Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Všeobecné informace

Publikováno: 26. března 2021
Ohodnotit článek:
5.0

Sčítání 2021 - začíná 27. března

Co si připravit před vyplňováním

Před zahájením vyplnění elektronického sčítacího formuláře na www.scitani.cz doporučujeme následující přípravu:

Před přihlášením pomocí jedné z těchto možností:

 • Pomocí občanského průkazu – mít u sebe tento doklad pro zadání čísla dokladu a data narození
 • Pomocí cestovního pasu – mít ho u sebe pro zadání čísla dokladu a data narození.
 • Přes NIA – mít např. elektronický občanský průkaz průkaz (od 1.7.2018), se kterým se lze přihlásit přes odkaz https://www.eidentita.cz/Home
 • Přes svou datovou schránku – mít uživatelské jméno a heslo pro přihlášení přes datovou schránku fyzické osoby


Pro vyplnění údajů o bytě je vhodné si zjistit

 • Adresu obvyklého bydliště v rozhodný okamžik (půlnoc z 26. na 27. března 2021)
  Jedná se o adresu, kde skutečně bydlíte, kde máte svoji domácnost a kde trávíte většinu volného času. Nemusí se přitom jednat o adresu trvalého pobytu, kterou máte zapsánu v dokladech. Adresa trvalého bydliště, kterou máte uvedenu v dokladech, není pro účel sčítání podstatná.
 • Velikost bytu v m2
 • Číslo bytu, pokud se byt nachází v bytovém domě, případně jméno vlastníka bytu
 • Způsob vytápění a zdroj energie/druh paliva k vytápění bytu

[A1] Životní situace

Musím uvádět místo trvalého pobytu, i když bydlím jinde?
Při sčítání se zjišťuje tzv. obvyklé bydliště. Jedná se o místo, kde skutečně bydlíte a kde máte svou domácnost, případně rodinu. Adresa trvalého bydliště, kterou máte uvedenu v dokladech, není pro účel sčítání podstatná.

Jaké mám zadat bydliště, když jsem se v průběhu sčítání stěhoval/-a?
Pokud jste se na konci března 2021 stěhovali, uveďte adresu platnou k půlnoci z pátku 26. března na sobotu 27. března 2021. To je rozhodný okamžik sčítání.

Jaké vyplnit obvyklé bydliště, když jsem se během roku zdržoval/-a na několika místech?
Jako obvyklé bydliště uveďte adresu, kde během roku převážně bydlíte. Pokud toto nelze určit, uveďte adresu, jež je aktuální v rozhodném okamžiku, tedy o půlnoci z pátku 26. března na sobotu 27. března 2021.

Pokud jsem během sčítání na návštěvě u známých, jakou adresu bydliště mám vyplnit?
Přestože jste v rozhodný okamžik sčítání (půlnoc z pátku 26. března na sobotu 27. března 2021) mimořádně mimo svou domácnost, uveďte do sčítacího formuláře adresu obvyklého bydliště.

Mám pouze číslo domu a nevím, zda se jedná o číslo popisné, či orientační.
Pokud máte na domě jenom jedno číslo, pravděpodobně/nejčastěji se jedná o číslo popisné.

Proč tento údaj zjišťujeme?

Údaje ze sčítání jako jediné ukážou, kde obyvatelé České republiky skutečně bydlí. Ne všechny osoby bydlí v místě trvalého pobytu. Mnoho osob je přihlášeno k trvalému pobytu na určité adrese, kde se nezdržují (typicky vysokoškoláci nebo studenti na internátech, dále pak lidé, kteří se kvůli práci přestěhovali do jiného města, kraje nebo do ciziny a do místa trvalého pobytu jen čas od času dojíždějí). Získané informace mohou sloužit například jako podklad pro posílení linek MHD. Údaje o rozmístění obyvatel v kombinaci s dalšími umožňují popsat podmínky života či například dostupnost práce nebo domovů pro seniory v jednotlivých lokalitách. Přinášejí také informace o tom, kde které profese přebývají, či naopak chybějí. Sčítání je rovněž jedinečným uceleným zdrojem údajů o počtech spoluobčanů, kteří se přestěhovali do ciziny.


Pro vyplnění dalších osob bydlících v bytě doporučujeme připravit:

 • Jméno, příjmení a rok narození osob, které bydlí v bytě/obydlí společně, pro detailní vyplnění bude dále třeba znát zejména následující údaje:
  • Rodné číslo nebo číslo dokladu (občanský průkaz nebo cestovní pas) a datum narození osoby, která se bude vyplňovat.
  • Obvyklé bydliště jeden rok před sčítáním
  • První obvyklé bydliště po narození

 

Podrobná nápověda k otázkám

[A1] „Kde bydlíte?“

[A2] „Vyberte typ Vašeho obydlí / způsob bydlení.“

[A3] „Bydlíte ve vlastním, v pronajatém, nebo jinak?“

[A4a] „Jaká je plocha bytu?“

[A4b] „Kolik má byt obytných místností?“

[A4c] „Je součástí bytu kuchyň nebo kuchyňský kout?“

[A5] „V jakém patře se byt nachází?“

[A6] „Je do bytu zaveden plyn?“

[A7] „Je do bytu zaveden přívod vody?“

[A8] „Jaký je převažující způsob vytápění bytu?“

[A9] „Jaký zdroj energie / druh paliva je používán k vytápění bytu?“

[A10] „Uveďte všechny osoby, které bydlí společně v tomto bytě/obydlí k 26. 3. 2021.“

[A11] „Hospodaří všechny osoby … společně?“

[A12] „Zapište … čísla těch osob, které hospodaří společně.“

[A13] „Uveďte vztahy mezi všemi osobami…“

[B1] „Příjmení“ a [B2] „Jméno“

[B3a] „Rodné číslo“

[B3b] „Typ dokladu, číslo dokladu, datum narození, pohlaví“

[B4] „Kde bylo Vaše obvyklé bydliště jeden rok před sčítáním (tedy 26. 3. 2020)?“

[B5] „Kde bylo Vaše první obvyklé bydliště po narození?“

[B6] „… Uveďte nejvyšší dosažené vzdělání.“

[B7] „… Uveďte, kolik se Vám narodilo dětí.“

[B8] „Jaký je Váš mateřský jazyk?“

[B9] „Uveďte Vaši národnost (příslušnost k národu, národnostní nebo etnické menšině, ke které se hlásíte).“

[B10] „Uveďte Vaši náboženskou víru (náboženský směr, hnutí, církev nebo společnost, ke které se hlásíte).“

[B11a] „Do jaké z následujících skupin patříte?“

[B11b] „Odpracujete obvykle alespoň jednu hodinu týdně za mzdu/plat nebo jiný druh odměny či zisku?“

[B12] „Uveďte odvětví ekonomické činnosti Vašeho zaměstnavatele nebo předmětu Vašeho podnikání.“

[B13] „Uveďte své současné zaměstnání (vykonávanou práci).“

[B14] „Kam chodíte či jezdíte do práce nebo školy?“

[B15] „Jak často dojíždíte či docházíte do práce nebo do školy z obvyklého bydliště …?“

[B16] „Jaký dopravní prostředek obvykle používáte pro jednu cestu do práce nebo školy?“

Pokud po odeslání vyplněného elektronického sčítacího formuláře zjistíte, že obsahuje chybu, můžete v době online sčítání znovu vyplnit a odeslat nový elektronický formulář. Pokud již bylo online sčítání ukončeno, můžete vyplnit a odeslat listinný formulář. Při zpracování použijeme údaje z později odeslaného formuláře.

 

Dokumenty ke stažení

Tisk

Rubriky: Všeobecné informacePočet zobrazení: 3212

Tagy:

Richard TichýRichard Tichý

Další příspěvky od Richard Tichý

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x