Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Malým adeptům mateřských škol

Publikováno: 3. ledna 2013
Ohodnotit článek:
Nehodnoceno

Speciální třída MŠ Svatopluka Čecha provádí předběžný nábor dětí

V chrudimské mateřské škole Svatopluka Čecha je celkem pět tříd. V jedné z nich se vzdělávají spolu se „zdravými" dětmi i děti, které mají určité znevýhodnění oproti svým spolužákům, a to z různých hledisek (smyslové, mentální nebo tělesné postižení, specifickou poruchu učení nebo chování).

Naše speciální třída všem těmto dětem ulehčuje vzdělávání prostřednictvím velmi vstřícného, odborného a individuálního přístupu. Sestavujeme pro děti individuální vzdělávací plány a soustředíme se na rozvíjení celé osobnosti dítěte, protože předškolní vzdělávání je, ihned po rodině, počátkem veškerého vzdělávání.

V případě zájmu o zapsání vašeho dítěte se specifickými vzdělávacími potřebami do MŠ ihned kontaktujte ředitelku školy na telefonním čísle 469 638 870 nebo na ms.chrudim@worldonline.cz

V naší Heřmánkové třídě pracuje tým odborných pracovníků, který se společně podílí na co největším rozvoji celé osobnosti svěřených dětí. Pracují zde učitelky – speciální pedagogové s vysokoškolským vzděláním, pedagogické i osobní asistentky. Ke vzdělávání dětí využíváme velmi kvalitní speciální a didaktické pomůcky. Ve třídě jsou také umístěny zvlhčovačky a čističky vzduchu. Jako nadstandardní aktivity nabízíme: perličkovou koupel, míčkování v bazénku canisterapii, muzikoterapii, cvičení na přístroji Motren, masáže, atd. Samozřejmě spolupracujeme s Pedagogicko-psychologickou poradnou a Speciálně pedagogickými centry a s dětskými lékaři.

V této třídě je výrazně snížen počet zapsaných dětí oproti běžným třídám. Všichni se těšíme, že nás ve školce navštívíte (po telefonické dohodě). Tato třída se jmenuje po voňavé léčivé bylince – „Heřmánková", protože co je důležitějšího k dobré pohodě, než kamarádství a sounáležitost mezi všemi dětmi a dospělými.

Veškeré činnosti během dne v mateřské škole provádíme spolu – všichni – společně. Spolu si hrajeme, učíme se, poznáváme svět. Navštěvujeme nejrůznější divadelní představení, exkurze, jezdíme na výlety, často pobýváme na čerstvém vzduchu. Děti bez postižení jsou pro děti s postižením kamarády, motivací, vzorem, vznikají tu krásná nezáludná přátelství. A naopak, děti s postižením jsou pro děti bez postižení uvědoměním si, že patří k nám a jsou svým způsobem stejní, všichni potřebujeme pohladit, pochválit a něco se společně naučit. Z těchto dětí vyrostou lidé ohleduplní, tolerantní a zdvořilí.

Více na: www.klicekksrdci.com

PhDr. Radka Melicherová, ředitelka MŠ Sv. Čecha

Mateřská škola, Chrudim 3,
Sv. Čecha 345
tel: 469 638 87
ms.chrudim@worldonline.cz
www.klicekksrdci.com

Tisk
Speciální třída MŠ Svatopluka Čecha provádí předběžný nábor dětí

Rubriky: Malým adeptům mateřských školPočet zobrazení: 2033

Tagy:

Richard TichýRichard Tichý

Další příspěvky od Richard Tichý

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x