Přihlásit se      O portálu     Kontakty

První krok do opravdické školy

Publikováno: 27. února 2019
Ohodnotit článek:
Nehodnoceno

Stručné informace k zápisům do 1. ročníků základních škol pro školní rok 2019/2020

Pravidla pro přijímání dítěte do základní školy a pro udělení odkladu jsou definována  v ustanovení § 36 odst. 4 a 5 a §  37 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v ustanovení § 3a odst. 7 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů. Ředitelé základních škol vyhlašují datum zápisu k základnímu vzdělávání v konkrétní škole. Zápisy probíhají na školách zpravidla v průběhu jednoho nebo několika dní, v závislosti na velikosti školy (v rozmezí od 1. dubna do 30. dubna). Dítě nemusí být u zápisu přítomno osobně (např. je v zahraničí, na ozdravném pobytu apod.), většina škol však doporučuje, aby přítomno bylo. Děti se na zápis těší, dochází k vzájemnému seznámení dítěte a zákonných zástupců se školou, s budoucími spolužáky, pedagogy.

Na školní rok 2019/2020 se povinně zapisují děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 a děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky v roce 2018.

Na webových stránkách základních škol je zveřejněna informace o celkovém počtu přijímaných žáků, které daná konkrétní základní škola může přijmout pro školní rok 2019/2020 k povinné školní docházce, a to v souladu s vyhláškou č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých a počtem spádových žáků.

 

Při podání žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání je třeba:

  • prokázat svou totožnost a vztah k dítěti předložením dokladu totožnosti,

  • předložit rodný list dítěte.

     

Ustanovení § 37 školského zákona umožňuje odklad povinné školní docházky o jeden školní rok. Ředitel školy rozhoduje o udělení odkladu školní docházky v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4 školského zákona na základě doporučujících posouzení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. 

Při podání žádosti o odložení začátku povinné školní docházky dítěte o jeden rok (odklad) je třeba:

  • prokázat svoji totožnost a vztah k dítěti předložením dokladu totožnosti,

  • předložit rodný list dítěte,

  • doložit už v době zápisu doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa, a školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradny nebo speciálně pedagogické centra),

  • v případě, že žádost nebude splňovat veškeré náležitosti, vyzve ředitel školy k odstranění nedostatků, příp. k doplnění žádosti, v přiměřené lhůtě. Další postup řešení žádosti proběhne v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

 

Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky, předá zákonným zástupcům informace o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.

 

Na Školském portálu Pardubického kraje naleznete rovněž aktualizované informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisu k povinné školní docházce - Informace k organizaci zápisů k povinné školní docházce.

 


Termíny zápisů do prvních tříd základních škol naleznou rodiče budoucích prvňáčků i široká veřejnost na adrese www.klickevzdelani.cz/zapis.
 

 

Databáze Termíny zápisů do ZŠ obsahuje kompletní údaje o základních školách v Pardubickém kraji, které jsou seřazeny abecedně podle obcí s rozšířenou působností (ORP), dále pak podle názvu obce, ve které se nachází. V levém sloupci je možné rozkliknout detailní informace o jednotlivých školách (kliknutím na číslo REDIZO). Záznamy si můžete seřadit také např. podle data zápisu.

Ředitelé škol Pardubického kraje rádi zodpoví dotazy zákonných zástupců. Kontakty na důležité osoby (včetně kontaktů na ředitele základních škol), údaje o škole a školském zařízení (popis a foto školy, volnočasové aktivity, webové stránky, aktuality) naleznete na Školském portálu Pardubického kraje, který nabízí ucelenou databázi Evidence škol a školských zařízení v Pardubickém kraji - www.klickevzdelani.cz/skoly.

Tato databáze umožňuje vyhledávat a filtrovat školy a školská zařízení dle různých kritérií (typ školy, zřizovatel, obec, ORP, okres, stupeň ZŠ, atd.) a také zobrazit konkrétní školu na mapě.

 

Tisk

Rubriky: První krok do opravdické školyPočet zobrazení: 1073

Tagy:

Hana PochobradskáHana Pochobradská

Další příspěvky od Hana Pochobradská

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x