Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Environmentální vzdělávání

Pardubičtí mohou v souboji s ostatními městy získat peníze pro charitu. Stačí sebrat nejvíc elektra

Pardubičtí mohou v souboji s ostatními městy získat peníze pro charitu. Stačí sebrat nejvíc elektra

Pardubice – Od 2. května do 8. srpna se obyvatelé Pardubic budou moci zapojit do originální soutěže. Každý kilogram drobných elektrozařízení, který v této době Pardubičtí vhodí do speciálních červených kontejnerů nebo odnesou do sběrných dvorů ve městě, se započítá do soutěže mezi patnácti českými a moravskými městy. „Město, které...
Publikováno: 29. dubna 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
Den Země: Školy budou soutěžit o „nejlepšího sběrače“ vysloužilých elektrozařízení a baterií

Den Země: Školy budou soutěžit o „nejlepšího sběrače“ vysloužilých elektrozařízení a baterií

Upozornit na důležitost ochrany životního prostředí a motivovat žáky mateřských, základních a středních škol k ekologickému chování. To je cíl soutěže „Zelená škola – nejlepší sběrač“, která startuje symbolicky na Den Země, 22. dubna 2015. V rámci velké sběrové akce mohou děti přinést ze svých domovů vysloužilá...
Publikováno: 22. dubna 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
Co nového učíme na statku - Elementy o. s.

Co nového učíme na statku - Elementy o. s.

ELEMENTY o. s. podporují obnovu tradičních a udržitelných způsobů obživy, posilují nové místní sociální a ekonomické vazby. Věnují se práci s dětmi a mládeží s cílem rozvíjet jejich tvořivost, aktivitu a vědomí sounáležitosti s lidmi i krajinou kolem. Více v příloze.
Publikováno: 10. března 2015
Hodnocení: 1.0
Zábavně-naučný Park Mirakulum - 10 hektarů zábavy a poznání pro Vaše žáky

Zábavně-naučný Park Mirakulum - 10 hektarů zábavy a poznání pro Vaše žáky

V Mirakulu učíme děti vnímat les a okolní přírodu jako součást každodenního života. Veškeré naučné prvky jsou interaktivní a napomáhají tak dětem propojit teoretické vědomosti ze školy s praxí. Ve spolupráci s Eko-komem navíc budujeme u dětí přirozený zájem o třídění a recyklaci odpadu. Nabízíme kompletní...
Publikováno: 3. března 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
43. ročník přírodovědné soutěže Zlatý list

43. ročník přírodovědné soutěže Zlatý list

Ve školním roce 2014/15 se uskuteční 43. ročník soutěže kolektivů dětí a mládeže v přírodovědných disciplínách s názvem Zlatý list. Soutěž je otevřená všem kolektivům bez ohledu na jejich zřizovatele (občanská sdružení, školy, …). Předpokládá se hlubší zájem soutěžících o přírodu, ekologii a...
Publikováno: 25. února 2015
Hodnocení: 5.0
Soutěž Young People in European Forests (YPEF) 2015

Soutěž Young People in European Forests (YPEF) 2015

Jedná se o mezinárodní znalostní soutěž tříčlenných týmů určenou žákům základních a středních škol, do které jsou aktivně zapojeny lesnické instituce z 10 zemí Evropy. Soutěží se ve dvou kategoriích: 13–15 let a 16–19 let. Cílem je zlepšit povědomí zejména mládeže, ale i celé společnosti, o významu...
Publikováno: 15. ledna 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
Lesy ČR omladily památnou dubovou alej v Hrádku u Lázní Bohdaneč na Pardubicku

Lesy ČR omladily památnou dubovou alej v Hrádku u Lázní Bohdaneč na Pardubicku

Lesy České republiky, s. p., letos v období srpen až říjen zregenerovaly památnou dubovou alej v Hrádku u Lázní Bohdaneč na Pardubicku, respektive její cca 400 metrů dlouhou pravou část, kterou mají ve své správě. Zásluhou Lesů ČR, Lesní správy Choceň, prošlo odborným ošetřením celkem 23 vzácných dubů letních. Způsob a rozsah...
Publikováno: 24. listopadu 2014
Hodnocení: Nehodnoceno
14. ročník Konference EVVO Pardubického kraje a vyhlášení výsledků soutěže Zelený ParDoubek

14. ročník Konference EVVO Pardubického kraje a vyhlášení výsledků soutěže Zelený ParDoubek

Dne 21. října 2014 proběhl 14. ročník Konference enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Pardubického kraje. Konference se zúčastnilo 155 účastníků z řad odborné veřejnosti. Na konferenci byla mimo jiné hodnocena situace v oblasti enviromentálního vzdělávání v Pardubickém kraji. Součástí konference bylo vyhlášení...
Publikováno: 22. října 2014
Hodnocení: 5.0
Boii nabízí výuku historie jinak

Boii nabízí výuku historie jinak

Boii, z. s. nabízí školám zajímavé programy pro základní a střední školy zaměřené na výuku historie, ekologie a na environmentální vzdělávání. Tyto programy jsou vhodné především jako doplnění výuky dějepisu, environmentální výchovy, přírodopisu a občanské nauky. Všechny nabízené...
Publikováno: 24. září 2014
Hodnocení: Nehodnoceno
České školy dbají na ekologii. V průběhu minulého školního roku nasbíraly více než 34 tun elektroodpadu

České školy dbají na ekologii. V průběhu minulého školního roku nasbíraly více než 34 tun elektroodpadu

Stále více škol podporuje u svých žáků ekologické chování a šetrnost k životnímu prostředí. Vyplývá to z aktuálních údajů společnosti REMA Systém, která již třetím rokem v České republice realizuje projekt Zelená škola. V rámci projektu školy získají zdarma sběrný box, environmentální...
Publikováno: 22. září 2014
Hodnocení: Nehodnoceno
Proběhlo I. setkání koordinátorů EVVO Pardubického kraje

Proběhlo I. setkání koordinátorů EVVO Pardubického kraje

Ve středu 17. září 2014 v sále Jana Kašpara v budově Krajského úřadu Pardubického kraje proběhlo I. setkání školních koordinátorů environmentální výchovy. Zazněla tato zajímavá a přínosná témata - manažerské dovednosti v oblasti publicity a propagace školy, geologie ve vzdělání, rodinné farmy a jejich úloha v...
Publikováno: 18. září 2014
Hodnocení: Nehodnoceno
14. ročník Krajské konference EVVO Pardubického kraje

14. ročník Krajské konference EVVO Pardubického kraje

Tradiční, již 14. Krajská konference environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Pardubického kraje se uskuteční 21. října 2014 v Pardubicích. Připraven je opět zajímavý program, praktické dílny a také vyhlášení výsledků soutěže Zelený ParDoubek. Konference je zároveň školením školních...
Publikováno: 18. září 2014
Hodnocení: 5.0
Specializační studium pro školní kordinátory EVVO

Specializační studium pro školní kordinátory EVVO

Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun ve spolupráci s Klubem ekologické výchovy z. s. nabízí možnost absolvovat akreditovaný kurz MŠMT v rozsahu 250 hodin prezenční formou - Specializační studium pro školní koordinátory EVVO. Výuka začíná v říjnu 2014. Bližší informace naleznete v příloze. 
Publikováno: 9. září 2014
Hodnocení: Nehodnoceno
I. setkání koodinátorů EVVO Pardubického kraje

I. setkání koodinátorů EVVO Pardubického kraje

Klub ekologické výchovy ve spolupráci se Střední školou zemědělskou a veterinární Lanškroun a se Střední školou zemědělskou a VOŠ Chrudim Vás srdečně zve na I. setkání koordinátorů environmentální výchovy Pardubického kraje, které se bude konat dne 17. září 2014 na Krajském úřadu Pardubického kraje, v budově...
Publikováno: 8. září 2014
Hodnocení: Nehodnoceno
Atlas masa

Atlas masa

Rozsáhlá publikace nabitá nejnovějšími daty také mapuje globalizaci masného průmyslu, k níž dochází v posledních desetiletích. Prozkoumává velkovýrobu masa i důsledky, jaké má pro každodenní život českých domácností. Pro objednání tištěné publikace Atlas Masa (zdarma), prosím, kontaktujte nadaci...
Publikováno: 18. srpna 2014
Hodnocení: Nehodnoceno

Ochrana a podpora genofondu sovy pálené v Pardubickém kraji s účastí zemědělské veřejnosti

Cílem projektu je aktivní ochrana a podpora genofondu silně ohrožené sovy pálené v Pardubickém kraji. V letech 2000-2002 byla na území okresů Chrudim, Pardubice a Svitavy instalována síť hnízdních budek pro sovu pálenou v areálech zemědělských farem. Záměrem projektu v roce 2014 je realizace údržby části instalovaných budek, opravy poškozených...
Publikováno: 16. července 2014
Hodnocení: Nehodnoceno

Perníček, z. s., učí děti hrou

Projekt EkoPerníček se snaží přiblížit děti přírodě, naučit děti i jejich rodiče více myslet a chovat se ekologicky.
Podrobnosti naleznete v příloze.
Publikováno: 16. července 2014
Hodnocení: Nehodnoceno
Studijní materiály SŠZ a VOŠ Chrudim pro oblast environmentálního vzdělávání

Studijní materiály SŠZ a VOŠ Chrudim pro oblast environmentálního vzdělávání

Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim vytvořila ucelený studijní materiál v environmentální oblasti vzdělávání. Postupně ve třech etapách byla zpracována jednotlivá témata vyplývající z nově vytvořeného ŠVP. Způsob zpracování plně odpovídá didaktickým a...
Publikováno: 1. července 2014
Hodnocení: Nehodnoceno
Projekt Zdraví na talíři – cesta ke zdravějšímu školnímu stravování - pro MŠ

Projekt Zdraví na talíři – cesta ke zdravějšímu školnímu stravování - pro MŠ

Ekocentrum PALETA připravilo III. běh projektu Zdraví na talíři – cesta ke zdravějšímu školnímu stravování, jehož cílem je vzdělat pracovníky mateřských škol v Pardubickém kraji v oblasti zdravého stravování a usnadnit propojení školního vzdělávacího programu se školním stravováním....
Publikováno: 30. května 2014
Hodnocení: Nehodnoceno
Zdraví na talíři – cesta ke zdravějšímu školnímu stravování - pro ZŠ

Zdraví na talíři – cesta ke zdravějšímu školnímu stravování - pro ZŠ

Ekocentrum PALETA připravilo III. běh projektu Zdraví na talíři – cesta ke zdravějšímu školnímu stravování, jehož cílem je vzdělat pracovníky základních škol v Pardubickém kraji v oblasti zdravého stravování a usnadnit propojení školního vzdělávacího programu se školním...
Publikováno: 30. května 2014
Hodnocení: Nehodnoceno
Východočeské muzeum v Pardubicích nabízí návštěvníkům nově otevřenou „Naučnou stezku zámecké valy“

Východočeské muzeum v Pardubicích nabízí návštěvníkům nově otevřenou „Naučnou stezku zámecké valy“

„Pardubické zámecké valy obkružující uzavřený areál renesančního pernštejnského sídla jsou výjimečným územím. Ačkoliv jsou na dohled od samého pulsujícího středu města, jsou územím klidu a ticha. Jako by přímo lákaly k procházkám a posezení ve stínu vzrostlých stromů“, říká...
Publikováno: 20. května 2014
Hodnocení: Nehodnoceno
Zelený ParDoubek 2014

Zelený ParDoubek 2014

Byla vyhlášena bohatě dotovaná soutěž Zelený ParDoubek 2014. Soutěž je určena školám všech stupňů v Pardubickém kraji, které mohou získat pěkné finanční a věcné ceny a také certifikát Ekologická škola Pardubického kraje 1. - 4. stupně. V přílohách naleznete přihlášku a soutěžní dotazník. Uzávěrka je 31. 5. 2014, vyhodnocení bude na krajské konferenci v říjnu 2014.

Publikováno: 15. května 2014
Hodnocení: Nehodnoceno
U obce Kukle na Svitavsku bude zítra otevřen Památník včelích matek

U obce Kukle na Svitavsku bude zítra otevřen Památník včelích matek

V lesním komplexu Brand u města Svitavy, v katastru obce Kukle na Svitavsku, bude zítra, v sobotu 26. dubna 2014 ve 13 hodin, slavnostně otevřen Památník včelích matek. Obnovit toto z hlediska architektury i turistiky velmi zajímavé regionální dílo se podařilo díky vynikající spolupráci státního podniku Lesy České republiky, Města Svitavy a Mikroregionu...
Publikováno: 25. dubna 2014
Hodnocení: Nehodnoceno
Výsledky I. kola PPEVO v Pardubicích

Výsledky I. kola PPEVO v Pardubicích

Program podpory ekologické výchovy a osvěty Magistrátu města Pardubic zveřejnil výsledky grantového I. kola pro rok 2014. Více v příloze.
Publikováno: 23. dubna 2014
Hodnocení: Nehodnoceno
K oslavám Dne Země se připojují i Lesy ČR

K oslavám Dne Země se připojují i Lesy ČR

Již tradičně si i v České republice připomínáme 22. dubna Den Země, svátek naší pla­nety, která jediná ze všech pla­net sluneční soustavy umožňu­je existenci života – lidí, živo­čichů a rostlin. K tomuto svát­ku se tradičně připojuje také státní podnik Lesy České republiky.  V moderním pojetí by měl Den Země lidi upozornit na dopady ničení...
Publikováno: 18. dubna 2014
Hodnocení: Nehodnoceno
Jak chránit naši zemi? Den Země připomene, jak se ekologicky chovat doma, v práci či ve škole

Jak chránit naši zemi? Den Země připomene, jak se ekologicky chovat doma, v práci či ve škole

Dvaadvacátého dubna si celosvětově připomínáme svátek naší modré planety, Den Země. Nejen v tento den bychom se měli zamyslet nad tím, jak se chovat ekologicky, abychom chránili zemi a životní prostředí. Mnohdy tuto myšlenku zavrhneme kvůli obavám, že nás to bude něco stát nebo se budeme muset něčeho vzdát. Přitom si stačí osvojit pár zásad,...
Publikováno: 18. dubna 2014
Hodnocení: 2.0

Zdravá výživa v ŠVP a stravování na základní škole

Středisko ekologické výchovy AMOS, o. p. s., Oucmanice Vás srdečně zve na zajímavý seminář Zdravá výživa v ŠVP a stravování v základní škole, který proběhne ve dnech 16. - 17. 5. 2014. Dozvíte se např. zkušenosti z projektu Bioškoly, příklady dobré praxe ze školních jídelen, proč je vhodné zavádět...
Publikováno: 14. dubna 2014
Hodnocení: Nehodnoceno

Zdravá výživa v ŠVP a stravování v mateřské škole

Středisko ekologické výchovy AMOS, o. p. s., Oucmanice Vás srdečně zve na zajímavý seminář Zdravá výživa v ŠVP a stravování v mateřské škole, který proběhne ve dnech 25. - 26. 4. 2014. Dozvíte se např. jak to chodí v mateřských školách s environmentálním vzdělávacím programem, proč je vhodné zavádět biopotraviny do...
Publikováno: 14. dubna 2014
Hodnocení: Nehodnoceno
Leknínové jezírko - dar milovníkům přírody

Leknínové jezírko - dar milovníkům přírody

Lesy ČR obnovily původní krásy Leknínového jezírka v lesním komplexu Obora u Šedivce na Žambersku Lesy ČR mezi společensky odpovědnými firmami Pardubického kraje Hradec Králové – Lesy České republiky, s. p., navrátily život do půvabného Leknínového jezírka ležícího uprostřed lesů nedaleko obce Šedivec u Žamberka na Orlickoústecku....
Publikováno: 2. dubna 2014
Hodnocení: Nehodnoceno
Soutěž KRNAPu pro střední školy

Soutěž KRNAPu pro střední školy

Správa Krkonošského národního parku vyhlašuje tradiční odbornou přírodovědnou soutěž pro studenty středních škol (včetně nižších ročníků víceletých gymnázií). Otázky jsou zpravidla směřovány ke krkonošským tématům. Specifikem soutěže nejsou věcné ceny, ale pro 30 nejlepších účast na odborném zoologickém soustředění, které se letos koná 2.–6. června na Friesových Boudách.
Publikováno: 2. dubna 2014
Hodnocení: Nehodnoceno
RSS
12345678

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) v Pardubickém kraji

Minimalizovat
V Pardubickém kraji se EVVO řídí koncepcí, kterou Zastupitelstvo Pardubického kraje schválilo dne 21. 2. 2008 pod č. j. Z/323/08. Na webu Pardubického kraje najdete tuto problematiku zde: www.pardubickykraj.cz/ekovychova. Krajským koordinátorem EVVO je Digital Star, s.r.o. , který k tomuto tématu provozuje samostatný webový portál https://ekoosveta.cz, kde najdete veškeré podrobnosti - tipy pro školy, dotace, soutěže, kalendář akcí a mnoho dalších zajímavostí.