Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Všeobecné informace

Publikováno: 3. prosince 2019
Ohodnotit článek:
Nehodnoceno

Seminář - Vybrané aspekty vzdělávání romských žáků a studentů

Vzdělávací modul, který je v systému pilotního ověření realizován v rámci projektu APIV A, vychází z poznatků a vědomostí poskytnutých ve vzdělávacím modulu Základy romistiky pro pedagogické pracovníky, který obohacuje o tematické bloky zaměřené na tradiční romskou rodinu, na problematiku sociálního vyloučení a jeho dopady v podobě předčasných odchodů ze vzdělávání. V závěru každého bloku je nabízen prostor k otázkám, diskuzi či k poskytnutí doplňujících informací.

Účastníkům vzdělávání bude v první části modulu představena tradiční romská rodina, archetyp matky a otce. Seznámí se s postavením dítěte v rodině, s výchovnými prostředky a formou učení v kontextu interpersonálních vztahů ovlivněných kolektivismem. Další tematický blok je zaměřen na užívání romského etnolektu češtiny. Účastníci budou informováni o vzniku a vývoji etnolektu, fonetických odchylkách i lexikálních zvláštnostech s aplikací na prostředí školy. Třetí část vzdělávacího modulu představuje problematiku předčasných odchodů ze vzdělávání a definuje dopady předčasného ukončení vzdělávání. Stručně popíše dosavadní výzkumy realizované v České republice a seznámí účastníky se statistickým vyhodnocením výzkumných šetření. Charakterizuje sociální vyloučení a jeho dopady na žáka a studenta. Modul nabídne stručný vhled do oblastí souvisejících se sociálním vyloučením, do oblasti nezaměstnanosti, nekvalitního bydlení a sociální patologie jako faktorů ovlivňujících předčasné odchody ze vzdělávání. Závěrečná tematická část bude zaměřena na současnou dotační podporu v oblasti vzdělávání, na úrovni národní i regionální.

Znalosti a schopnosti účastníků budou ověřovány prací ve skupinách při návrzích řešení daných modelových situací i zpracováním samostatných úkolů. 

Lektor: Mgr. Lada Červeňáková

Termín: 7. února a 11. března 2020 od 9:30 do 16:30 hodin.

Hlásit se můžete zde: https://objednavky.nuv.cz/element/32-projekt-apiv-a-akcni-plan-inkluzivniho-vzdelavani/

Tisk

Rubriky: Všeobecné informace, Změny ve školstvíPočet zobrazení: 358

Tagy:

Lucie FajfrováLucie Fajfrová

Další příspěvky od Lucie Fajfrová

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x