Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Environmentální vzdělávání

Publikováno: 6. dubna 2021
Ohodnotit článek:
2.5

Specializační studium pro školní koordinátory EVVO 2021 - 2022

Specializační studium realizuje Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov ve spolupráci s Městským střediskem ekologické výchovy při ZOO Liberec DIVIZNA, Ekocentrem PALETA Pardubice a Sdružením středisek ekologické výchovy Pavučina za podpory Královéhradeckého, Libereckého a Pardubického kraje a je určeno zejména učitelům ZŠ a SŠ.

Jde o studium "výkonu specializované činnosti v oblasti environmentální výchovy“ dle § 9 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, v platném znění, které je předpokladem zařazení koordinátora do příslušné platové třídy a přiznání specializačního příplatku (a tedy i jeho odměňování).

Studium je prezenční v rozsahu 250 vyučovacích hodin. Zahajovací kurz proběhne ve dnech 16. – 20. srpna 2021 v DOTEKu v Horním Maršově (KH kraj). Během školního roku 2021 – 2022 proběhnou 4 tří až čtyřdenní semináře na dalších místech v Libereckém a Pardubickém kraji (listopad, leden, březen, květen), v létě 2022 se pak bude konat závěrečný kurz. Závěrečné zkoušky a obhajoby závěrečných prací proběhnou v září 2022.

Studium bude zakončeno obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou zkouškou před komisí. Úspěšný absolvent specializačního studia získá osvědčení akreditované MŠMT.

Celkové náklady na studium (včetně ubytování a stravování) činí pro jednoho účastníka 42 000 Kč. Pardubický kraj poskytne vybraným pedagogům příspěvek na studium, takže vysílající škola, případně jednotlivý účastník, zaplatí účastnický poplatek 8 500 Kč a bude si hradit jízdné.

Zájemci o studium zašlete předběžnou přihlášku nejpozději do 15. května 2021 na adresu: ekocentrum@paleta.cz, do předmětu napište „přihláška do spec. studia“. Po uzávěrce 15. 5. budete vyrozuměni, zda jste do studia zařazeni, a bude Vám zaslána smlouva a faktura. Teprve po uhrazení poplatku a odevzdání příslušných vyplněných formulářů budete do studia řádně přijati.

Více informací a přihlášku naleznete v příloze.

Dokumenty ke stažení

Tisk

Rubriky: Environmentální vzděláváníPočet zobrazení: 614

Tagy:

Lucie HostinskáLucie Hostinská

Další příspěvky od Lucie Hostinská

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) v Pardubickém kraji

Minimalizovat
V Pardubickém kraji se EVVO řídí koncepcí, kterou Zastupitelstvo Pardubického kraje schválilo dne 21. 2. 2008 pod č. j. Z/323/08. Na webu Pardubického kraje najdete tuto problematiku zde: www.pardubickykraj.cz/ekovychova. Krajským koordinátorem EVVO je Digital Star, s.r.o. , který k tomuto tématu provozuje samostatný webový portál https://ekoosveta.cz, kde najdete veškeré podrobnosti - tipy pro školy, dotace, soutěže, kalendář akcí a mnoho dalších zajímavostí.