Přihlásit se      O portálu     Kontakty

I-KAP - Implementace Krajského akčního plánu

Minimalizovat
Publikováno: 14. října 2019
Ohodnotit článek:
Nehodnoceno

Společné jednání zástupců projektu Krajský akční plán vzdělávání Pardubického kraje se zástupci projektů Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání v Pardubickém kraji

Pod záštitou projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Pardubického kraje (KAP), reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000308, se uskutečnilo 9. 10. 2019 jednání zástupců projektu KAP společně s realizátory projektů Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání (MAP) v Pardubickém kraji. Zástupci projektu KAP se setkávají s realizátory MAP při různých příležitostech: účast zástupců KAP na Řídících výborech MAP; pracovní jednání na NIDV; předávání informací KAP-MAP; průběžná neformální/formální komunikace KAP-MAP.

Cílem projektu KAP je vybudování funkčního partnerství v území, přičemž nastavení projektu KAP a projektů MAP nahrává k posílení spolupráce mezi partnery a realizátory, kteří rozvíjejí oblast vzdělávání na místní a krajské úrovni.
Realizační tým KAP si považuje dobře nastavené spolupráce se zástupci projektů MAP, společné komunikace, sdílení informací, příkladů dobré/nedobré praxe, zajímavých námětů a inspirace přínosné při realizaci projektu. Realizátoři MAP, stejně tak jako zástupci KAP, jsou nakloněni dialogu při řešení klíčových témat v oblasti vzdělávání a společně se podílejí na realizaci celého procesu zvyšování kvality vzdělávání v celém kraji. Tento zvolený formát společného setkání se osvědčil, jednání bylo všestranně přínosné pro všechny zúčastněné. Sdílení informací, vhodně nastavená komunikace, osobní přístup a kolektivní zájem přispěly k posílení spolupráce partnerů v území.

Setkání zástupců projektu KAP s realizátory projektů MAP se zúčastnilo 32 účastníků (20 zástupců MAP z Pardubického kraje, 2 zástupci z NIDV aj.). Klíčová témata jednání: informace z realizace projektu KAP a implementačního projektu I-KAP; téma Školní inkluzivní koncepce Pardubického kraje; problematika „nadání a nadaných žáků“; prezentace aktivit Pardubického podnikatelského inkubátoru (P-PINK); diskuze, prezentace, sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe z realizace projektů MAP (zástupci všech zúčastněných MAP).
Tisk

Rubriky: KAPPočet zobrazení: 176

Tagy:

Naděžda KořínkováNaděžda Kořínková

Další příspěvky od Naděžda Kořínková

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x