Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Všeobecné informace

Publikováno: 3. prosince 2019
Ohodnotit článek:
Nehodnoceno

Seminář - Základy romistiky pro pedagogické pracovníky

Vzdělávací modul, který je v systému pilotního ověření realizován v rámci projektu APIV A, je strukturován do tří základních tematických bloků. V závěru každého bloku je nabízen prostor k otázkám, diskuzi či k poskytnutí doplňujících informací.

V první části modulu se účastníci seznámí s vhodným oslovením příslušníka etnika v souvislosti s budováním pozitivních vztahů s romským žákem, popř. s romskými rodiči. Bude představena stručná charakteristika jednotlivých podskupin Romů v České republice, v kontextu současných přežitků v komunitě. V následující části se budou účastníci zabývat tradiční romskou komunitou v souvislosti s rodovou hierarchií, s aplikací na současné romské skupiny. V závěru celku zaměřeného na tradiční komunitu bude představena oblast mezilidských vztahů v souvislosti se sociálním systémem a jeho přežitky v dnešním romském společenství.

Druhý tematický blok nabízí stručné informace z oblasti náboženství, tradičních rituálů ve vybraných obřadech a seznámí účastníky modulu s kulturní, hudební a slovesnou tvorbou. Témata jsou zpracována vždy z hlediska historického vývoje až po současné přežitky v romském společenství.

Třetí tematická část stručně popisuje blízkou historii Romů na území Evropy, zejména pak na území České republiky, a to od meziválečného období až po současnost. Charakteristika trvale usedlé komunity i komunity kočovníků v meziválečném období bude přenesena i na současné etnikum. Dopady perzekuce Romů během II. světové války a vývoj v poválečném období se budou prolínat s následujícím historickým obdobím v souvislosti s vládními koncepcemi zaměřenými na práci s romským etnikem. V závěru modulu budou účastníkům představeny současné vládní intervence na podporu integrace etnika. Znalosti a schopnosti účastníků budou ověřovány prací ve skupinách při návrzích řešení daných modelových situací.

Lektor: Mgr. Lada Červeňáková

Termín: 08. ledna a 23. ledna 2020 od 9:30 do 16:30 hodin

Hlásit se můžete zde: https://objednavky.nuv.cz/element/32-projekt-apiv-a-akcni-plan-inkluzivniho-vzdelavani/

Tisk

Rubriky: Všeobecné informace, Změny ve školstvíPočet zobrazení: 373

Tagy:

Lucie FajfrováLucie Fajfrová

Další příspěvky od Lucie Fajfrová

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x