Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Nejnovější články

Předání ceny Českým hlavičkám 2011

Předání ceny Českým hlavičkám 2011 se uskutečnilo v úterý 25. října v Mahenově divadle v Brně. Nejlepší mladí vědci ze základních a středních škol převzali svá ocenění spojená s finanční odměnou na galavečeru, při kterém jim zazpívala Aneta Langerová. V kategorii Abraxan pro žáky ze základních škol zvítězil...
Publikováno: 28. listopadu 2011
Autor: Anonym
Hodnocení: 4.0

Soutěž školních webových stránek

V soutěži webových stránek základních škol, kterou vyhlásil Magistrát města Pardubic, získala Základní škola Pardubice – Polabiny, Prodloužená 283 (Polabiny 2)  2. místo a finanční odměnu 10 000 Kč. První místo získala základní škola na Dubině a třetí byla škola na Spořilově. Ocenění bylo předáno ve čtvrtek...
Publikováno: 28. listopadu 2011
Autor: Anonym
Hodnocení: Nehodnoceno

Soutěž výukových materiálů Domino

Paní učitelka Marie Novotná ze základní školy v Polabinách 2 vytváří pro děti vynikající výukové materiály pro interaktivní tabuli. Z podnětu ředitelky školy přihlásila paní učitelka některé své materiály do soutěže Domino, kterou vyhlásil Národní institut pro další vzdělávání. Soutěžní...
Publikováno: 28. listopadu 2011
Autor: Anonym
Hodnocení: 3.0

Vánoční vystoupení žáků ZŠ Pardubice - Polabiny, Prodloužená 283

Vánoční akce Základní škola Pardubice – Polabiny, Prodloužená 283 (Polabiny 2) je zaměřena na výuku hudební výchovy. Zveme Vás na vystoupení našich pěveckých sborů i na Den otevřených dveří 14. prosince 2011. Od 8.00h do 12.00h se můžete podívat do všech hodin a odpoledne budou od 15.00h do 18.00h připraveny vánoční výtvarné dílny...
Publikováno: 28. listopadu 2011
Autor: Anonym
Hodnocení: 3.0

Petice proti rušení praktických škol

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Pan ministr Josef Dobeš Karmelitská 7 Praha...
Publikováno: 28. listopadu 2011
Hodnocení: 1.0

Výsledky pěvecké soutěže v DDM BETA

Výsledky pěvecké soutěže Pardubické štěbetání 23.11.2011 I. kategorie 1. místo Alžběta Lejsková ZŠ Studánka 2....
Publikováno: 23. listopadu 2011
Hodnocení: Nehodnoceno

Gymnázium K. V. Raise milují v Singapuru, Malajsii, Filipínách a v Litvě

Hlinsko - Ve dnech 7. – 11. listopadu 2011 se v irském Dundalku uskutečnila mezinárodní konference učitelů AEC-NET ASIA-EUROPE CLASSROOM NETWORK CONFERENCE. Českou republiku a školy organizované v síti ASPnet při organizaci UNESCO reprezentovala Mgr. Lada Leszkowová z Gymnázia K. V. Raise Hlinsko a Milan Hausner, ředitel ZŠ Lupáčova Praha. Konference se zúčastnili vždy dva reprezentanti z...
Publikováno: 23. listopadu 2011
Hodnocení: 4.0

E-learning vždy a všude?

Že je e-learning fenoménem je dnes hlavní zaklínadlo mnoha příruček, rad a odborných článků. Část pedagogů v České republice se nad tím pouze opakovaně ušklíbne, protože nemají možnost ho využít. Případně tu možnost minimálně nevidí. A pokud známe prostředí na většině českých škol, můžeme to pochopit - nedostatek času,...
Publikováno: 23. listopadu 2011
Autor: Jan Hejl
Hodnocení: 3.5

(Znovu)podání přihlášky k MZk ve zvláštních případech

Stanovisko ke (znovu)podání přihlášky k MZ pro podzimní zkušební období u žáků, kteří neukončili úspěšně poslední ročník vzdělávání, a nekonali proto MZ v jarním zkušebním období  (vypracoval O 23 ve spolupráci s O 20 a O 80 MŠMT)  I.       Posouzení podmínek...
Publikováno: 18. listopadu 2011
Autor: Anonym
Hodnocení: Nehodnoceno

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol   1)      Které legislativní předpisy a pedagogické dokumenty vymezují pravidla pro určení nabídky profilové části maturitní zkoušky?   ·        Zákon č. 561/2004 Sb., o...
Publikováno: 18. listopadu 2011
Autor: Anonym
Hodnocení: Nehodnoceno

Specifické ukončení studia

Žák ukončil řádně na jaře poslední ročník střední školy. U jarní maturitní zkoušky neuspěl z jednoho profilového předmětu. Ze stejného profilového předmětu neuspěl ani na podzim. Nyní je v situaci, kdy má již SŠ ukončenu a zbývá mu poslední třetí pokus na složení příslušné profilové zkoušky.   Mohou...
Publikováno: 18. listopadu 2011
Autor: Anonym
Hodnocení: 5.0

Stipendia na středních školách zřízených Pardubickým krajem

Cílem zavedení stipendií na středních školách zřízených Pardubickým krajem je zvýšit zájem mladých lidí o obory vzdělání, po jejichž absolventech je poptávka na trhu práce. Peněžní podpora by měla žáky motivovat k zodpovědnějšímu přístupu ke studiu, k pravidelné docházce do školy a...
Publikováno: 18. listopadu 2011
Hodnocení: 4.7

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách Pardubického kraje pro školní rok 2012/2013

Všem středním školám zřizovaným Pardubickým krajem bylo doporučeno v rámci přijímacího řízení do oborů vzdělání ukončovaných maturitní zkouškou konat přijímací zkoušky, viz usnesení Rady Pardubického kraje R/1304/10 ze dne 19. 8. 2010. Doporučení se netýká nástavbového studia,...
Publikováno: 18. listopadu 2011
Hodnocení: 3.7

Návykové látky

Informace pro rodiče o návykových látkách
Publikováno: 16. listopadu 2011
Autor: Anonym
Hodnocení: Nehodnoceno

Alergie

Informace o alergii
Publikováno: 16. listopadu 2011
Autor: Anonym
Hodnocení: Nehodnoceno

Zdravé zuby

Péče o chrup u žáků
Publikováno: 16. listopadu 2011
Autor: Anonym
Hodnocení: Nehodnoceno

Zdravá výživa

Informace ke zdravé výživě.
Publikováno: 16. listopadu 2011
Autor: Anonym
Hodnocení: Nehodnoceno
Informace ke školním logopedickým pracovištím

Informace ke školním logopedickým pracovištím

Školní poradenské pracoviště Školní psycholog Školní speciální pedagog Výchovný poradce Metodik prevence Důležité kontakty Zástupce školského poradenského zařízení – PPP, SPC      Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP)  poskytuje v souladu s...
Publikováno: 15. listopadu 2011
Autor: Anonym
Hodnocení: Nehodnoceno
Stav logopedické péče v roce 2011

Stav logopedické péče v roce 2011

 V přiložené prezentaci naleznete informace o výstupech z projektu ke stavu logopedické péče v Pardubickém kraji v roce 2011.
Publikováno: 15. listopadu 2011
Autor: Anonym
Hodnocení: Nehodnoceno
Průzkum logopedických služeb v Pardubickém kraji rok 2009

Průzkum logopedických služeb v Pardubickém kraji rok 2009

V níže přoloženém souboru Vám poskytujeme prezentaci materiálu zaměřeného na průzkum logopedických služeb v PArdubickém kraji.
Průzkum vycházel z dat roku 2009 a vyústil v podání žádosti v rámci projektu ESF a OP VK v oblasti vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ v oblasti logopedie.
Publikováno: 15. listopadu 2011
Autor: Anonym
Hodnocení: 4.0
Informace z Krajské logopedické konference 2011

Informace z Krajské logopedické konference 2011

K R A J S K Á    M E T O D I C KÁ   L O G O P E D I C K Á   K O N F E R E N C E    Pardubice 25. 5. 2011  Říjen 20091. Potřeba dlouhodobé systémové celoplošně zajištěné logop péče přímo ve Š/ŠZ 1. Potřeba dlouhodobé systémové celoplošně zajištěné logop...
Publikováno: 15. listopadu 2011
Autor: Anonym
Hodnocení: Nehodnoceno

Předvánovční akce DDM BETA Pardubice

Předvánoční akce DDM BETA    21. – 23. 11.                8-13    ZŠ Spořilov/pro školu  Výroba adventních věnců 24. 11.                        9-18    OC Grand/pro...
Publikováno: 14. listopadu 2011
Hodnocení: Nehodnoceno
Šablony ZŠ - individualizace cizích jazyků

Šablony ZŠ - individualizace cizích jazyků

Oblast podpory 1.4 ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT PRO ZŠ Šablona klíčové aktivity se sestává z části, která se objevuje v projektové žádosti Benefit7, dále z metodického výkladu a modelového příkladu. Modelový příklad není závazný, ale slouží pouze jako ilustrační příklad možného...
Publikováno: 14. listopadu 2011
Autor: Petra Novotná
Hodnocení: Nehodnoceno
Šablony - využití ICT

Šablony - využití ICT

Oblast podpory 1.4 ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT PRO ZŠ Šablona klíčové aktivity se sestává z části, která se objevuje v projektové žádosti Benefit7, dále z metodického výkladu a modelového příkladu. Modelový příklad není závazný, ale slouží pouze jako ilustrační příklad možného...
Publikováno: 14. listopadu 2011
Autor: Petra Novotná
Hodnocení: Nehodnoceno
Šablony klíčových aktivit pro ZŠ

Šablony klíčových aktivit pro ZŠ

Oblast podpory 1.4 ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT PRO ZŠ Šablona klíčové aktivity se sestává z části, která se objevuje v projektové žádosti Benefit7, dále z metodického výkladu a modelového příkladu. Modelový příklad není závazný, ale slouží pouze jako ilustrační příklad možného...
Publikováno: 14. listopadu 2011
Autor: Petra Novotná
Hodnocení: Nehodnoceno
Zařazení žáka cizince do ročníku

Zařazení žáka cizince do ročníku

V článku autor předkládá materiál občanského sdružení META o.s. - Sdružení pro příležitosti mladých migrantů s informacemi o zařazování cizinců do ročníku včetně zajímavých odkazů.
Publikováno: 11. listopadu 2011
Autor: Radek Hejný
Hodnocení: Nehodnoceno
Prevence šikany

Prevence šikany

V následujícím materiálu lze možno nalézt základní informace o prevenci šikany
Publikováno: 7. listopadu 2011
Autor: Petra Novotná
Hodnocení: 5.0

SVČ Mozaika Polička

Pravidelná činnost na: http://www.mozaika-policka.cz/sekce.php?sectionId=38&page=1 AKCE NA LISTOPAD 2011 OPLÉTANÁ KERAMIKA PEDIGEM  dílna studenty, dospělé a pedagogy  LAMPIONKY PRO MALÉ BROUČKY      dílna pro rodiče s dětmi  SVATOMARTINSKÝ VEČER S BROUČKY zábavný podvečer pro celou rodinu SMALTOVANÉ CEDULKY      ...
Publikováno: 7. listopadu 2011
Hodnocení: Nehodnoceno

Pravidelná zájmová činnost DDM Animo Žamberk

:: Bubnování a jiné hrátky       NOVINKA !!! aktivní bubnovánína djembe pro všechny od 8 let i dospělé, při kterém dochází k celkové relaxaci organizmu a také k harmonizaci pravé a levé hemisféry. Bubnování, zpívání, tvoření......
Publikováno: 7. listopadu 2011
Hodnocení: Nehodnoceno

Zájmová činnost DDM Paleta Svitavy

Keramické a výtvarné kroužky Výtvarná a pohybová činnost (MŠ)  Výtvarné a pohybové aktivity předškolních dětí. Pro děti od 3 do 6 let            Vedoucí: Miriam Moravcová Poplatek: 400,- Kč     FIMO  Práce s FIMO hmotou, Keramická pracovna DDM na ZŠ Felberova Pro děti od 9 do...
Publikováno: 7. listopadu 2011
Hodnocení: 1.0

Nabídka kroužků DDM Moravská Třebová

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ   Solimánky (mírně pokročilé) ...úterý 15.30-16.30 hodin  Pro dívky od 1. do 5. třídy ZŠ. Pokračování z loňského roku, sestavy na vystoupení, další  taneční  prvky.  Možnost  víkendového  soustředění  spojeného  s  výzdobou...
Publikováno: 7. listopadu 2011
Hodnocení: 2.7

Kroužky DDM Litomyšl

Kroužky Otevíráme dva nové kroužky: Scénický tanec a Vyrábění s Andreou Kroužky probíhají od 26. září do konce května.  Při členství ve více kroužcích bude za každý další sleva 20% na zápisném. Sleva se netýká kroužku keramiky. Jak se přihlásit na kroužek? Jak zaplatit...
Publikováno: 7. listopadu 2011
Hodnocení: Nehodnoceno

Zájmové kroužky DDM Přelouč

Modeláři Letecký modelář lektor  p. Nebřenský Výroba leteckých modelů z balzy pořádání Drakijády na podzim na hřišti rugby pod parkem Obsluha PC   Kroužek je rozdělen do třech úrovní : PC I. - základy práce na PC pro nejmenší PC II. - Internet, uživatelské programy Word, Excel, Power Point   Rybářský...
Publikováno: 7. listopadu 2011
Hodnocení: 2.6

DDM BETA Pardubice - aktivity - listopad

Přehled soutěží, vzdělávacích a příležitostných akcí a výstav - listopad 2011   Oddělení estetické výchovy : Folbrechtová Jitka   Výukové programy  01.11.2011          2.a ZŠ  Br. Veverků        09.00 - 11.00 hod 02.11.2011          3.b ZŠ...
Publikováno: 7. listopadu 2011
Hodnocení: Nehodnoceno

Nabídka pravidelné činnosti DDM Lanškroun

KROUŽKY  PRO  PŘEDŠKOLÁKY  „Hello Pinky“  pro děti předškolního věku (4 – 6 let) seznámení s angličtinou pomocí her, obrázků, básniček a písniček, cílem kurzu je osvojit  si základní slovní zásobu, získat pozitivní vztah k výuce cizího jazyka Cena: 900,- Kč Předškoláček  pro děti...
Publikováno: 6. listopadu 2011
Hodnocení: Nehodnoceno

Co nabízí v pravidelné činnosti DDM Chrudim?

Sportovní kroužky PLAVÁNÍ PRO RADOST (od 1. třídy)      1200,-/rok PO 16.30-17.30 hod, začínáme 19.9.2011 nebo ČT 16.30-17.30 hod, začínáme 22.9.2011 Zdokonalení plavání, hry a cvičení ve vodě. ved. Merhautová, Pavlíková, Poláčková, Lupták SPORTOVNÍ PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI      1200,-/rok PO 16.30–17.30...
Publikováno: 6. listopadu 2011
Hodnocení: 1.0

Bohatá nabídka pravidelné zájmové činnosti DDM Ústí nad Orlicí

Sportovní kroužky 1141 Atletika Pro chlapce a dívky od 1. do 9. ročníku ZŠ. Hodiny zaměřené na všeobecný vývoj a rozvoj sportovních dovedností.   Kdy: pondělí 15:00 - 18:00, středa 15:00 - 18:00 (rozdělení dle věku), 2x týdně, 60 min Místo: ZŠ Štepnice, ZŠ Bří Čapků, atletický stadion Cena: 1000,-... 1101...
Publikováno: 6. listopadu 2011
Hodnocení: Nehodnoceno

Kroužky v DDM Heřmanův Městec

Dům dětí a mládeže Ježkovka Heřmanův Městec  nabízí ve školním roce 2010/11 tyto zájmové kroužky:  1. RYBÁŘI - začátečníci       pro děti od 2. tř.  Seznámení se s obyvateli našich vod a rybolovnou technikou. Po složení zkoušek obdržení rybářského lístku.  Vedoucí: René...
Publikováno: 6. listopadu 2011
Hodnocení: 2.5

Zájmová činnost DDM Hlinsko

Dům dětí a mládeže             Hlinsko nabízí pro školní rok        2011/12          tyto  zájmové kroužky kroužek šachový 1. – 9. tř. ZŠ - rozdělení podle věku a stupně znalostí - základy šachové hry  - účast na šachových turnajích a v...
Publikováno: 6. listopadu 2011
Hodnocení: Nehodnoceno

Pěvecká soutěž Štěbetání v DDM BETA Pardubice

DDM BETA Pardubice, Štolbova 2665 soutěžní řád  1. ročník soutěžní přehlídky v sólovém zpěvu pro malé školáky Vyhlašovatel a pořadatel:               DDM BETA – odd. společenské a sportovní výchovy   Termín soutěže:...
Publikováno: 31. října 2011
Hodnocení: Nehodnoceno

Maturity – Odklad třetí povinné zkoušky na školní rok 2012/13

Odklad třetí povinné zkoušky na školní rok 2012/13.
Zdroj: www.novamaturita.cz
Publikováno: 28. října 2011
Autor: Otto Horák
Hodnocení: 4.0

Trojúhelníková čísla

Trojúhelníková čísla v kombinatorice.
Zdroj: Jiří Sedláček, Faktoriály a kombinační čísla, ŠMM 1985
Publikováno: 27. října 2011
Autor: Otto Horák
Hodnocení: 4.5

Pokyny k SOČ pro SŠ okresu Pardubice a Chrudim

    Středoškolská odborná činnost V tomto školním roce proběhne již 34. ročník soutěže Středoškolská odborná činnost – SOČ. Nově bude okresní a krajská kola pro okresy Pardubice a Chrudim organizovat ve všech oborech : Gymnázium Josefa Ressela, Chrudim, Olbrachtova 291 Jestliže se Vaši studenti rozhodnou zúčastnit soutěže s prací...
Publikováno: 25. října 2011
Hodnocení: 1.0

Plán akcí ZUŠ Chrudim

Základní umělecká škola Chrudim Plán akcí ve školním roce 2011 – 2012 říjen – leden                          Žákovská vystoupení             prosinec 2011   ...
Publikováno: 22. října 2011
Hodnocení: 2.3

Rozhodování ředitele ZŠ o odkladu povinné školní docházky

Základní informace o podmínkách udělení odkladu povinné školní docházky.
Publikováno: 21. října 2011
Autor: Radek Hejný
Hodnocení: 5.0
Stanovisko MŠMT k přijímání dětí k základnímu vzdělávání

Stanovisko MŠMT k přijímání dětí k základnímu vzdělávání

Stanovisko MŠMT k přijímání dětí k základnímu vzdělání. Kdy můžeme odmítnout žáka "spádového" a kdy "nespádového".
Publikováno: 20. října 2011
Autor: Radek Hejný
Hodnocení: 4.5

Individuální vzdělávání

Individuální vzdělávání upravuje §41 Školského zákona. Informace a doporučení Ministerstva školství, mládežea tělovýchovy k individuálnímu vzdělávání vydalo MŠMT v dokumentu č.j.14821/2007-22 ze dne 19. 6. 2001. V tomto dokumentu jsou komentáře k jednotlivým bodům § 41 Školského zákona. V současné době je...
Publikováno: 20. října 2011
Autor: Radek Hejný
Hodnocení: 2.0

Nabídka kroužků DDM Holice

Sportovní kroužky   Džezgymnastika    300,-kč rytmika, gymnastika, tanec. dívky 1. – 5. třída   Basketbal   chlapci a dívky ročník 2002 a mladší pravidelné schůzky úterý a pátek podvečer ...
Publikováno: 18. října 2011
Hodnocení: 5.0

Novinky v DDM Choceň ve školním roce 2011/2012

NOVINKY NA ŠKOLNÍ ROK 2011/12:  1. Klub novinářů - práce v terénu i s digitální technikou, zahajovací schůzka 21.9. v 17.30 hodin, vedoucí Mgr.Michal Hofman, cena 600 Kč 2. Klub archeologů - práce v terénu i muzeu, zahajovací schůzka 21.9. v 17.00 hodin, vedoucí Mgr.Michal Hofman, cena 600 Kč 3. Prima vařečka - zahajovací schůzka 20.9. v 17.00...
Publikováno: 18. října 2011
Hodnocení: Nehodnoceno

Kroužky v DDM Mikádo Vysoké Mýto

Kroužky 2011–2012 Informace o kroužcích !!!Pozor!!! způsoby úhrady školného: 1. Na zahajovací schůzce v hotovosti 2. V kanceláři Mikádo - SVČ v měsíci září v hotovosti 3. Bezhotovostním převodem - skládaný variabilní symbol - kategorie, číslo zájmového kroužku, datum narození ve formátu ddmmrr  ( den, měsíc a...
Publikováno: 18. října 2011
Hodnocení: 2.3
RSS
První158159160161162163164165166167