Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Nejnovější články

Orientační běh Lokomotiva Pardubice

Orientační běh Pardubice sport, zábava Sport, zábava Pardubice orientační běh OK Lokomotiva Pardubice - sportovní oddíl - orientační běh. Rychlý kontakt OK Lokomotiva Pardubice Palackého třída 2547 Pardubice - Zelené Předměstí 53002 tel: 456510154 fax: 466510154 email: petr.klimpl@worldonline.cz www: www.lpu.cz
Publikováno: 30. srpna 2011
Hodnocení: Nehodnoceno

Fotbalový klub Přelouč

Fotbalový klub Přelouč okres Pardubice Fotbalový klub Přelouč okres Pardubice Fotbalový klub Přelouč - okres Pardubice Rychlý kontakt Fotbalový klub Přelouč Sportovní 776 Přelouč 53501 tel: 724658163
Publikováno: 30. srpna 2011
Hodnocení: Nehodnoceno

Klub paintballu Pardubice

Paintball club Pardubice, paintball Pořádání paintballových her, paintball, Pardubice Potřebujete se odreagovat? Paintball club Pardubice pořádá paintballové hry a paintballu. Zajišťujeme také prodej střeliva. Rychlý kontakt Paintball club Pardubice Pardubice 53352 tel: 776022850
Publikováno: 30. srpna 2011
Hodnocení: 5.0

Klub českých turistů Pardubice

Turistické trasy, organizace akcí, turistika, Pardubický kraj Značení turistických tras, turistika, organizace turistických akcí, Pardubický kraj Klub českých turistů Pardubický kraj provádí značení turistických tras pro pěší, lyžaře a cykloturisty. Zpracování turistických průvodců a propagačních materiálů. Organizace turistických...
Publikováno: 30. srpna 2011
Hodnocení: Nehodnoceno

Svaz vojenské historie Přelouč

Kvht Přelouč - sraz vojenské historické techniky KVHT Přelouč zajišťuje každoroční pořádání akce "Labe - Operace Železné hory". Sraz Vojenské historické techniky. KVHT Přelouč je dobrovolným sdružením občanů provozující činnost spojenou s historickou vojenskou technikou. Sdružují se zde majitelé a provozovatelé vojenské historické techniky, která je...
Publikováno: 30. srpna 2011
Hodnocení: Nehodnoceno

O násobení matic

O násobení matic; vysvětlení operace pomocí "spojovací interpretace". Využití v semináři gymnázia.
Publikováno: 28. srpna 2011
Autor: Otto Horák
Hodnocení: 5.0

Zlatý řez - prakticky

Užití zlatého řezu (ve fotografii).
Publikováno: 28. srpna 2011
Autor: Otto Horák
Hodnocení: 4.0

Plánované koncerty ZUŠ Bonifantes

28. září 2011, 11:00, Sukova síň Domu hudby, Pardubice, Česká republika Koncert u příležitosti 100. výročí od založení základní školy Bratranců Veverkových 17. října 2011, Čas bude upřesněn, , Rychnov nad Kněžnou, Česká Republika Naše písnička 21.října 2011, Čas bude upřesněn, , Nové Město nad Metují, Naše písnička 12. listopadu 2011, Čas...
Publikováno: 23. srpna 2011
Hodnocení: 1.7

Aktuální informace ZUŠ Chrudim

Aktuální informace   Přijímáme nové žáky na školní rok 2011/2012 !! Závazné přihlášky se přijímají od 1. dubna do 10. června 2011 - v kanceláři školy, kde je možné získat...
Publikováno: 23. srpna 2011
Hodnocení: 3.5

Nabídka kroužků DDM ALFA Pardubice

  DDM ALFA         Družby 334, 530 09 Pardubice           www.ddmalfa.cz, e – mail: ddm.alfa@ok.cz       tel. 466 400 157, 468 002 101   Konečná nabídka kroužků a kurzů ve školním roce 2011/2012   Nové logo, nová oddělení, nové a tradiční kroužky, ceny kroužků stejné a u některých i...
Publikováno: 23. srpna 2011
Hodnocení: 2.3

ZUŠ Havlíčkova - Informace pro účastníky vzdělávání

Zahájení nového školního roku 2011/2012 pro přihlášené žáky: hudební obor - 1. a  2. 9. 2011 od 13 do 17 hodin u příslušného učitele podle individuální domluvy zápis do hudební nauky v Havlíčkově ul. v přízemí Pardubický dětský sbor - 1. 9. 2011 od 13 do 17 hodin Dům hudby, 3. podlaží, hudební...
Publikováno: 22. srpna 2011
Hodnocení: 3.3

EU peníze školám – citace zdrojů z internetu

Při tvorbě materiálů v projektu EU Peníze školám je nutné dbát na dodržování autorských práv, která jsou stanovena zákonem č. 121/2000Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). U stahovaných dokumentů nestačí pouze zkopírovat adresu z webu, ale...
Publikováno: 17. srpna 2011
Hodnocení: 5.0

V našem kraji - opakování

V sedmnácté části vlastivědného učiva o České republice opakujeme kompletně zeměpisné učivo. Zaměřujeme se na práci s mapou, na vyhledávání požadovaných informací. Jednu vyučovací hodinu soustředíme na místo našeho bydliště, ve druhé hodině opakujeme především místopis České republiky. Výstupy pro žáka: aktivně...
Publikováno: 15. srpna 2011
Autor: Lubomír Šára
Hodnocení: 3.9

Cestujeme po naší vlasti

Šestnáctá část vlastivědného učiva o České republice pro čtvrťáky je zaměřena na památky a pamětihodnosti České republiky. Učivu věnujeme tři vyučovací hodiny. Výstupy pro žáka: aktivně používá mapu ČR, vyhledává v ní potřebné informace konkretizuje podoby a projevy kultury vyhledává jednoduché údaje o...
Publikováno: 10. srpna 2011
Autor: Lubomír Šára
Hodnocení: 4.5

přihláška do ZÚ DDM Chrudim

                                                                                             Dům dětí a mládeže Chrudim                                  ...
Publikováno: 29. července 2011
Hodnocení: Nehodnoceno

Nabídka pravidelné činnosti DDM DELTA Pardubice

   Pravidelná činnost DDM DELTA Pardubice - školní rok 2011-2012 - nabídka Kód   Kroužky estetické: 20001 Výtvarný – pro nejmenší                                    6-  7 let  20002...
Publikováno: 29. července 2011
Hodnocení: Nehodnoceno

Pohlednice z České republiky

K výuce zeměpisné části vlastivědy můžete využít speciální výukovou hru Pohlednice z České republiky. Pomocí tohoto počítačového programu trénujeme znalosti místopisu České republiky a orientaci na mapě. Podle představené pohlednice a za pomoci mapy ČR máme poznat zobrazené místo České republiky. Před spuštěním hry zvolíme region, z...
Publikováno: 14. července 2011
Autor: Lubomír Šára
Hodnocení: 5.0

Kluby lidového tance v Pardubicích

Lidové tance     Název organizace Folklórní soubor Radost (Holoubek) Název služby Lidové tance a zpěv Cílová skupina Chlapci od 4 let, dívky od 5 let Odpovědná osoba: Jitka Vítková Doplňkový...
Publikováno: 11. července 2011
Hodnocení: Nehodnoceno

Kluby moderního tance Pardubice

Moderní tanec     Název organizace Taneční centrum Monsignore Název služby Moderní tanec Cílová skupina Od 6 let, obě pohlaví Odpovědná osoba: Magdaléna Mauerová Adresa Lány u...
Publikováno: 11. července 2011
Hodnocení: 1.0

Kluby společenského tance Pardubice

Společenské tance     Název organizace Taneční centrum Monsignore Název služby Klasický tanec Cílová skupina Od 6 let, obě pohlaví Odpovědná osoba: Magdaléna Mauerová Adresa ...
Publikováno: 11. července 2011
Hodnocení: Nehodnoceno

Klub orientačního běhu Pardubice

INFORMACE PRO ZACTVO Nejbližší program 9. 7. začíná tábor Silva O-camp ve Svratouchu  26. - 28. 8. třídenní závody Cena východních Čech  30. 8. - ÚT - mapový trénink  Přejeme všem krásné prázdniny.  Přihlášky Doporučujeme Vám účast na Ceně východních Čech (3 denní závody u Dvora...
Publikováno: 11. července 2011
Hodnocení: Nehodnoceno

Cestujeme po České republice

Výuková hra Cestujeme po České republice je určena ke zpestření výuky zeměpisné části vlastivědy. Pomocí tohoto výukového programu trénujeme dovednost orientace na mapě. Naším úkolem je co nejpřesněji určovat polohu měst, hor a památek České republiky. Každý objekt je vždy propojen se svou fotografií, tím pomáháme budovat svou...
Publikováno: 9. července 2011
Autor: Lubomír Šára
Hodnocení: 4.8
Energetická maturita

Energetická maturita

Skupina ČEZ uspořádala celostátní odbornou akci pro podporu elektrotechnického vzdělávání.
Publikováno: 8. července 2011
Autor: Jiří Huráň
Hodnocení: 3.0

Kyberšikana

Kyberšikana je moderní problém, se kterým se ve školách setkáváme, ale nemáme účinné prostředky na obranu. Pojem kyberšikana v právním řádu neexistuje. Útoky v kyberprostoru  se většinou odehrávají mimo školu, a proto je nemůže  škola podle školského zákona nijak postihnout.  Přestože...
Publikováno: 2. července 2011
Hodnocení: 4.5

Třídní výkaz - žáci s neznámým pobytem v zahraničí

Žáci, kteří odjeli s rodiči do zahraničí a nemají se školou uzavřenou smlouvu o vzdělávání v zahraniční škole, jsou žáky kmenové základní školy až do doby, než by dokončili povinnou školní docházku. V prvním roce neznámého pobytu jsou vedeni i v třídní knize a mají neomluvené hodiny. V dalších letech jsou...
Publikováno: 2. července 2011
Hodnocení: Nehodnoceno

Informační systém o platech - opravený kontrolní program

Informační systém o platech.
Publikováno: 29. června 2011
Autor: Otto Horák
Hodnocení: 4.0

Study Works a grafy funkcí

Píklady z matematiky - průběh funkce, vytvořené pomocí programu Study Works.
Publikováno: 29. června 2011
Autor: Otto Horák
Hodnocení: 4.6

Úspěšná Celostátní přehlídka Středoškolské odborné činnosti

Letošní ročník SOČ byl pro studenty Pardubického kraje jedním z nejúspěšnějších. V Celostátní přehlídce této soutěže, kterou letos hostila VOŠ, SOŠ a Centrum odborné přípravy v Sezimově Ústí, obsadili studenti šest laureátských míst. Celkem Pardubický kraj reprezentovalo 16 studentů. Proto se stal náš kraj...
Publikováno: 28. června 2011
Hodnocení: Nehodnoceno

Obojživelníci - ukázka z výuky biologie

Obojživelníci.
Publikováno: 27. června 2011
Autor: Otto Horák
Hodnocení: 4.8

Země ve vesmíru

Přírodovědné učivo pro žáky 5. ročníku obsahuje základní informace o sluneční soustavě, hvězdách, souhvězdí, výzkumu vesmíru. Přináší poučení o některých globálních problémech naší planety. Rozsah tématu: 8 až 10 vyučovacích hodin. Výstupy pro žáka: - seznámí se s problematikou vzniku Země a života -...
Publikováno: 18. června 2011
Autor: Lubomír Šára
Hodnocení: 5.0

Kvarteto z České republiky

Využijte k výuce zeměpisné části vlastivědy speciální výukovou hru Kvarteto z České republiky. Pomocí této počítačové hry si procvičíme znalosti místopisu České republiky a orientaci na mapě. Zadané objekty jednak vyhledáváme na mapě a jednak si je propojujeme do logických souvislostí, například řeka protékající městem,...
Publikováno: 16. června 2011
Autor: Lubomír Šára
Hodnocení: 5.0
Výuka angličtiny s předškoláky

Výuka angličtiny s předškoláky

1. Kdy začít? Podle různých studií je právě předškolní období ideální k osvojování si jakékoliv cizí řeči, v mozku se totiž vytvářejí řečová centra. Jejich vývoj se poté kolem sedmého roku věku dítěte uzavírá. Dítě v mateřské škole tak má jedinečnou možnost seznamovat se s cizí řečí zcela...
Publikováno: 14. června 2011
Autor: Lubomír Šára
Hodnocení: 4.0

Informační systém o platech

Informační systém o platech.
Publikováno: 13. června 2011
Autor: Otto Horák
Hodnocení: 3.0

Katalogy požadavků zkoušek společné části MZ 2012/13

Katalogy zkoušek společné části maturitní zkoušky pro školní rok 2012/13.
Publikováno: 13. června 2011
Autor: Otto Horák
Hodnocení: 5.0

Ochrana přírody

Patnáctou část vlastivědného učiva o České republice pro čtvrťáky věnujeme ochraně přírody. Učivu vyhradíme jednu vyučovací hodinu. Výstupy pro žáka: aktivně používá mapu ČR, vyhledává v ní potřebné informace jednoduše porovnává přírodu v jednotlivých regionech ČR ostatním zprostředkovává zkušenosti,...
Publikováno: 8. června 2011
Autor: Lubomír Šára
Hodnocení: 4.5
Povinné očkování

Povinné očkování

V dnešní době svobodně rozhodujeme o svém způsobu života. Někteří rodiče se rozhodnou, že nechtějí pro své děti aplikovat povinná očkování. Narážejí ovšem na problém při přijetí dítěte do mateřské školy. Mateřská škola totiž může přijmout pouze dítě očkované podle zákona a prováděcí vyhlášky....
Publikováno: 6. června 2011
Autor: Lubomír Šára
Hodnocení: 4.4
Program Erasmus

Program Erasmus

Program Erasmus Program Erasmus, vlajková loď EU v oblasti programů vzdělávání a odborné přípravy, je zaměřen na mobilitu a spolupráci ve vysokoškolském vzdělávání v Evropě. Aktivity programu Erasmus jsou určeny pro: vysokoškolské studenty, kteří si přejí studovat a pracovat v zahraničí; vysokoškolské pedagogy a školitele z...
Publikováno: 4. června 2011
Autor: Petra Novotná
Hodnocení: Nehodnoceno

Pionýrské skupiny - Pardubice

Pionýrská skupina Polabiny II, Pardubice                                  Semtínská 272             533 53 Pardubice  Vedoucí PS : František Roháč...
Publikováno: 3. června 2011
Hodnocení: 1.0

Informační centra pro mládež Pardubického kraje

Informační centra pro mládež Kraj Lokalita Název Adresa Telefon e-mail Web Poznámka Zdroj Pardubický Vysoké Mýto ICM Vysoké Mýto Choceňská 190, 566 01 Vysoké Mýto 465 424...
Publikováno: 3. června 2011
Hodnocení: 1.0

Informace k uvádění prospěchu z nepovinné maturitní zkoušky společné části

Státní maturita - prospěch z nepovinné zkoušky společné části; omluvy z nepovinné zkoušky společné části. 
Publikováno: 30. května 2011
Autor: Otto Horák
Hodnocení: 5.0
Několik informací k vydávání vysvědčení

Několik informací k vydávání vysvědčení

Kdy vydáváme vysvědčení, jaké datum má být na vysvědčení, jak hodnotit žáka - cizince, či žáka studujícího v zahraničí?
Publikováno: 28. května 2011
Autor: Radek Hejný
Hodnocení: 2.5

Rozvojový program - kompenzace výdajů na státní maturity

Částečná kompenzace výdajů na státní maturity.
Publikováno: 25. května 2011
Autor: Otto Horák
Hodnocení: Nehodnoceno

Kam na tábor s DDM Damián Lanškroun?

Publikováno: 20. května 2011
Hodnocení: 2.0

Letní aktivity DDM ChoceňPublikováno: 20. května 2011
Hodnocení: 3.0

Léto s DDM Přelouč

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE V Přelouči, Veverkova 752, telefon 466672003, mobil 739633508, zve holky a kluky na čtrnáctidenní letní tábor s názvem PUTOVÁNÍ ZA JIHOAMERICKÝMI CIVILIZACEMI TERMÍN : 3.7. - 16.7.2011 HLAVNÍ VEDOUCÍ : Jana Homolová MÍSTO KONÁNÍ : Osada VRANICE u Nových Hradů, v chráněné krajinné oblasti TOULOVCOVY...
Publikováno: 20. května 2011
Hodnocení: 5.0

Letní příměstské tábory DDM Moravská Třebová

 LETNÍ TÁBOR V DDM s možností výuky břišních tanců pro děti 3.-7. tříd. Termín: 18.7.2011 – 24.7.2011 Program: výuka břišních tanců, soutěže v klubovně, na zahradě a v přírodě v rámci CTH, výlety, turistika, koupání, kreativní činnost, stolní tenis, deskové hry aj. Kapacita: 15 míst Strava: 5x denně, pitný režim...
Publikováno: 20. května 2011
Hodnocení: 2.0

Letní aktivity DDM Litomyšl

Letní tábor ve Sloupu 2011 Futurama Od 30. 7. do 13. 8. 2011, Sloup u Moravského krasu (dříve Svratouch). Cena tábora 3500 Kč. Tématem letošního tábora bude Futurama. Dobrodružnou cestou vesmírem nás doprovodí Prof. Hubert J. Farnsworth, věčný smolař Phillip J. Fry a samozřejmě i další hrdinové. Projdeme cestou plnou her, záhadných hlavolamů, tajemných...
Publikováno: 20. května 2011
Hodnocení: Nehodnoceno

Seznam PREFIXů škol a školských zařízení

Na základě návrhu redakční rady školského portálu dojde při registracích škol ve školském portálu Pardubického kraje k přidělení jednoznačného identifikačního kódu, který bude součástí přihlašovacího jména každé školy. Znamená to, že všechna přihlašovací jména registrovaná v...
Publikováno: 19. května 2011
Autor: Anonym
Hodnocení: 4.0

Průmysl České republiky

Čtrnáctá část vlastivědného učiva o České republice pro čtvrťáky je zaměřena na průmysl, průmyslové závody a dopravu. Učivu věnujeme dvě vyučovací hodiny. Výstupy pro žáka: porovnává hospodářství, posoudí jeho význam aktivně používá mapu ČR, vyhledává v ní potřebné informace jednoduše porovnává...
Publikováno: 12. května 2011
Autor: Lubomír Šára
Hodnocení: 5.0

Nerostné bohatství

Třináctou část vlastivědného učiva pro čtvrťáky věnovanou naší vlasti zaměříme na nerostné bohatství a těžbu surovin v České republice. Tomuto učivu věnujeme dvě vyučovací hodiny. Výstupy pro žáka: vyhledává a komentuje typické regionální zvláštnosti přírody porovnává hospodářství, posoudí jeho...
Publikováno: 11. května 2011
Autor: Lubomír Šára
Hodnocení: 3.1
RSS
První157158159160161162163164165166

Dny otevřených dveří škol

Dny otevřených dveří přidávají vedoucí pracovníci škol. Pro vložení této akce musíte být přihlášeni na portálu. Poté se vedle tohoto textu zobrazí modré tlačítko PLUS pro zadání nového Dne otevřených dveří.  
Kategorie:
select
Locations:
select
ZačátekKonecNázev událostiKategorieMísto
06.12.2009 8:00 06.12.2019 13:00 Den otevřených dveří na VSŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové Střední školy Moravská Třebová
14.11.2019 14:30 14.11.2019 17:00 Gymnázium Česká Třebová Střední školy Česká Třebová
15.11.2019 15.11.2019 Den otevřených dveří SPgŠ Litomyšl Střední školy Litomyšl
15.11.2019 8:00 15.11.2019 13:00 Den otevřených dveří na VSŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové Střední školy Moravská Třebová
20.11.2019 14:00 20.11.2019 16:30 SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk "DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ" Střední školy Žamberk
20.11.2019 15:00 20.11.2019 18:30 Den otevřených dveří na Gymnáziu Dr. Emila Holuba v Holicích Střední školy Holice
21.11.2019 10:00 21.11.2019 16:30 Den otevřených dveří na Gymáziu Suverénního řádu maltézských rytířů ve Skutči Střední školy _Pardubický kraj
21.11.2019 15:00 21.11.2019 18:00 Den otevřených dveří Gymnázia Mozartova Střední školy Pardubice
22.11.2019 13:00 23.11.2019 12:00 Den otevřených dveří a prodejní výstava výrobků žáků VOŠ a SŠT Česká Třebová Střední školy Česká Třebová
22.11.2019 13:30 22.11.2019 17:00 Obchodní akademie a SOŠ cestovního ruchu Choceň Střední školy Choceň
22.11.2019 14:00 22.11.2019 18:00 Gymnázium a Střední odborná škola Přelouč Střední školy Přelouč
22.11.2019 14:00 23.11.2019 13:00 Průmyslová střední škola Letohrad - DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Střední školy Letohrad
23.11.2019 8:00 23.11.2019 12:00 Gymnázium a Střední odborná škola Přelouč Střední školy Přelouč
23.11.2019 8:00 23.11.2019 12:00 SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk "DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ" Střední školy Žamberk
23.11.2019 9:00 23.11.2019 12:00 Obchodní akademie a SOŠ cestovního ruchu Choceň Střední školy Choceň
23.11.2019 9:00 23.11.2019 12:00 Den stavitelství a architektury Střední školy Rybitví
23.11.2019 9:00 23.11.2019 13:00 Den otevřených dveří a oslavy 70. výročí založení školy na Střední škole automobilní Ústí nad Orlicí Střední školy Ústí nad Orlicí
28.11.2019 28.11.2019 Den otevřených dveří Střední školy Žamberk
29.11.2019 13:00 29.11.2019 17:00 Střední škola zahradnická a technická Litomyšl Střední školy Litomyšl
30.11.2019 9:00 30.11.2019 12:00 Střední škola zahradnická a technická Litomyšl Střední školy Litomyšl
06.12.2019 8:00 06.12.2019 17:00 Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Střední školy Vysoké Mýto
06.12.2019 8:00 06.12.2019 13:00 Den otevřených dveří na VSŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové Střední školy Moravská Třebová
06.12.2019 9:00 06.12.2019 17:00 Den otevřených dveří Gymnázia Vysoké Mýto Střední školy Vysoké Mýto
07.12.2019 8:00 07.12.2019 12:00 Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Polička, s.r.o. Střední školy Polička
07.12.2019 8:00 07.12.2019 12:00 Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Střední školy Vysoké Mýto
07.12.2019 8:30 07.12.2019 14:30 STŘEDNÍ ŠKOLA ZEMĚDĚLSKÁ VETERINÁRNÍ LANŠKROUN Střední školy Lanškroun
09.12.2019 17:00 09.12.2019 19:00 Gymnázium Dašická Střední školy Pardubice
11.12.2019 9:00 11.12.2019 17:00 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Polička, Čs. armády 485 Střední školy Polička
14.12.2019 9:00 14.12.2019 17:00 Střední škola zahradnická a technická Litomyšl Střední školy Litomyšl
15.12.2019 9:00 15.12.2019 17:00 Střední škola zahradnická a technická Litomyšl Střední školy Litomyšl
16.12.2019 8:00 16.12.2019 17:00 Střední škola zahradnická a technická Litomyšl Střední školy Litomyšl
17.12.2019 8:00 17.12.2019 14:00 Střední škola zahradnická a technická Litomyšl Střední školy Litomyšl
08.01.2020 15:00 08.01.2020 18:00 Den otevřených dveří Gymnázia Mozartova Střední školy Pardubice
08.01.2020 15:00 08.01.2020 18:30 Den otevřených dveří na Gymnáziu Dr. Emila Holuba v Holicích Střední školy Holice
10.01.2020 8:00 10.01.2020 17:00 Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Střední školy Vysoké Mýto
11.01.2020 8:00 11.01.2020 12:00 Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Střední školy Vysoké Mýto
15.01.2020 14:30 15.01.2020 17:00 Gymnázium Česká Třebová Střední školy Česká Třebová
16.01.2020 8:00 16.01.2020 16:00 Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Střední školy Jevíčko
16.01.2020 9:00 16.01.2020 17:00 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Polička, Čs. armády 485 Střední školy Polička
17.01.2020 8:30 17.01.2020 13:00 Den otevřených dveří na VSŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové Střední školy Moravská Třebová
17.01.2020 9:00 17.01.2020 16:30 SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk "DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ" Střední školy Žamberk
17.01.2020 13:30 17.01.2020 17:00 Obchodní akademie a SOŠ cestovního ruchu Choceň Střední školy Choceň
17.01.2020 14:00 17.01.2020 18:00 Gymnázium a Střední odborná škola Přelouč Střední školy Přelouč
17.01.2020 14:00 18.01.2020 13:00 Průmyslová střední škola Letohrad - DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Střední školy Letohrad
18.01.2020 8:00 18.01.2020 12:00 SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk "DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ" Střední školy Žamberk
18.01.2020 8:30 18.01.2020 14:30 STŘEDNÍ ŠKOLA ZEMĚDĚLSKÁ VETERINÁRNÍ LANŠKROUN Střední školy Lanškroun
18.01.2020 9:00 18.01.2020 12:00 Obchodní akademie a SOŠ cestovního ruchu Choceň Střední školy Choceň
20.01.2020 12:00 20.01.2020 16:00 Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Polička, s.r.o Střední školy Polička
20.01.2020 15:00 20.01.2020 17:00 Gymnázium Lanškroun Střední školy Lanškroun
06.02.2020 9:00 06.02.2020 17:00 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Polička, Čs. armády 485 Střední školy Polička
07.02.2020 8:00 07.02.2020 17:00 Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Střední školy Vysoké Mýto
08.05.2020 9:00 08.05.2020 17:00 DEN ŠKOLY - Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun Střední školy Lanškroun

Návod na publikování v kalendáři Dnů otevřených dveří škol