Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Další zájmová činnost a tábory

Publikováno: 12. prosince 2012
Ohodnotit článek:
Nehodnoceno

Soutěž PUTOVÁNÍ S PARDUBICKÝM CIMRMANEM

Krajská knihovna v Pardubicích ve spolupráci s Klubem přátel Pardubicka vám tímto nabízí možnost přihlásit se do soutěže, která je určena studentům prvních a druhých ročníků středních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.

Jaké je poslání soutěže?

Našim cílem je seznámit vás s krajem, ve kterém žijete či studujete, s hlavním městem kraje – Pardubicemi, rozšířit vaše vědomosti a znalosti z oblasti historie, vědy, kultury i sportu, naučit vás pracovat s materiály Krajské knihovny v Pardubicích, vyhledávat v odborných publikacích, orientovat se v regionálním denním tisku i časopisech, poznat i další instituce, které zájemcům poskytují informace o našem kraji.
Výsledkem může být zvládnutí práce s relevantními zdroji, získání nových a užitečných informací a v neposlední řadě toto vše zábavnou formou můžete plně zúročit při dalším studiu, včetně následného vysokoškolského.

Soutěž bude probíhat půl roku, od ledna 2013 do května 2013, vyhodnocení soutěže slibujeme nejpozději v červnu 2013.
Nejlepší z vás pak získá cestovní poukaz v hodnotě 4.000,- Kč s tím, že si bude moci dle vlastního uvážení vybrat poznávací zájezd do některého ze spřátelených měst či partnerských regionů. Ostatní účastníky odměníme drobnými dárky.

Na každý měsíc jsme pro vás připravili jeden pracovní list – jednu sadu otázek, na které budete vyhledávat odpovědi. Pravděpodobně málo odpovědí budete znát hned, ale je tu přece Krajská knihovna v Pardubicích s regionální studovnou, knihovny v dalších obcích a městech našeho regionu, archiv, muzeum, Klub přátel Pardubicka….. Ve všech vyjmenovaných institucích můžete vyhledávat informace. Pokud budete potřebovat poradit s řešením úkolu – pracovnice regionální studovny jsou tu pro vás….

Garantem soutěže je náměstkyně hejtmana Pardubického kraje ing. Jana Pernicová a ředitelka Krajské knihovny v Pardubicích Bc. Radomíra Kodetová.

Do soutěže se můžete přihlásit prostřednictvím přiložené přihlášky, kterou po vyplnění zanesete do Krajské knihovny, případně ji můžete zaslat e-mailem na adresu: dotazy@knihovna-pardubice.cz.

Veškeré informace, pokyny i pravidla soutěže jsou k dispozici na webových stránkách knihovny, na adrese : http://www.knihovna-pardubice.cz/.
Pravidla soutěže :

1) Výše uvedenou soutěž pořádá Krajská knihovna v Pardubicích ve spolupráci s Klubem přátel Pardubicka.

2) Soutěž je určena studentům prvních a druhých ročníků středních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.

3) Soutěž probíhá od ledna 2013 do května 2013 s tím, že vyhlášení výsledků soutěže bude zveřejněno nejpozději do konce června 2013 na webových stránkách Krajské knihovny v Pardubicích , případně v tisku. Vyhodnocení účastníci budou obesláni písemně. Slavnostní předání cen proběhne v předem zveřejněném termínu, nejpozději do 30. června 2013.

4) Přihlášený účastník na základě podané přihlášky do soutěže obdrží speciální průkaz účastníka soutěže, který jej opravňuje ke vstupu do Krajské knihovny v Pardubicích s tím že může využívat služeb knihovny k získávání potřebných informací, případně využít pomoc odborných knihovnic regionální studovny.

5) Každý měsíc si účastník (jedinec či dvojice) vyzvedne v regionální studovně Krajské knihovny v Pardubicích pracovní list se soutěžními úkoly. Úkoly budou vydávány vždy v 1.týdnu daného měsíce pracovnicemi regionální studovny.

6) Odpovědi – vyplněné pracovní listy , je třeba odevzdat do regionální studovny nejpozději do konce prvního týdne následujícího měsíce.

7) Úkolů – pracovních listů je celkem 5 s tím, že do 15. února 2013 se budou odevzdávat úkoly za měsíc leden 2013 a následně na počátku února 2013 (tak, jak je uvedeno výše) se bude vyzvedávat úkol na únor 2013.

8) Správnost odpovědí bude posuzovat odborná porota složená z odborných pracovníků Krajské knihovny v Pardubicích (3 osoby) a zástupců Klubu přátel Pardubicka ( 2 osoby). Systém hodnocení každé otázky je rozdělen do max. zisku bodů – za každý zadaný úkol v dané otázce se vypracovaná správná odpověď hodnotí = 1 bod.

9) První cenou je cestovní poukaz v hodnotě 4.000,- Kč na poznávací zájezd do některého ze spřátelených měst či partnerských regionů. Ostatní účastníci budou odměněni drobnými dárky.

10) V případě, že přihlášený účastník v průběhu soutěže nestihne odevzdat poslední úkol v daném termínu ze závažných důvodů, má právo na základě projednání věci s vyhlašovatelem soutěže v soutěži pokračovat s tím, že případné zameškané úkoly musí odevzdat zpracované nejpozději do konce aktuálního měsíce v dané době.

11) Účastník, který se umístí na 1. místě a na vyzvání svou výhru nepřevezme nejpozději do 30 dnů od oficiálního vyhlášení výsledků a písemného obeslání, na výhru ztrácí nárok. Tato výhra pak propadá ve prospěch účastníka umístěného na 2.místě.

12) Do soutěže se můžete přihlásit prostřednictvím přiložené přihlášky, kterou po vyplnění zanesete do Krajské knihovny, případně ji můžete zaslat e-mailem na adresu: dotazy@knihovna-pardubice.cz. Účast v soutěži je dobrovolná, jedná se o zájmovou dobrovolnou vzdělávací aktivitu. Organizátor má právo soutěž zrušit bez náhrady.

13) Veškeré informace, pokyny i pravidla soutěže jsou k dispozici na webových stránkách knihovny, na adrese : http://www.knihovna-pardubice.cz/.

V Pardubicích 23.10.2012

Bc. Radomíra Kodetová
Ředitelka Krajské knihovny v Pardubicích
Tisk
Soutěž PUTOVÁNÍ S PARDUBICKÝM CIMRMANEM

Rubriky: Další zájmová činnost a táboryPočet zobrazení: 1604

Tagy:

Richard TichýRichard Tichý

Další příspěvky od Richard Tichý

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x