Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Aktivity DDM

Publikováno: 6. listopadu 2011
Ohodnotit článek:
Nehodnoceno

neděle 6. listopadu 2011

Zájmová činnost DDM Hlinsko

Dům dětí a mládeže
            Hlinsko


nabízí pro školní rok 
      2011/12
         tyto 
zájmové kroužky


kroužek šachový
1. – 9. tř. ZŠ
- rozdělení podle věku a stupně znalostí
- základy šachové hry 
- účast na šachových turnajích a v soutěžích
  krajského přeboru
- zápisné : 800,- Kč
  vedoucí: Jana Londinová
zahájení ve středu 14. 9. 2011 
od 15:30 do 18:00 hod. v DDM

kroužek pletení 
z pedigového proutí

   4. – 9. třída ZŠ
   - košíky, ošatky, klobouky, dekorační předměty,...
   - zápisné : 800,- Kč
   vedoucí: Věra Pevná
zahájení v pondělí 26. 9. 2011
od 14:30 do 17:00 hod. v DDM

kroužek hry 
na kytaru

5. – 9. třída ZŠ
- získáte zde základní dovednosti 
  ve hře na tento hudební nástroj
- podmínkou je vlastní kytara
- zápisné : 400,- Kč 
vedoucí: Jana Brázdová
zahájení ve čtvrtek 29. 9. 2011 
od 16:00 do 17:00 hod. v DDM

florbal
 6. – 9. třída ZŠ
- základy florbalu a jiných 
   kolektivních sportů
- zápisné : 300,- Kč
vedoucí: Naďa Šmahelová
zahájení ve pondělí 26. 9. 2011 
od 16:00 do 17:00 hod. v DDM

kroužek fotografický
6.-9. tř. ZŠ
- získání základních dovedností
- úprava fotografií pomocí počítačových programů 
- podmínkou je vlastní digitální fotoaparát
- zápisné: 300,- Kč
vedoucí: Jana Brázdová
zahájení ve čtvrtek 29. 9. 2011
od 17:00 do 18:00 hod. v DDM

dramatický kroužek

 4. – 9. třída ZŠ
- pro děti, které chtějí hrát divadlo
- vytváření kulis, rekvizit, kostýmů
- cvičení správné intonace, artikulace, 
   výrazného projevu
- hry na improvizaci, rozvíjení fantazie,
   představivosti
- zápisné : 400,- Kč
vedoucí: Jana Brázdová
  zahájení v pátek 30. 9. 2011 
  od 14:00 do 15:30 hod. v DDM

kroužek netradičních 
 výtvarných techni
k
1. - 9. třída ZŠ
- rozdělení účastníků podle věku
- ubrousková technika, malování na hedvábí,
    na sklo, batika, encaustic, práce se sádrou, 
    moduritem, keramickou hlínou, drátkování, mozaika,...
- zápisné : 500,- Kč
vedoucí: Jana Brázdová
 zahájení ve středu 28. 9. 2011 
 od 14:00 do 15:30 hod. v DDM


kroužek leteckých modelářů

4. – 9. třída ZŠ
- rozdělení podle věku a zkušeností
- postavíte si vlastní modely letadel, od jednoduchého větroně 
  až k modelu poháněný motorem
- létání venku „na letišti“
- zápisné : 500,- Kč
vedoucí: Václav Zahálka, Petr Popelka
     zahájení v úterý 20. 9. 2011 od 17:00 do 19:00 hod. v DDM


kroužek běžecký
  1. – 9. tř. ZŠ
  - sportovní příprava na přespolní běhy
  - účast na dostupných závodech
  - zápisné : 100,- Kč
     vedoucí: Josef Svoboda
 zahájení v pondělí 26. 9. 2011 
 od 16:00 do 17:30 hod. na Ratajích

Ministudio Sluníčko
děti ve věku 3  – 10 let
- pro všechny děti, které rády cvičí, tančí, 
  zpívají a chtějí   vystupovat a soutěžit
- zápisné : Pavoučci (3 – 6 let)   900,- Kč
               Ostatní           1.500,- Kč
vedoucí: Michaela Sodomková
ZÁPIS! v pátek 16. 9. 2011 
od 16:00 hod. v DDM

míčové hry
1. – 6. třída ZŠ
- základy míčových her 
 ( basketbal, florball, vybíjená, 
  přehazovaná, nohejbal,...)
- zápisné : 300,- Kč
vedoucí: Naďa Šmahelová
zahájení v pondělí 26. 9. 2011
od 15:00 do 16:00 hod. v DDM


kroužek mažoretek

1. – 4. tř., 5. – 9. tř. ZŚ
  - pro pohybově nadané dívky
  - vystupování na akcích DDM
  - zápisné : 300,- Kč
vedoucí: Naďa Šmahelová
zahájení v úterý 27. 9. 2011 
od 15:30 do 16:30 hod. v DDM

cvičení s Radkou  
„cvičební“ den : úterý, čtvrtek
       6. – 9. tř. ZŠ
- pro všechny, kteří chtějí 
  „pohnout kostrou“  a být IN
- zápisné : 500,- Kč
vedoucí: Radka Vašáková
zahájení v úterý 6. 9. 2011 
od 18:30 do 19:30 hod. v tělocvičně                            
  na ZŠ Smetanova (boční vchod)

plavání
1. – 9. tř. ZŠ
- pouze pro plavce
- základy plaveckých stylů 
  a jejich zdokonalování
- zápisné : 800,- Kč
   vedoucí: Tereza Lehocká
zahájení v pátek 30. 9. 2011
od 14:00 do 15:00 hod. u bazénu
  

kroužek výtvarný
   1. - 9. třída ZŠ
   - osvojení si základních kreslířských
     a malířských dovedností ( kresba tužkou, 
     grafika, linoryt, koláž, olejomalba, 
     tempera, lavírovaná kresba,...)
 - učení perspektivy, kompozice,...
 - zápisné : 500,- Kč
 vedoucí: Jana Brázdová
 zahájení ve čtvrtek 29. 9. 2011 
 od 14:00 do 15:30 hod. v DDM

kroužek lyžování I.

- běh
1. – 9. tř. ZŠ
- fyzická příprava zaměřená na běh na lyžích
- zápisné : 100,- Kč
vedoucí: Josef Svoboda
zahájení ve středu 28. 9. 2011 
od 16:00 do 17:30 hod. na Ratajích

kroužek lyžování II. 

– běh
1. – 9. tř. ZŠ
- specializovaná příprava na běh na lyžích
 klasickou a volnou   technikou, imitace
- zápisné : 100,- Kč
vedoucí: Josef Svoboda
zahájení v pátek 30 . 9. 2011 
od 16:00 do 17:30 hod. na Ratajích

 dětská jóga
  1. – 5. tř. ZŠ
- cvičení sloužící k pohodě a zdraví
- upevnění dobrých pohybových návyků
  (lepší držení těla)
- odstranění drobných tělesných
   i psychických nevyvážeností 
  (neklid, nesoustředěnost,...)
- zápisné: 300,- Kč
  vedoucí: Jana Brázdová
  zahájení v  úterý 27. 9. 2011 
od 14:30 do 15:30 hod. v ZŠ Smetanova

orientální tanec 
   5. - 9. třída ZŠ
   - pohybová a taneční průprava 
      s nácvikem orientláních tanců
   - zápisné : 400,- Kč
  vedoucí bude upřesněn
  zahájení v pondělí 26. 9. 2011 
  od 15:30 do 16:30 hod. v DDM
   (vchod zadním vchodem přes dětské
    dopravní hřiště, učebna v 1. patře)


dětský folklorní soubor
Vysočánek Hlinsko

ve spolupráci s MKK Hlinečan 
a ZŠ Smetanova 
děti ve  věku 4 – 12 let
- rozvíjení pěveckých i recitačních schopností,  
   hudebně pohybových a tanečních dovedností
- prohloubení rytmického a hudebního cítění 
- vystoupení pro rodiče i veřejnost v krojích
- zápisné : 800,- Kč
vedoucí: Erika Dospělová, 
             Jana Brázdová
             Iva Jaklová
zahájení  v  úterý  13. 9. 2011 od 16:00 hod.
v ZŠ Smetanova (vchod zadním vchodem přes dětské 
                          dopravní hřiště, učebna v 1. patře)


 kroužek keramický
  1. - 9. třída ZŠ
   - účastníci budou rozděleni podle věku a znalostí 
   - naučíme vás zpracovávat keramickou hlínu, 
        budeme vytvářet různé výrobky (kachle, nádoby,       
        svícny,ozdoby, vázy, figurky, vánoční dárky,...)
   - zápisné : 800,- Kč
   vedoucí: Věra Pevná, Naďa Šmahelová
 zahájení ve čtvrtek 29. 9. 2011 malé děti od 14:00 do 15:00 hod. 
 pokročilí od 15:15 do 16:45 hod. v DDM                                           
           

    Přihlášky v DDM : od 29.srpna 2011, 
   v pracovní dny od 8:00 do 16:00 hodin


 florbal

  6. – 9. třída ZŠ
 - základy florbalu a jiných 
    kolektivních sportů
 - zápisné : 300,- Kč
 vedoucí: Naďa Šmahelová
 zahájení ve pondělí 26. 9. 2011 
od 16:00 do 17:00 hod. v tělocvičně
  na ZŠ Smetanova (boční vchod)


míčové hry

1. – 6. třída ZŠ
- základy míčových her 
 ( basketbal, florball, vybíjená, 
  přehazovaná, nohejbal,...)
- zápisné : 300,- Kč
vedoucí: Naďa Šmahelová
zahájení v pondělí 26. 9. 2011
od 15:00 do 16:00 hod. v tělocvičně
  na ZŠ Smetanova (boční vchod)


Tisk
Zájmová činnost DDM Hlinsko

Rubriky: Aktivity DDMPočet zobrazení: 3277

Tagy:

Klára JelinkováKlára Jelinková

Další příspěvky od Klára Jelinková

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x