Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Aktivity ZŠ

Publikováno: 15. ledna 2013
Ohodnotit článek:
5.0

Informace k zápisu do 1. tříd ZŠ pro šk. rok 2013/2014

Zápis do 1. ročníku ZŠ probíhá v termínu mezi 15. lednem až 15. únorem kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Místo a přesný termín zápisu stanoví ředitel základní školy.

V některých obcích se ředitelé škol dohodli na společném termínu zápisu. Na školském portálu v rubrice "První krok do opravdické školy" naleznete tyto společné termíny zápisů do 1. ročníků ZŠ a informace o spádových školských obvodech ZŠ větších měst Pardubického kraje.

Termíny a informace k zápisu do 1. ročníků základních škol pro školní rok 2013/2014 ve městě:

Termíny zápisů do škol, jenž nejsou v tomto seznamu uvedeny, jsou k dispozici na vývěskách jednotlivých škol nabo na jejich webových stránkách.


Zápis do 1. tříd ZŠ - všeobecné informace

Zapsány budou děti narozené od 1. 9. 2006 do 31. 8. 2007. Vezměte s sebou rodný list dítěte a občanský průkaz rodiče.

Termín a místo zápisu

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání probíhá ve dnech 15. ledna až 15. února kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Místo a dobu zápisu stanoví ředitel školy.


Věk dítěte

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od počátku školního roku do konce roku kalendářního, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školní roce, je-li tělesně i duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.


Spádové obvody škol

Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má žák místo trvalého pobytu. Školské obvody spádových škol stanovuje obec obecně závaznou vyhláškou, o stanovení školských obvodů základních škol.


Práva a povinnosti rodičů

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, může však zvolit jinou než spádovou školu. Důvodem nepřijetí dítěte do vybrané školy je především kapacita školy a místo trvalého pobytu v jiném školském obvodu.


Cizinci a povinná školní docházka

Povinná školní docházka se vztahuje i na občany jiného členského státu Evropské unie a jejich rodinné příslušníky, kteří na území České republiky pobývají na základě zvláštního pobytového povolení, a dále na jiné cizince, kteří mají na území České republiky trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dlouhodobá víza, azylanty a účastníky řízení o udělení azylu.


Rozhodování ředitele školy

O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje na základě správního řízení ředitel školy. Přednostně jsou přijímání žáci s místem trvalého pobytu, které spadá do školského obvodu dané škol, a to do výše povoleného počtu žáků uvedené v školském rejstříku.Desatero pro rodiče předškoláků

Co má umět předškolák

Tisk
Informace k zápisu do 1. tříd ZŠ pro šk. rok 2013/2014

Rubriky: Aktivity ZŠPočet zobrazení: 1496

Tagy:

Richard TichýRichard Tichý

Další příspěvky od Richard Tichý

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x