Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Přijímací řízení na SŠ

Přijímací řízení na střední školy - II. a další kola - Přehled o počtu volných míst

Přehled o počtu volných míst pro další kola přijímacího řízení do 1. ročníku středních škol a konzervatoře: www.klickevzdelani.cz/prijimacky
Tento on-line přehled je aktualizován vždy, jakmile ředitel střední školy zadá na školském portálu nové údaje.

Pokud ředitel školy vyhlásí další kola přijímacího řízení, oznámí neprodleně krajskému úřadu počet volných míst v jednotlivých oborech vzdělání a formách vzdělávání. Krajský úřad neprodleně zveřejní přehled středních škol s údaji o počtu volných míst v jednotlivých oborech vzdělání a formách vzdělávání, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup. Toto oznámení a zveřejnění naleznete zde.

Publikováno: 13. května 2019
Hodnocení: 4.7
Začaly přijímací zkoušky na střední školy, vzrostl zájem o technické obory

Začaly přijímací zkoušky na střední školy, vzrostl zájem o technické obory

V závěru minulého týdne se ve středních školách zřizovaných Pardubickým krajem uskutečnilo 1. kolo přijímacího řízení. Uchazeči letos podali 9 496 přihlášek, což je o 655 více než v loňském školním roce. Nejvíce přihlášek eviduje Střední průmyslová škola chemická Pardubice, kde narostl počet přihlášených o 69 a na přijímací zkoušky museli vyčlenit 19 učeben. Právě tuto školu navštívil Bohumil Bernášek, radní Pardubického kraje zodpovědný za oblast...
Publikováno: 16. dubna 2019
Hodnocení: 5.0
Informace pro přijímání na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2018/2019

Informace pro přijímání na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2018/2019

MŠMT zveřejnilo podrobné Informace pro přijímání na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2018/2019, které jsou určeny pro ředitele škol, třídní učitele, výchovné poradce, uchazeče o studium a jejich zákonné zástupce. V souboru, který je přílohou článku, najdete: základní náležitosti vyhlášení přijímacího řízení vyhlášení 1. kola přijímacího řízení podání přihlášky do 1. kola přijímacího řízení organizace 1. kola přijímacího řízení, obsah...
Publikováno: 30. ledna 2019
Hodnocení: 5.0
Časový rozvrh konání jednotné zkoušky pro 1. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku SŠ

Časový rozvrh konání jednotné zkoušky pro 1. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku SŠ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo časový rozvrh konání písemných testů 1. a 2. termínu jednotné zkoušky pro 1. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podrobný časový rozvrh konání písemných testů jednotné zkoušky (včetně náhradního termínu) je v příloze tohoto článku. 1. ŘÁDNÝ TERMÍN JEDNOTNÉ ZKOUŠKY 12. dubna 2019 – ČTYŘLETÉ OBORY VZDĚLÁNÍ     MATEMATIKA Časové...
Publikováno: 17. ledna 2019
Hodnocení: 2.0
Metodická informace k přijímacímu řízení uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami

Metodická informace k přijímacímu řízení uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo Metodickou informaci ke konání přijímacího řízení uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami do 1. ročníku středního vzdělávání. Informace reflektuje změnu vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a Přílohy č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Celý text metodického pokynu naleznete v připojené příloze.  

Publikováno: 17. ledna 2019
Hodnocení: 4.7
Informace pro uchazeče k jednotným přijímacím zkouškám na SŠ

Informace pro uchazeče k jednotným přijímacím zkouškám na SŠ

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat), které zajišťuje přípravu a hodnocení testů pro jednotné přijímací zkoušky do maturitních oborů středních škol, vydalo podrobné informace pro uchazeče k přijímacímu řízení ve školním roce 2018/2019. Jedná se zejména o: Základní informace Úpravy podmínek přijímacího řízení Testová zadání k procvičování Výsledky JPZ Informace budou průběžně doplňovány a aktualizovány.
Publikováno: 3. ledna 2019
Hodnocení: Nehodnoceno
Přijímání uchazečů pobývajících dlouhodobě v zahraničí ke střednímu vzdělávání

Přijímání uchazečů pobývajících dlouhodobě v zahraničí ke střednímu vzdělávání

MŠMT vydalo informace k přijímání osob pobývajících dlouhodobě v zahraničí ke střednímu vzdělávání (viz text článku a příloha). Uchazeči o přijetí ke střednímu vzdělávání do oborů středního vzdělání musí mít dle § 59 školského zákona splněnu povinnou školní docházku (devět školních roků) nebo ukončeno základní vzdělání před splněním povinné školní docházky. Splnění povinné školní docházky se dokládá předložením příslušných dokladů, resp. dvou posledních vysvědčení...
Publikováno: 3. ledna 2019
Hodnocení: Nehodnoceno
Základní informace k přijímacímu řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatoři

Základní informace k přijímacímu řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatoři

První kolo přijímacího řízení Ředitel střední školy vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení včetně předpokládaného počtu přijímaných uchazečů do každého oboru vzdělání a formy vzdělávání a kritérií přijímacího řízení do: obory vzdělání s talentovou zkouškou a konzervatoř    31. října 2018 obory vzdělání bez talentové zkoušky  31. ledna 2019 Uchazeči o vzdělávání v oborech vzdělání s maturitní zkouškou ve všech formách...
Publikováno: 20. prosince 2018
Hodnocení: 5.0
Tiskopisy přihlášek ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích platné ve školním roce 2018/2019

Tiskopisy přihlášek ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích platné ve školním roce 2018/2019

Formuláře přihlášek ke vzdělávání ve střední škole a v konzervatoři pro jednotlivé formy vzdělávání najdete v příloze (PDF nebo XLS). Doporučujeme přihlášku vytisknout na jeden list.

Publikováno: 29. října 2018
Hodnocení: 3.6
Přehled oborů vzdělání středních, vyšších odborných škol a konzervatoře v Pardubickém kraji pro šk. rok 2019/2020 - Atlas školství

Přehled oborů vzdělání středních, vyšších odborných škol a konzervatoře v Pardubickém kraji pro šk. rok 2019/2020 - Atlas školství

Pardubický kraj ve spolupráci s Úřadem práce České republiky vydal prostřednictvím nakladatelství P. F. art, spol. s r.o. Atlas školství s přehledem oborů vzdělání středních, vyšších odborných škol a konzervatoře v Pardubickém kraji pro školní rok 2019/2020. Atlas školství obdrží v nejbližší době všichni žáci 9. ročníků základních škol v Pardubickém kraji. Tabulková část atlasu v členění po okresech je přílohou tohoto článku.

Publikováno: 29. října 2018
Hodnocení: 3.0
Termíny jednotných přijímacích zkoušek ve školním roce 2018/2019

Termíny jednotných přijímacích zkoušek ve školním roce 2018/2019

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo termíny konání jednotné přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou ve školním roce 2018/2019. Jednotná přijímací zkouška formou písemného testu...
Publikováno: 10. září 2018
Hodnocení: Nehodnoceno
Jak postupovat v případě přijetí/nepřijetí na střední školu

Jak postupovat v případě přijetí/nepřijetí na střední školu

Počínaje 22. dubnem začali ředitelé středních škol zveřejňovat seznamy uchazečů přijatých ke vzdělávání v prvním kole přijímacího řízení a nepřijatým uchazečům odesílat rozhodnutí o nepřijetí. Jaký je postup uchazeče v případě přijetí a jaký v případě nepřijetí, na co nezapomenout, kde získat další...
Publikováno: 2. května 2018
Hodnocení: Nehodnoceno
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání zveřejnilo ilustrační testy k přípravě na jednotnou přijímací zkoušku 2018

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání zveřejnilo ilustrační testy k přípravě na jednotnou přijímací zkoušku 2018

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání zveřejnilo ilustrační testy k přípravě na jednotnou přijímací zkoušku 2018, a to pro čtyřleté obory vzdělání a nástavbová studia, pro šestiletá gymnázia a pro osmiletá gymnázia. Jednotlivé sady obsahují dokumentaci pro český jazyk a matematiku (didaktický test,...
Publikováno: 9. března 2018
Hodnocení: Nehodnoceno
Moderní technologie mohou snížit administrativní zátěž škol

Moderní technologie mohou snížit administrativní zátěž škol

V návaznosti na změny v přijímacím řízení na střední školy upravilo MŠMT již v roce 2016 tiskopisy přihlášek ke vzdělávání ve střední škole. Kromě změn souvisejících se zavedením jednotné přijímací zkoušky je na přihláškách také pole pro tisk QR kódu. Od QR kódu si MŠMT slibuje...
Publikováno: 24. ledna 2018
Hodnocení: Nehodnoceno
VIDEO: Přihlašování na střední školy

VIDEO: Přihlašování na střední školy

Končíte základní školu a rozhodujete se, kam dál? Pomoci vám může Atlas školství, web www.klickevzdelani.cz a u příjímacích zkoušek třeba přípravné kurzy... Podívejte se na reportáž Východočeské televize.
Publikováno: 1. prosince 2017
Hodnocení: Nehodnoceno
Přijímací řízení do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou

Přijímací řízení do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo Informace k přijímacímu řízení v oborech vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou v prvním kole přijímacího řízení šk. roku 2017/2018. Uvedené informace jsou přílohou tohoto článku.
Publikováno: 27. října 2017
Hodnocení: Nehodnoceno
Vydání zápisového lístku ke vzdělávání ve střední škole (konzervatoři)

Vydání zápisového lístku ke vzdělávání ve střední škole (konzervatoři)

Zápisový lístek Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdí svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku středního vzdělávání. Tato povinnost se...
Publikováno: 20. dubna 2016
Hodnocení: Nehodnoceno
Specifikace jednotného testu z matematiky a příklady úloh

Specifikace jednotného testu z matematiky a příklady úloh

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, které je pověřeno přípravou testů pro jednotné přijímací zkoušky v rámci pilotního ověřování, uveřejnilo specifikaci těchto testů. Test z matematiky pro uchazeče o víceletá gymnázia i o čtyřleté obory vzdělání s maturitní zkouškou bude obsahovat uzavřené i...
Publikováno: 24. října 2014
Hodnocení: 4.0
Specifikace jednotného testu z českého jazyka a příklady úloh

Specifikace jednotného testu z českého jazyka a příklady úloh

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, které je pověřeno přípravou testů pro jednotné přijímací zkoušky v rámci pilotního ověřování, uveřejnilo specifikaci těchto testů. Test z českého jazyka a literatury pro uchazeče o víceletá gymnázia i o čtyřleté obory vzdělání s maturitní zkouškou bude obsahovat...
Publikováno: 24. října 2014
Hodnocení: 5.0
RSS

Přehled o počtu volných míst pro další kola přijímacího řízení do 1. ročníku středních škol a konzervatoře školního roku 2019/2020 v Pardubickém kraji

  
Hledat: Řadit dle: Řadit reverzně
Název školy Adresa Zřizovatel Kód oboru Název oboru Délka studia Ukončení vzdělávání Forma vzdělávání Číslo kola Volných míst Odevzdání přihlášek ID  
Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí adresa kraj 23-45-M/01 Dopravní prostředky 4 maturitní zkouška denní 2 10 23.5.2019 2853
Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí adresa kraj 16-02-M/01 Průmyslová ekologie 4 maturitní zkouška denní 2 10 23.5.2019 2854
Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí adresa kraj 39-41-L/01 Autotronik 4 maturitní zkouška denní 2 10 23.5.2019 2855
Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí adresa kraj 23-43-L/51 Provozní technika 2 maturitní zkouška denní 2 15 23.5.2019 2856
Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí adresa kraj 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 3 závěrečná zkouška denní 2 10 23.5.2019 2857
Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí adresa kraj 23-55-H/02 Karosář 3 závěrečná zkouška denní 2 5 23.5.2019 2858
Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí adresa kraj 26-57-H/01 Autoelektrikář 3 závěrečná zkouška denní 2 5 23.5.2019 2859
Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí adresa kraj 23-61-H/01 Autolakýrník 3 závěrečná zkouška denní 2 5 23.5.2019 2860
Gymnázium, Moravská Třebová, Svitavská 310 adresa kraj 79-41-K/81 Gymnázium 8 maturitní zkouška denní 2 2 24.5.2019 2831
Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 adresa kraj 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení pro CNC stroje 4 maturitní zkouška denní 2 9 24.5.2019 2844
Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 adresa kraj 23-68-H/01 Automechanik 3 závěrečná zkouška denní 2 8 24.5.2019 2845
Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 adresa kraj 41-55-H/01 opravář zemědělských strojů 3 závěrečná zkouška denní 2 9 24.5.2019 2846
Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 adresa kraj 23-51-H/01 strojní mechanik 3 závěrečná zkouška denní 2 6 24.5.2019 2847
Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 adresa kraj 23-55-H/02 karosář 3 závěrečná zkouška denní 2 9 24.5.2019 2849
Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 adresa kraj 23-61-H/01 autolakýrník 1 závěrečná zkouška denní 2 9 24.5.2019 2850
Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 adresa kraj 23-52-H/01 nástrojař 3 závěrečná zkouška denní 2 6 24.5.2019 2848
Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního ruchu Choceň adresa kraj 65-42-M/02 Cestovní ruch 4 maturitní zkouška denní 2 2 24.5.2019 2724
Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního ruchu Choceň adresa kraj 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 4 maturitní zkouška denní 2 3 24.5.2019 2725
Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního ruchu Choceň adresa kraj 63-41-M/02 Obchodní akademie 4 maturitní zkouška denní 2 4 24.5.2019 2723
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Lanškroun adresa kraj 69-51-H/0 Kadeřník 3 závěrečná zkouška denní 2 6 24.5.2019 2768
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Lanškroun adresa kraj 69-41-L/01 Kosmetické služby 4 maturitní zkouška denní 2 8 24.5.2019 2769
Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice adresa kraj 36-52-H/01 Instalatér 3 závěrečná zkouška denní 3 6 24.5.2019 2828
Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice adresa kraj 36-52-H/02 Mechanik plynových zařízení 3 závěrečná zkouška denní 3 5 24.5.2019 2829
Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice adresa kraj 39-41-L/02 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení ( ŠVP - Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení se zaměřením na tepelná čerpadla a vzduchotechniku) 4 maturitní zkouška denní 3 20 24.5.2019 2830
Střední škola podnikání Vysoké Mýto, s.r.o. adresa soukromá 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání - Anglický jazyk pro odbornou praxi 4 maturitní zkouška denní 2 2 24.5.2019 2813
Střední zdravotnická škola, Pardubice, Průmyslová 395 adresa kraj 53-41-H/01 Ošetřovatel 3 výuční list denní 2 8 24.5.2019 2780
Střední průmyslová škola chemická Pardubice adresa kraj 28-44-M/01 Aplikovaná chemie 4 maturitní zkouška denní 2 10 27.5.2019 2851
Střední zdravotnická škola, Pardubice, Průmyslová 395 adresa kraj 53-41-M/03 Praktická sestra 4 maturitní zkouška denní 2 5 27.5.2019 2827
Labská střední odborná škola a Střední odborné učiliště Pardubice, s.r.o. adresa soukromá 65-42M/01 Hotelnictví 4 maturitní zkouška denní 3 8 29.5.2019 2814
Labská střední odborná škola a Střední odborné učiliště Pardubice, s.r.o. adresa soukromá 29-54-H/01 Cukrář 3 závěrečná zkouška denní 3 6 29.5.2019 2817
Labská střední odborná škola a Střední odborné učiliště Pardubice, s.r.o. adresa soukromá 64-41-L/51 Podnikání 2 maturitní zkouška denní 3 10 29.5.2019 2818
Labská střední odborná škola a Střední odborné učiliště Pardubice, s.r.o. adresa soukromá 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 4 maturitní zkouška denní 3 6 29.5.2019 2815
Labská střední odborná škola a Střední odborné učiliště Pardubice, s.r.o. adresa soukromá 65-51-H/01 Kuchař-číšník 3 závěrečná zkouška denní 3 8 29.5.2019 2816
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim, Čáslavská 205 adresa kraj 65-41-L/01 Gastronomie a hotelnictví 4 maturitní zkouška denní 3 6 29.5.2019 2834
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim, Čáslavská 205 adresa kraj 65-51-H/01 Kuchař – číšník 3 závěrečná zkouška denní 3 5 29.5.2019 2836
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim, Čáslavská 205 adresa kraj 65-51-H/01 Kuchař, catering 3 závěrečná zkouška denní 3 5 29.5.2019 2837
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim, Čáslavská 205 adresa kraj 18-20-M/01 Informatika s rozšířenou výukou cizích jazyků 4 maturitní zkouška denní 3 6 29.5.2019 2833
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim, Čáslavská 205 adresa kraj 64-41-L/51 Podnikání 2 maturitní zkouška denní 3 5 29.5.2019 2835
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim, Čáslavská 205 adresa kraj 65-51-H/01 Číšník – barman – barista 3 závěrečná zkouška denní 3 6 29.5.2019 2838
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim, Čáslavská 205 adresa kraj 29-54-H/01 Cukrář 3 závěrečná zkouška denní 3 1 29.5.2019 2839
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim, Čáslavská 205 adresa kraj 66-51-H/01 Prodavač – aranžér 3 závěrečná zkouška denní 3 3 29.5.2019 2840
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim, Čáslavská 205 adresa kraj 66-51-H/01 Prodavač – specialista prodeje 3 výuční list denní 3 4 29.5.2019 2841
Gymnázium Žamberk adresa kraj 79-41-K/41 Gymnázium 4 maturitní zkouška denní 2 4 30.5.2019 2825
Gymnázium Žamberk adresa kraj 79-41-K/81 Gymnázium 8 maturitní zkouška denní 2 4 30.5.2019 2826
Střední průmyslová škola stavební Pardubice adresa kraj 36-64-H/01 Tesař 3 závěrečná zkouška denní 2 8 31.5.2019 2685
Střední průmyslová škola stavební Pardubice adresa kraj 33-56-H/01 Truhlář 3 závěrečná zkouška denní 2 12 31.5.2019 2686
Střední průmyslová škola stavební Pardubice adresa kraj 36-67-H/01 Zedník a obkladač 3 závěrečná zkouška denní 2 5 31.5.2019 2687
Střední průmyslová škola stavební Pardubice adresa kraj 82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník 3 závěrečná zkouška denní 2 4 31.5.2019 2688
Střední škola automobilní Holice adresa kraj 26-57-H/01 Autoelektrikář 3 závěrečná zkouška denní 2 6 31.5.2019 2682
Střední škola automobilní Holice adresa kraj 23-45-M/01 Dopravní prostředky 4 maturitní zkouška denní 2 8 31.5.2019 2684
Střední škola automobilní Holice adresa kraj 23-55-H/02 Karosář 3 závěrečná zkouška denní 2 10 31.5.2019 2681
Střední škola automobilní Holice adresa kraj 23-68-H/01 Mechanik opravář jednostopých vozidel 3 závěrečná zkouška denní 2 3 31.5.2019 2683
Střední škola řemesel a služeb Pardubice, s.r.o. adresa soukromá 36-64-H/01 Tesař 3 výuční list denní 2 8 31.5.2019 2657
Střední škola řemesel a služeb Pardubice, s.r.o. adresa soukromá 36-67-H/01 Zedník 3 výuční list denní 2 6 31.5.2019 2658
Střední škola řemesel a služeb Pardubice, s.r.o. adresa soukromá 36-67-H/01 Manipulant poštovního provozu a přepravy 3 výuční list denní 2 8 31.5.2019 2659
Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí adresa kraj 82-41-M/02 Užitá fotografie a média 4 maturitní zkouška denní 2 3 31.5.2019 2777
Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí adresa kraj 82-41-M/04 Průmyslový design (ŠVP Design produktů a obalů) 4 maturitní zkouška denní 2 3 31.5.2019 2778
Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí adresa kraj 82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů (ŠVP Design oděvů) 4 maturitní zkouška denní 2 3 31.5.2019 2779
Vyšší odborná škola stavební a Střední škola stavební Vysoké Mýto adresa kraj 36-47-M/01 Stavebnictví 4 maturitní zkouška denní 2 5 31.5.2019 2751
Vyšší odborná škola stavební a Střední škola stavební Vysoké Mýto adresa kraj 36-67-H/01 Zedník 3 závěrečná zkouška denní 2 6 31.5.2019 2754
Vyšší odborná škola stavební a Střední škola stavební Vysoké Mýto adresa kraj 36-52-H/01 Instalatér 3 závěrečná zkouška denní 2 5 31.5.2019 2752
Vyšší odborná škola stavební a Střední škola stavební Vysoké Mýto adresa kraj 33-56-H/01 Truhlář 3 závěrečná zkouška denní 2 2 31.5.2019 2753
Střední průmyslová škola chemická Pardubice adresa kraj 69-51-H/01 Kadeřník 3 závěrečná zkouška denní 2 6 3.6.2019 2852
Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice adresa kraj 29-54-H/1 Cukrář 3 závěrečná zkouška denní 3 3 7.6.2019 2802
Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice adresa kraj 65-51-H/01 Kuchař - číšník, zaměření Číšník 3 závěrečná zkouška denní 3 4 7.6.2019 2805
Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice adresa kraj 65-51-H/01 Kuchař - číšník, zaměření Kuchař 3 závěrečná zkouška denní 3 5 7.6.2019 2806
Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice adresa kraj 29-41-M/01 Analýza potravin - Výživový poradce 4 maturitní zkouška denní 3 7 7.6.2019 2796
Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice adresa kraj 29-53-H/01 Pekař 3 závěrečná zkouška denní 3 7 7.6.2019 2801
Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice adresa kraj 65-51-H/01 Kuchař - číšník 3 závěrečná zkouška denní 3 4 7.6.2019 2804
Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice adresa kraj 29-42-M/01 Analýza potravin 4 maturitní zkouška denní 3 6 7.6.2019 2795
Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice adresa kraj 29-41-M/01 Technologie potravin - zpracování mouky 4 maturitní zkouška denní 2 9 7.6.2019 2799
Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice adresa kraj 66-51-H/01 Prodavač 3 závěrečná zkouška denní 3 8 7.6.2019 2803
Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice adresa kraj 29-42-M/01 Technologie potravin - management 4 maturitní zkouška denní 3 7 7.6.2019 2797
Speciální mateřská škola, základní škola a praktická škola Pardubice adresa kraj 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá 2 závěrečná zkouška denní 2 10 14.6.2019 2832
Vyšší odborná škola a střední škola zdravotnická a sociální Ústí nad Orlicí adresa kraj 53-41-M/03 praktická sestra 4 maturitní zkouška denní 2 13 17.6.2019 2842
Vyšší odborná škola a střední škola zdravotnická a sociální Ústí nad Orlicí adresa kraj 75-41-M/01 sociální činnost 4 maturitní zkouška denní 2 17 17.6.2019 2843
Střední průmyslová škola Chrudim adresa kraj 23-65-H/03 Strojník silničních strojů - Mechanik silničních strojů 3 závěrečná zkouška denní 2 3 20.6.2019 2734
Střední průmyslová škola Chrudim adresa kraj 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení 4 maturitní zkouška denní 2 7 20.6.2019 2731
Střední průmyslová škola Chrudim adresa kraj 23-51-H/01 Strojní mechanik - Zámečník 3 závěrečná zkouška denní 2 2 20.6.2019 2732
Střední průmyslová škola Chrudim adresa kraj 23-56-H/01 Obráběč kovů 3 závěrečná zkouška denní 2 2 20.6.2019 2733
Střední průmyslová škola Chrudim adresa kraj 26-52-H/01 Mechanik pro přístroje a zařízení - Mechanik elektronických zařízení 3 závěrečná zkouška denní 2 6 20.6.2019 2735
Střední průmyslová škola Chrudim adresa kraj 23-41-M/01 Strojírenství 4 maturitní zkouška denní 2 15 20.6.2019 2729
Střední průmyslová škola Chrudim adresa kraj 26-41-M/01 Elektrotechnika - Mechatronika 4 maturitní zkouška denní 2 5 20.6.2019 2730
Odborné učiliště Chroustovice, Zámek 1 adresa kraj E/01 všechny obory 1 výuční list denní 2 99 21.6.2019 2629
Speciální základní škola a praktická škola Chrudim adresa kraj 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá 2 závěrečná zkouška denní 2 10 21.6.2019 2630
Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Ústí nad Orlicí adresa kraj 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá 2 závěrečná zkouška denní 2 10 24.6.2019 2639
Gymnázium a Střední odborná škola Přelouč adresa kraj 34-53-H/01 Reprodukční grafik 3 závěrečná zkouška denní 3 10 27.6.2019 2808
Gymnázium a Střední odborná škola Přelouč adresa kraj 34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média 4 maturitní zkouška denní 3 6 27.6.2019 2807
Gymnázium a Střední odborná škola Přelouč adresa kraj 34-52-H/01 Tiskař na polygrafických strojích 3 závěrečná zkouška denní 3 6 27.6.2019 2809
Gymnázium a Střední odborná škola Přelouč adresa kraj 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 3 závěrečná zkouška denní 3 12 27.6.2019 2810
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické, Třemošnice, Sportovní 322 adresa kraj 23-45-L/01 mechanik seřizovač 4 maturitní zkouška denní 2 12 28.6.2019 2784
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické, Třemošnice, Sportovní 322 adresa kraj 23-51-H/01 strojní mechanik 3 závěrečná zkouška denní 3 12 28.6.2019 2786
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické, Třemošnice, Sportovní 322 adresa kraj 33-56-H/01 truhlář 3 závěrečná zkouška denní 3 12 28.6.2019 2788
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické, Třemošnice, Sportovní 322 adresa kraj 33-41-L/01 operátor dřevařské a nábytkářské výroby 4 maturitní zkouška denní 3 12 28.6.2019 2785
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické, Třemošnice, Sportovní 322 adresa kraj 23-52-H/01 nástrojař 3 závěrečná zkouška denní 3 12 28.6.2019 2787
Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Polička, s.r.o. adresa soukromá 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost (zaměření: Veřejná správa a právní administrativa) 4 maturitní zkouška denní 2 10 28.6.2019 2771
Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Polička, s.r.o. adresa soukromá 69-51-H/01 Kadeřník 3 výuční list denní 2 10 28.6.2019 2772
Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Polička, s.r.o. adresa soukromá 69-53-H/01 Rekondiční a sportovní masér (zaměření: Specialista relaxačních a wellness center) 3 výuční list denní 2 10 28.6.2019 2773
Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Polička, s.r.o. adresa soukromá 69-41-L/52 Vlasová kosmetika 2 maturitní zkouška denní 2 10 28.6.2019 2774
Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Polička, s.r.o. adresa soukromá 69-41-L/01 Kosmetické služby 4 maturitní zkouška denní 2 10 28.6.2019 2770
Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Polička, s.r.o. adresa soukromá 66-41-L/51 Podnikání 2 maturitní zkouška denní 2 10 28.6.2019 2775
Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Polička, s.r.o. adresa soukromá 66-41-L/51 Podnikání 3 maturitní zkouška dálková 2 15 28.6.2019 2776
Střední odborné učiliště opravárenské, Králíky, Předměstí 427 adresa kraj 64-41-L/51 Podnikání 2 maturitní zkouška denní 2 5 31.8.2019 2693
Střední odborné učiliště opravárenské, Králíky, Předměstí 427 adresa kraj 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů 3 závěrečná zkouška denní 2 10 20.9.2019 2692Kontakt na pracovnice Krajského úřadu Pardubického kraje - Odbor školství:
Mgr. Andrea Pešková - tel: 466 026 217 , andrea.peskova@pardubickykraj.cz
Mgr. Petra Pospíšilová - tel: 466 026 529 , petra.pospisilova@pardubickykraj.cz
Tyto pracovnice mohou záznamy opravit.

Školský portál Pardubického kraje