Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Aktivity ZŠ

Publikováno: 2. října 2015
Autor: Jarmila Michálková
Ohodnotit článek:
5.0

Evropský den jazyků

V pátek  25. 9. se na naší škole Masarykova ZŠ Dolní Roveň uskutečnil projektový den pod názvem Evropský den jazyků. V průběhu vyučování žáci prošli kolečkem šesti aktivit, ve kterých se seznámili s anglicky a německy mluvícími zeměmi, poslechli si anglické písničky, pak skládali vlajky zemí a vyzkoušeli si nácvik pohádky O veliké řepě v anglickém jazyce. Poté si protáhli tělo na překážkové dráze a zúčastnili se autorského čtení se spisovatelkou Petrou Braunovou. Součástí každé aktivity byl i krátký test k ověření znalostí a pozornosti žáků.

1. stanoviště: Anglicky mluvící země – žáci IX. třídy si, pod vedením p. ředitelky, připravili velmi hezkou prezentaci a několik informačních panelů o anglicky mluvících zemích. Kromě prezentací byly pro mladší žáky připraveny otázky k jednotlivým státům, samozřejmě lehčí pro 1. stupeň a o něco složitější pro 2. stupeň. Stačilo jen pozorně poslouchat prezentující nebo vyhledat potřebnou informaci na vystavených informačních panelech a mapě. Ti úspěšní byli odměněni sladkostí.

2. stanoviště: Německy mluvící země – žáci VIII. třídy si, pod vedením p. uč. J. Balášové, připravili hezkou prezentaci o reáliích německy mluvících zemí a krátký rozhovor v němčině. Po zhlédnutí prezentace si diváci z řad mladších i starších žáků zodpověděli kvízové otázky k danému tématu, naučili se běžné německé pozdravy a na závěr si složili puzzle-mapu Německa. Taktéž měli připravené panely s mapami a informacemi o prezentovaných státech a krátký vědomostní test.

3. stanoviště: Anglické písničky – tuto aktivitu si pro žáky připravila p. uč. H. Kamenická. Nejprve žákům rozdala pracovní list a pustila anglickou písničku. Na základě poslechu měli žáci za úkol doplňovat do textu anglická slovíčka. Jakmile byli hotovi, společně si svou práci zkontrolovali. Součástí této aktivity bylo i procvičení probíraného učiva gramatiky a slovní zásoby. 

4. stanoviště: Zeměpis a hry – na tomto stanovišti, které si připravil pan zástupce Z. Tužil, byli žáci rozděleni do tří skupin. Jedna skupina skládala vlajku anglicky mluvící země, druhá vlajku německy mluvící země a třetí skupina nacvičovala krátkou scénku z pohádky O veliké řepě. 

5. stanoviště: Sportovní hry – zde si žáci, pod vedením p. uč. Kozákové, vyzkoušeli své sportovní schopnosti. Byla pro ně připravena dráha, na které na čas museli zdolat několik překážek. Všichni žáci si tuto aktivitu užili s nadšením.

6. stanoviště: Autorské čtení – žáci se tváří v tvář setkali se spisovatelkou Petrou Braunovou, která poutavým vyprávěním a čtením ukázek přiblížila žákům svou tvorbu. Součástí autorského čtení bylo i povídání o cestě, kterou musí knížka projít od spisovatele až ke čtenářům. Po ukončení proběhla krátká autogramiáda.

Cílem projektového dne bylo přiblížit žákům anglicky a německy mluvící země a pomocí autorského čtení vzbudit v žácích opětovnou chuť ke čtení. Věříme, že se v brzké budoucnosti ukáže, co si žáci z tohoto projektového dne odnesli.

Tisk

Rubriky: Aktivity ZŠPočet zobrazení: 1131

Tagy:

Kontaktovat autora článku

x