Přihlásit se      O portálu     Kontakty

I-KAP - Implementace Krajského akčního plánu

Minimalizovat
Publikováno: 14. června 2019
Ohodnotit článek:
Nehodnoceno

Tematické setkání „PODPORA KOMPETENCÍ K PODNIKAVOSTI, INICIATIVĚ A KREATIVITĚ“

Pod záštitou projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Pardubického kraje (KAP Pk), reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000308, v rámci platformy Kariéra a celoživotní učení (kompetence k podnikání) se uskutečnilo setkání zaměřené na téma „Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě“. Účastníci akce (ředitelé/zástupci SŠ/VOŠ, učitelé ekonomických předmětů) byli podrobně seznámeni s pojetím daného tématu z pohledu lektorky Ing. Kateřina Lichtenberková, garantky klíčové intervence projektu P-KAP (Národní ústav pro vzdělávání). Účastníci získali aktuální informace k řešené problematice a inspirativní náměty pro svou praxi. V průběhu tematického setkání byl věnován prostor čilé diskuzi a práci ve skupinkách, přičemž v rámci sdílení zkušeností z praxe se účastníci jednomyslně shodli, že kompetence k podnikavosti není zdaleka jen o podnikání, nýbrž že představuje jednu z klíčových kompetencí pro celoživotní učení. Lektorka prezentovala informace o projektech zabývajících se podnikavostí, zajímavých zdrojích a námětech pro obohacení výuky ve školách. V závěru prezentace byli účastníci seznámeni s informacemi z NÚV, zejména o aktuální realizaci projektu P-KAP, problematice školních akčních plánů, o možnostech škol zapojit se do projektů OP VVV MŠMT (tzv. Šablony – projekty se zjednodušeným vykazováním), problematice RVP atd.
Na toto tematické setkání je plánován navazující workshop v 3. či 4. čtvrtletí 2019.

Dokumenty ke stažení

Tisk

Rubriky: KAPPočet zobrazení: 450

Tagy:

Naděžda KořínkováNaděžda Kořínková

Další příspěvky od Naděžda Kořínková

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x