. Práci jim zpříjemňovala skotská hudba, všichni si vyzkoušeli originální baret a šálu z pravé ovčí vlny. Další částí Skotského dne byly Highlands games, klany mezi sebou soutěžily v hodu kládou, přetahování lanem a hodu kamenem. Na závěr si děti ve školní jídelně pochutnaly na „skotských vejcích“. Další aktivitou bylo vytvoření 7 výukových lekcí s využitím metody CLIL, které jsou k dispozici i ostatním kolegům ( „Healthy food“ a „Recycling“ do hodin prvouky, „Shapes“ a „Shopping“ do hodin matematiky, „Are you sleeping?“do hodiny hudební výchovy, „We are going to the zoo“ do hodiny tělesné výchovy a „Rhytmic instrument“ do hodiny pracovní výchovy. Se svými žáky jsme se také zapojili do eTwinningu. Pracovali jsme na projektu „Separation and recycling garbage", do kterého se zapojily školy z Polska a Slovenska.

 

Tisk

Rubriky: Aktivity ZŠPočet zobrazení: 512

Tagy:

Administrátor ZŠ a MŠ VšeználekAdministrátor ZŠ a MŠ Všeználek

Další příspěvky od Administrátor ZŠ a MŠ Všeználek

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x