Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Aktivity DDM

Publikováno: 13. května 2014
Autor: Zora Hrabaňová
Ohodnotit článek:
5.0

úterý 13. května 2014

Soutěže a olympiády v DDM BETA Pardubice

Soutěže a olympiády v DDM BETA Pardubice

Také ve školním roce 2013/14 byl Dům dětí BETA Pardubice pověřen zajištěním některých vědomostních, jazykových a uměleckých soutěží vyhlašovaných MŠMT. 

Tradičně velký počet dětí se zúčastnil Dějepisné a Zeměpisné olympiády, které patří k jedněm z nejnáročnějších na přípravu. Taktéž i Olympiáda v českém jazyce byla hojně navštívena, a to především v I. kategorii (ZŠ). Oproti minulým letům značně přibylo i účastníků ve II. kategorii (SŠ), což zřejmě souvisí s programem Excelence (rozvojový program Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích). Každoročně se velký počet dětí účastní cizojazyčných soutěží. Naše školské zařízení organizačně zajišťuje Anglický jazyk, Německý jazyk a Španělský jazyk. Německý jazyk v minulých letech byl poněkud v útlumu, a tak byl DDM BETA pověřen organizací okresních kol nižších kategorií pro celý Pardubický kraj. V letošním roce byla účast už podstatně vyšší a vše organizačně zvládnout bylo velmi náročné, a to jak pro porotu, tak i pro samotné účastníky. Španělský jazyk organizujeme pro studenty SŠ z Pardubického kraje (u této soutěže neprobíhají okresní kola), pravidelně u nás „hostují“ i studenti z Kraje Vysočina, kde je malý počet soutěžících a soutěž tam není organizována. V minulých letech jsme umožnili účast v soutěži i zájemci ze Středočeského kraje. Také v letošním roce jsme organizačně zajistili okresní kolo soutěže dětských recitátorů Dětská scéna, krajské kolo pak ve spolupráci s Krajskou knihovnou v Pardubicích a dále vyhodnocení výtvarné i literární části soutěže Evropa ve škole. Této soutěži náš DDM poskytne v letošním roce zázemí i pro slavnostní vyhlášení výsledků ústředního kola s předáním cen a doprovodný program.

Celkem tedy DDM BETA organizačně zajistil 7 okresních a 9 krajských kol, jichž se zúčastnilo přes 500 soutěžících. Jak již bylo uvedeno, letos přivítáme také účastníky jednoho z ústředních kol soutěží, a to oceněné autory výtvarné a literární části Evropy ve škole.

Tisk
Soutěže a olympiády v DDM BETA Pardubice

Rubriky: Aktivity DDMPočet zobrazení: 3772

Tagy:

Kontaktovat autora článku

x