Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Podpora rozvoje nadání

Publikováno: 22. června 2021
Ohodnotit článek:
Nehodnoceno

Mladý talent Pardubického kraje 2021 - vyhlášení programu

Rada Pardubického kraje schválila realizaci programu podpory nadaných žáků, jehož součástí je udílení cen Mladý talent Pardubického kraje 2021. Vyhlášení a specifikaci programu najdete v příloze.

Přihlášky (nominace žáků na udělení ceny) podává statutární zástupce školy elektronicky prostřednictvím Školského portálu Pardubického kraje vyplněním formuláře pro přihlášení na www.klickevzdelani.cz/mt, odkaz Pedagogičtí pracovníci → Podpora rozvoje nadání → Mladý talent Pk. Registrace přihlášek: od 25. června 2021 přihlášenými uživateli.

Uzávěrka přihlášek: 26. září 2021.

Prosíme, věnujte pozornost závěrečnému ustanovení programu (část IV, odst. 1) a příloze č. 1. V souvislosti s Nařízením EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů -  GDPR) je nezbytné, aby škola před podáním přihlášky, tzn. před vyplněním údajů o nominovaném žákovi do on-line přihlášky, zajistila potvrzení žáka, resp. zákonného zástupce (u žáka do věku 18 let), že byl seznámen s nominací a s „Informacemi o zpracování a ochraně osobních údajů v rámci programu Mladý talent Pardubického kraje a jeho realizace“. Pro informování žáka/zákonného zástupce a vyjádření souhlasu doporučujeme využít příl. č. 1.

Zpracování a ochrana osobních údajů

Podmínkou pro nominaci žáka na udělení ceny Mladý talent Pardubického kraje je podání přihlášky a poskytnutí požadovaných osobních údajů. Podáním přihlášky navrhovatel (škola) potvrzuje, že před podáním přihlášky zajistil souhlas žáka, resp. zákonného zástupce s nominací a jeho seznámení s dokumentem „Informace o zpracování a ochraně osobních údajů v rámci přihlášky do programu Mladý talent a jeho realizace“ (viz příloha). Podmínky a okolnosti zpracování osobních údajů, způsob a rozsah zpracování údajů Pardubickým krajem jsou uvedeny v dokumentu Informace o zpracování a ochraně osobních údajů v rámci programu Mladý talent Pardubického kraje a jeho realizace. Dokument je přílohou vyhlášení programu podpory nadaných žáků 2021.

Ocenění Mladý talent Pardubického kraje je určeno žákům, kteří dosáhli vynikajících úspěchů v předmětových olympiádách, středoškolské odborné činnosti, v soutěžích odborných dovedností, úspěšně obhájili své projekty na festivalech a přehlídkách apod.

V rámci programu podpory nadaných žáků, který je dlouhodobě financován z rozpočtu Pardubického kraje, bude mj. finanční částkou 250 tis. Kč podpořena činnost krajských komisí předmětových soutěží a okresních metodiků, kteří se podílejí na řízení soutěží v kraji. Cílem programu je napomáhat k rozvoji nadání žáků a zlepšovat podmínky pro kvalitní zabezpečení okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání vyhlašovaných MŠMT.

Dokumenty ke stažení

Tisk

Rubriky: Podpora rozvoje nadáníPočet zobrazení: 671

Tagy:

Lenka HavelkováLenka Havelková

Další příspěvky od Lenka Havelková

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x