Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Environmentální vzdělávání

Publikováno: 7. září 2021
Ohodnotit článek:
Nehodnoceno

Krajské kolo ekologické olympiády středoškoláků v roce 2021-2022 pro Pardubický kraj

Ekologická olympiáda je tradiční celostátní soutěž středoškoláků zaměřená na porovnání znalostí a dovedností v oblasti ekologie, ochrany přírody a péče o životní prostředí, jejímž pořadatelem je Český svaz ochránců přírody. Krajské kolo pro Pardubický kraj proběhne v Ekocentru PALETA v Oucmanicích v termínu 2. – 3. 11. 2021. Téma letošního ročníku je "Obnova krajiny".

Na Ekologické olympiádě soutěží tříčlenné týmy středoškoláků, které reprezentují vysílající subjekt (převážně střední školu). Na všech úrovních se soutěž skládá z části prověřující znalosti (testy, poznávání přírodnin,…) a z části prověřující dovednosti. Součástí prověřování dovedností je vždy jeden či více praktických úkolů využitelných pro ochranu přírody a životního prostředí. Alespoň část úkolů probíhá (od krajské úrovně) vždy v terénu. Soutěž je často doplněna o další doprovodné části a programy. Soutěžní testy i splnění a prezentaci zadaných úkolů hodnotí vždy vícečlenná odborná porota.

Do krajského kola se mohou hlásit tříčlenné týmy středoškolských studentů. Z každé školy bude přednostně brán jeden tým, ale hlásit se mohou až týmy tři. Nebude-li kapacita naplněna, budou přijaty i druhé (případně i třetí) týmy z daných škol. V případě velkého zájmu mají přednost včasnější přihlášky.

Do národního kola soutěže postupuje vítězné družstvo ve složení, v jakém se účastnilo krajského kola (možná je výměna max. jednoho člena týmu). Termín národního kola probíhá na konci školního roku, v květnu, nebo červnu.

Přihlášky do krajského kola posílejte nejpozději do 20. 9. 2021 na e-mail: kindlova.paleta@seznam.cz. Předpokládaný poplatek bude 650 Kč pro všechny zúčastněné včetně pedagogického doprovodu (bude upřesněno). Jedná se o příspěvek na vzdělávací doprovodný program, ubytování, a stravu (snídaně, obědy, večeře). Podrobné informace, harmonogram akce, zadání domácího úkolu a informace o způsobu platby budou zaslány přihlášeným na začátku října 2021.

Více informací naleznete na www.ekolympiada.cz a také v příloze.

Dokumenty ke stažení

Tisk

Rubriky: Environmentální vzděláváníPočet zobrazení: 52

Tagy:

Lucie HostinskáLucie Hostinská

Další příspěvky od Lucie Hostinská

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) v Pardubickém kraji

Minimalizovat
V Pardubickém kraji se EVVO řídí koncepcí, kterou Zastupitelstvo Pardubického kraje schválilo dne 21. 2. 2008 pod č. j. Z/323/08. Na webu Pardubického kraje najdete tuto problematiku zde: www.pardubickykraj.cz/ekovychova. Krajským koordinátorem EVVO je Digital Star, s.r.o. , který k tomuto tématu provozuje samostatný webový portál https://ekoosveta.cz, kde najdete veškeré podrobnosti - tipy pro školy, dotace, soutěže, kalendář akcí a mnoho dalších zajímavostí.