Přihlásit se      O portálu     Kontakty

KAP - Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Pardubického kraje

Minimalizovat
Publikováno: 22. února 2021
Ohodnotit článek:
Nehodnoceno

pondělí 22. února 2021

Zahájení realizace projektu Implementace krajského akčního plánu II (I-KAP II)

V letošním roce zahájil svou realizaci projekt I-KAP II s celkovým rozpočtem téměř 184 mil. Kč. Navazuje na první již ukončený projekt I-KAP, přičemž úkolem obou projektů I-KAP je naplnit cíle dané strategickým dokumentem s názvem Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Pardubickém kraji. Projekt I-KAP II realizuje Pardubický kraj ve spolupráci se třemi partnery, Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje, Centrem celoživotního vzdělávání a Centrem uznávání a celoživotního učení, kteří zodpovídají za jednotlivé klíčové aktivity projektu.

Pokračovat budou aktivity známé již z minulého projektu I-KAP jako Podpora polytechnického vzdělávání, v rámci níž mohou školy získat nové moderní vybavení odborných učeben, laboratoří a dílen, s nímž se pedagogové seznamují při přípravě projektových dnů a kroužků pro studenty a žáky zapojených základních škol. Dále budou probíhat aktivity na podporu rozvoje matematické a čtenářské gramotnosti, nově se k nim však připojí rozvoj digitální gramotnosti. Pokračovat bude také činnost kariérového centra, které nyní rozšíří poskytování poradenských služeb směrem k širšímu regionu Pardubického kraje.

Nově se projekt cíleně zaměří na prevenci předčasných odchodů ze vzdělávání a vznikne také mobilní centrum pro podporu inkluze s multidisciplinárním týmem odborníků, kteří budou poskytovat podporu jednotlivým zapojeným školám. Další novinkou budou zahraniční stáže pro pedagogické pracovníky.

Do projektu se zapojí zhruba 50 středních a 140 základních škol Pardubického kraje. Pro tyto školy bude z projektu pořízeno vybavení v objemu 65 milionů Kč.
Více o projektu najdete na Portálu pardubického kraje.

Tisk
Zahájení realizace projektu Implementace krajského akčního plánu II (I-KAP II)

Rubriky: I-KAPPočet zobrazení: 1767

Tagy:

Naděžda KořínkováNaděžda Kořínková

Další příspěvky od Naděžda Kořínková

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x