Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Soutěže

Publikováno: 20. října 2021
Ohodnotit článek:
3.0

Výtvarná soutěž

Základní škola a mateřská škola Ježov pod záštitou České kardiologické společnosti, z. s., Brno – pořádá celostátní výtvarnou soutěž  „Každé srdce má své jméno …“ - pokus o rekord – vytvořit nejdelší řetěz spojený z jednotlivých srdcí z nejvíce míst v České republice.

Podmínky výtvarné soutěže pro děti

Aktuální i minulá situace s omezeními v souvislosti s onemocněním Covid-19 byla a je pro rodiče dětí z mnoha důvodů velmi náročná. Celková změna pravidelného a navyklého režimu, narušení zvyklostí dítěte i dalších členů rodiny, které jsou pro dítě důležité jsou nejčastější témata, která rezonují v současném vztahu rodičů a dětí.

Cílem soutěže je ulehčit dětem i rodičům vzniklou situaci a hlavně podpořit tvůrčí potenciál žáků a rozvíjet jejich výtvarnou tvořivost v úzké spojitosti s vytvořením pozitivního klimatu ve škole.

Vytvořme dětem podmínky pro správnou komunikaci a třídění informací. K tomu využívejme střídání aktivit s pestrými programy a také klidové relaxační programy. Vizualizujme informace – tyto vizualizované materiály mohou dítěti pomoci k pochopení předávaných informací a také rozvíjet jeho osobní růst a fantazii.

Předmět soutěže

Předmětem soutěže jsou výtvarná díla dětí vytvořená výtvarnými technikami – malba, kresba, grafika, koláž. Přihlásit se mohou žáci ve třech kategoriích: MŠ, ZŠ 1. stupeň, ZŠ 2. stupeň.

Účastník soutěže

Účastníkem soutěže mohou být autorské týmy - skupiny tří dětí v mateřské škole a dvojice  nebo trojice dětí v  základní škole - reprezentující pod vedením svého pedagoga základní či mateřskou školu.

Anotace soutěže

Děti v nedávné době mohly pozorovat kolem sebe nově vzniklé životní situace (pandemická situace ve světě, ničivé síly tornáda v ČR…). Mohly také sledovat pomoc druhým lidem v nesnázích. Samy mohly být ohroženou skupinou, která se bála dát najevo své emoce, mnohdy nemohly být se svými známými a  kamarády.  Je čas si uvědomit, že se děti budou potřebovat po tak dlouhé době  „vrátit zpět“. Tyto pocity, nálady, vjemy, nápady a prožitky se mohou pokusit promítnout do svých výtvarných děl.

Přihlášení do soutěže

Závaznou přihlášku k účasti v soutěži podává za autorský tým pedagog prostřednictvím školy do 19. 11. 2021 organizátorovi soutěže - ZŠ a MŠ Ježov. Přihlásit se je možné pouze elektronicky. Přihláška bude zveřejněna na webových stránkách organizátora soutěže www.zsjezov.cz 

Harmonogram soutěže

1. 10.  2021 – vyhlášení soutěže

19. 11. 2021 – termín odeslání závazných přihlášek škol do soutěže

14. 3. – 18. 3.  2022 -  termín konání školního kola soutěže

18. 4. – 29. 4. 2022 – zaslání výtvarných děl na adresu Základní škola a mateřská škola Ježov, příspěvková organizace, Ježov 50, 696 48

3. 5. 2022 – hodnocení výtvarných děl porotou a zveřejnění výsledků na www.zsjezov.cz (Mezinárodní den svobody tisku)

24. 5. 2022 – účast vítězných škol na slavnostním vyhlášení a zveřejnění všech škol, které se soutěže a vytvoření případného rekordu účastnily. Závěrečné vystavení všech výtvarných prací na určitém místě (hřiště, zeď…).

Každá škola, která se zúčastní této soutěže, obdrží certifikát o účasti pokusu o český rekord.

Rozsah, charakter a adjustace soutěžních děl:

a) jedna škola může přihlásit libovolný počet soutěžních děl z každé kategorie; (každý tým může vytvořit libovolný počet srdcí);

b) díla musí být vytvořena na podkladu 1 m x 1 m (tvrdší papír, výkres, jiný pevný podklad…) a obrys celé práce musí mít tvar srdce;

c) do soutěže předaná díla musí být ze zadní strany opatřena čitelně vyplněným formulářem o výtvarné práci viz formulář – název školy, kraj, jména žáků, název díla . . . – popř. slovním popisem díla;

d) zaslaná díla do soutěže jsou nevratná a mohou být publikována dle možností vyhlašovatele a organizátora soutěže;

e) všechna výtvarná díla (srdce) se spojí do jednoho řetězu a budou připravena na závěrečné měření (pokus o rekord), tím vznikne řetěz seskládaný ze všech zaslaných srdcí s přesně vymezenými rozměry jednotlivých srdcí (1m x 1m). Takto změřená závěrečná délka řetězu bude rozhodující pro uznání rekordu – „Nejdelší řetěz seskládaný ze srdcí z největšího počtu míst v České republice“;

f) zvláštní cena je vyhlášena pro školu s nejvíce zaslaným počtem srdcí na počet žáků ve škole.

Porota soutěže

Odbornou porotu jmenuje vyhlašovatel soutěže.

Porotce hodnotí:

a) zasazení do tématu;

b) originalitu, kreativitu, myšlenku;

c) rozsah užití dané techniky, kvalitu práce;

d) celkový dojem.

Další informace a přihlášku najdete v přiložených dokumentech.

 

Dokumenty ke stažení

Tisk

Rubriky: SoutěžePočet zobrazení: 322

Tagy:

Lenka HavelkováLenka Havelková

Další příspěvky od Lenka Havelková

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x