Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Podpora rozvoje nadání

Publikováno: 19. ledna 2021
Ohodnotit článek:
Nehodnoceno

Dotační program pro základní školy zaměřené na rozvoj nadaných žáků

Od 1. 9. 2019 je realizován projekt Pardubického kraje s názvem "Smart akcelerátor Pardubického kraje II". Jednou z jeho aktivit je aktivita pilotní ověření, v jejímž rámci je připraven dotační program Pardubického kraje „Identifikace nadání a práce s nadanými a mimořádně nadanými dětmi a žáky v základních školách Pardubického kraje“.

Cílem programu je příprava a pilotní ověření systémového přístupu k podpoře rozvoje potenciálu nadaných dětí a žáků základních škol na území Pardubického kraje. Prostřednictvím pilotního projektu dojde k ověření nastavení podmínek a pravidel, role jednotlivých subjektů zapojených do realizace a zájmu cílových skupin. Pilotní ověření bude ukončeno vytvořením metodiky.

Žadatelem o dotaci jsou obce Pardubického kraje jako zřizovatelé základních škol. Příjemcem dotace jsou základní školy, které již v současné době pracují s nadanými a talentovanými žáky. Předmětem dotace je úhrada osobních nákladů pedagogů v minimálně 5 základních školách, kteří se budou ve školním roce 2021/2022 věnovat práci s talentovanými žáky, a dále doplňkově pořízení potřebných výukových pomůcek, nástrojů a služeb (max. do výše do 30 % uznatelných výdajů projektu).

Finanční alokace na výzvu je 1,5 mil. Kč. Podpora je poskytována formou nevratné finanční podpory (dotace). Výše podpory je maximálně 90 % celkových způsobilých výdajů, spoluúčast žadatele je minimálně 10 % celkových způsobilých výdajů. Minimální výše podpory je 90 000 Kč + spoluúčast příjemce minimálně 10 % Maximální výše podpory je 270 000 Kč + spoluúčast příjemce minimálně 10 %. Dotace bude poskytnuta Pardubickým krajem ex post - tj. až po ukončení projektu a předložení a odsouhlasení vyúčtování.

Termín pro předkládání žádostí je od 22. 1. 2021 do 15. 2. 2021 (12:00 hod).

Veškerá dokumentace výzvy včetně bližších podmínek výzvy a formuláře žádosti je na webu https://www.pardubickykraj.cz/smart-akcelerator-ii-dotacni-programy/110575/identifikace-nadani-a-prace-s-nadanymi-a-mimoradne-nadanymi-detmi-a-zaky-v-zakladnich-skolach-pardubickeho-kraje-v-ramci-projektu-smart-akcelerator-pardubickeho-kraje-ii.

Zdroj: školský portál Pk, záložka I-KAP

Tisk

Rubriky: Podpora rozvoje nadáníPočet zobrazení: 1184

Tagy:

Lenka HavelkováLenka Havelková

Další příspěvky od Lenka Havelková

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x