Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Aktivity MŠ

Zimní hrátky MŠ Svitavy, Větrná 11  - experimentování a manipulace se sněhem

Zimní hrátky MŠ Svitavy, Větrná 11 - experimentování a manipulace se sněhem

Letošní zima byla zatím ve Svitavách na sníh velice skoupá. Přesto si děti z naší školky sníh netradičně užily. Jen co napadl poprašek, vyrazily do terénu vybaveny lupami a váhami zimní nadílku prozkoumat. Vločky se zdály pod zvětšovacím sklem obrovské, námraza přímo pohádková. A  nabrat sníh tak, aby byly ručičky vah v rovnováze – to je také zábava. Aktivita pokračovala i ve třídě, kde se pokusem s krepovým papírem děti přesvědčily o vlastnostech sněhu. Je to...
Publikováno: 27. ledna 2020
Hodnocení: Nehodnoceno
Děti z mateřské školy Svitavy, Větrná 11 vítají nové desetiletí průvodem „Tří králů“

Děti z mateřské školy Svitavy, Větrná 11 vítají nové desetiletí průvodem „Tří králů“

    V druhém lednovém týdnu se děti ze tříd Berušek a Broučků seznamovaly s povánoční tradicí svátku „Tří králů“. Formou prožitkového učení tuto tradici děti snáze vnímaly. Hravou formou tvořily, rytmizovaly, zpívaly, počítaly, procvičovaly vizuomotorické dovednosti a rozvíjely poznávací schopnosti. Děti také navštívily kostel sv. Josefa, kde zhlédly Betlém, zvonily na zvonečky a zpívaly vánoční písně a koledy. V závěru týdne v  tříkrálovém průvodu...
Publikováno: 27. ledna 2020
Hodnocení: Nehodnoceno
Pěvecký sbor „SVITAVÁČEK“  z  MŠ Větrná ve Svitavách  slaví své 45. narozeniny

Pěvecký sbor „SVITAVÁČEK“ z MŠ Větrná ve Svitavách slaví své 45. narozeniny

Pěvecký sbor „ SVITAVÁČEK“se narodil v roce 1974, ve snaze podchytit a rozvíjet hudebně nadané děti svitavských mateřských škol. Základ sboru tvořilo každoročně 60 – 65 dětí vybraných ze sedmi, později z deseti svitavských mateřských škol. Jednou týdně se děti scházely na X. MŠ, kde pod vedením sbormistryně Jiřiny Skřenkové a klavíristky Vlasty Friedlové, obě učitelky z X. MŠ, nacvičovaly svůj repertoár. Se sborem úzce spolupracoval Vítězslav Veselý, učitel tehdejší...
Publikováno: 27. listopadu 2019
Hodnocení: Nehodnoceno
Podpora polytechnického vzdělávání – Bořkova dílna v MŠ Svitavy, Větrná 11.

Podpora polytechnického vzdělávání – Bořkova dílna v MŠ Svitavy, Větrná 11.

Starší děti z mateřské školy Svitavy, Větrná 11 se zúčastnily projektu SVČ Tramtáryje Svitavy, který podporuje polytechnické vzdělávání předškolních dětí. První den se ve společnosti živých pohádkových postaviček Bořka stavitele děti seznámily s nářadím, a stavbou podle plánku. Hravou formou byla podporována jejich kreativita při činnosti se stavebnicí, kooperace a schopnost se domluvit. Druhý den projekt pokračoval v prostorách Muzea ve Svitavách, kde si děti v dílně vše...
Publikováno: 26. listopadu 2019
Hodnocení: 3.0
Mateřské školy Svitavy - Erasmus plus.  Navázána přínosná spolupráce s mateřskými školami na Slovensku v projektu Učíme sa navzájom.

Mateřské školy Svitavy - Erasmus plus. Navázána přínosná spolupráce s mateřskými školami na Slovensku v projektu Učíme sa navzájom.

Mateřské školy Svitavy - Erasmus plus  -  Učíme sa navzájom Spolupráce s mateřskými školami na Slovensku V pondělí 4. 3. 2019 přijely do Svitav v rámci projektu Erasmus plus učitelky a ředitelky mateřských škol ze slovenského města Žiar nad Hronom. Týdenní pracovní setkání probíhalo pod názvem Učíme sa navzájem. Erasmus plus je nový vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání...
Publikováno: 17. března 2019
Hodnocení: Nehodnoceno
Mateřská škola Svitavy, Větrná 11 - Výstava výrobků z odpadového materiálu aneb recyklohrátky

Mateřská škola Svitavy, Větrná 11 - Výstava výrobků z odpadového materiálu aneb recyklohrátky

V úterý 12.3. 2019  byla otevřena pro rodiče s dětmi ve spojovací chodbě mateřské školy výstava výrobků z odpadového materiálu. Krásná dílka vytvořili rodiče s dětmi v rámci celoškolního projektu. Při něm byla prioritní spolupráce dětí, rodičů a mateřské školy. Každá třída měla svůj kreativní  projekt, při kterém si děti vyzkoušely kooperativní činnosti. Následná část aktivity probíhala v rodinách, kde děti s rodiči společně vytvořili cokoli...
Publikováno: 13. března 2019
Hodnocení: Nehodnoceno
V mateřské škole Svitavy, Větrná 11 a jejím odloučeném pracovišti Úvoz to žije oslavami vzniku Československé republiky!

V mateřské škole Svitavy, Větrná 11 a jejím odloučeném pracovišti Úvoz to žije oslavami vzniku Československé republiky!

Rádi bychom se pochlubili celoškolní akcí „Slavíme 100. narozeniny republiky“, pořádanou v rámci projektové výuky, v níž se děti průběžně seznamují s naší rodnou zemí, významnými dny, symboly a získávají základ vlastenectví – být hrdý na svou zemi, vážit si sám sebe i druhých. V průběhu čtrnácti dnů paní učitelky nabízely dětem pestré aktivity, např. práci s interaktivní tabulí v programu Česko, poznávání státních znaků při didaktických hrách....
Publikováno: 29. října 2018
Hodnocení: 5.0
Oslava Dne stromů v Mateřské škole Svitavy, Větrná 11

Oslava Dne stromů v Mateřské škole Svitavy, Větrná 11

V naší ekologicky profilované mateřské škole slavíme každoročně 20. října Den stromů. Hlavní činnosti se odehrávají na zahradě, kde děti na různých stanovištích sbírají přírodniny a plní ekologické úkoly. Stromy též zkoumají a písněmi a tanečky ukládají k zimnímu spánku. Ve třídách se...
Publikováno: 24. října 2018
Hodnocení: 5.0
Zdravé mlsání v mateřské škole na Zámečku

Zdravé mlsání v mateřské škole na Zámečku

Zdravé mlsání na Zámečku.  Naše mateřská škola Svitavy, Větrná 11, odloučené pracoviště Úvoz, absolvovala vzdělávací program Nadace fondu Albert zaměřený na zdravou výživu nesoucí název“ Zdravá 5“. Tento projekt je plně ve shodě  s podporou zdravého životního stylu a v souladu se ŠVP.  Děti se hravou...
Publikováno: 22. října 2018
Hodnocení: Nehodnoceno
Podzimní experimentování a zkoumání v Mateřské škole Svitavy, Větrná 11

Podzimní experimentování a zkoumání v Mateřské škole Svitavy, Větrná 11

Děti z mateřské školy Svitavy, Větrná 11 mají ve své školičce pestrý program. Činnosti jsou převážně zaměřené na experimentování a zkoumání nejbližšího okolí dětí. Spousta zajímavého se dá prožít i s obyčejným ovocem. Děti v rámci Ovocného dne plody vážily, měřily a počítaly, došlo i...
Publikováno: 3. října 2018
Hodnocení: 5.0
Mateřská škola Svitavy, Větrná 11  Tady jsem doma - Výstava ke 100 výročí republiky – celoškolní projekt

Mateřská škola Svitavy, Větrná 11 Tady jsem doma - Výstava ke 100 výročí republiky – celoškolní projekt

Dětem v naší mateřské škole Svitavy, Větrná 11 hravou formou připomínáme, že naše republika slaví v tomto roce 100. narozeniny.  Dne 23. dubna 2018 se otevřela naše dlouho připravovaná výstava v galerii ve spojovací chodbě. Expozice byla určena dětem, jejich rodičům i ostatním hostům, těšíme se i na kamarády ze základní...
Publikováno: 26. dubna 2018
Hodnocení: 5.0
OSLAVY JARA V MŠ VĚTRNÁ – VYNÁŠENÍ MORANY, ODEMYKÁNÍ VODY, CESTA ZA VELIKONOČNÍM ZAJÍČKEM

OSLAVY JARA V MŠ VĚTRNÁ – VYNÁŠENÍ MORANY, ODEMYKÁNÍ VODY, CESTA ZA VELIKONOČNÍM ZAJÍČKEM

Nedílnou součástí vzdělávacího programu MŠ Větrná Svitavy je nejenom ekologická výchova, ale i seznamování se s tradicemi a zvyky. Nejmladší děti ze třídy Broučků a Berušek oživily prastarou tradici a přivítaly jaro společným vynášením Morany.  V průběhu týdne děti nadšeně pracovaly na vyrábění symbolu zimy....
Publikováno: 2. dubna 2018
Hodnocení: 5.0
Den Země v MŠ Větrná Svitavy

Den Země v MŠ Větrná Svitavy

V úterý 25. 4. 2017 jsme s dětmi z Mateřské školy Větrná všichni oslavili Den Země. Akce probíhala v rámci celoročního celoškolního ekologického projektu Náš dub. Společně jsme shrabali školní zahradu a do této činnosti se s radostí zapojily i nejmladší děti. Také jsme zkoumali kůru stromů - hmatem, čichem,...
Publikováno: 4. května 2017
Hodnocení: 5.0
Úspěch Mateřské školy Svitavy, Větrná 11 ve výtvarné soutěži Zdravá a nemocná příroda Pardubického kraje

Úspěch Mateřské školy Svitavy, Větrná 11 ve výtvarné soutěži Zdravá a nemocná příroda Pardubického kraje

Velká gratulace patří výtvarnému kroužku při Mateřské škole Větrná 11, Svitavy. Vyhlášení výsledků VII. ročníku výtvarné soutěže Zdravá a nemocná příroda Pardubického kraje udělalo radost učitelkám i předškolačce Charlottce Valešové, která získala v I. kategorii dětí do 6 let 1. místo. Úspěch...
Publikováno: 2. března 2017
Hodnocení: Nehodnoceno
Zdravá a nemocná příroda Pardubického kraje

Zdravá a nemocná příroda Pardubického kraje

Velká gratulace patří výtvarnému kroužku při Mateřské škole Větrná 11, Svitavy. Vyhlášení výsledků VII. ročníku výtvarné soutěže Zdravá a nemocná příroda Pardubického kraje udělalo radost učitelkám i předškolačce Charlottce Valešové, která získala v I. kategorii dětí do 6 let 1. místo. Úspěch...
Publikováno: 2. března 2017
Hodnocení: 5.0
Ekologické aktivity MŠ Větrná Svitavy

Ekologické aktivity MŠ Větrná Svitavy

Děti z MŠ Větrná se věnovaly v rámci oslav Dne Země rozmanitým ekologickým aktivitám. Nejmladší děti ze třídy Broučků se vydaly na vycházku k místnímu rybníku vybaveni plastovými pytli a ochrannými pomůckami. Už během cesty děti nacházely a třídily nalezené odpadky a zároveň zkoušely vymýšlet varianty možné recyklace...
Publikováno: 26. dubna 2016
Hodnocení: 5.0
Vítání jara v MŠ Svitavy, Větrná 11

Vítání jara v MŠ Svitavy, Větrná 11

Veselým a netradičním způsobem oslavily svátky jara děti z mateřské školy Svitavy, Větrná 11. Nejprve zkoumaly různá semínka všemi smysly a seznamovaly se s podmínkami růstu rostlin. Následovalo setí bylinek, sázení rostlinek, pořádné zalití a hurá na sluníčko! Na nové zahradě v ekologickém stylu byla připravena cesta za velikonočním...
Publikováno: 30. března 2016
Hodnocení: Nehodnoceno
Prožitkové učení - Za polárním kruhem s MŠ Větrná Svitavy

Prožitkové učení - Za polárním kruhem s MŠ Větrná Svitavy

Děti z mateřské školy Větrná Svitavy se vydaly v rámci prožitkového učení a multikulturní výchovy lodí za polární kruh. Na výpravu se děti nejprve pečlivě připravily. Vytvořily si den předem kamarády Eskymáky a tučňáky z papíru. Také bylo nutno pečlivě naplánovat cestu – k tomu posloužila každému vlastní,...
Publikováno: 19. února 2016
Hodnocení: 5.0
Plyšáčkování aneb doktora se nebojíme

Plyšáčkování aneb doktora se nebojíme

Díky zaměstnancům svitavské nemocnice mají o zážitek víc předškoláci MŠ Větrná ve Svitavách. Na svém vlastním plyšáčkovi si děti vyzkoušely některé jednoduché preventivní lékařské zákroky a ošetření drobných úrazů. Seznámili jsme se i s prací lékaře na operačním sále....
Publikováno: 9. listopadu 2015
Hodnocení: 5.0
Experimentování - EKO pokusy s vodou v MŠ Větrná, Svitavy

Experimentování - EKO pokusy s vodou v MŠ Větrná, Svitavy

Nedílnou součástí vzdělávání dětí je zařazení experimentování a pokusů do výuky. V rámci dlouhodobého eko projektu Náš dub a rozvoje přírodovědné gramotnosti děti ze sedmitřídní MŠ Větrná Svitavy experimentovaly s vodou. Tekutinu zkoumaly všemi smysly, přelévaly, měřily a zjišťovaly její vlastnosti.
Publikováno: 20. června 2015
Hodnocení: 2.0
Svitavy - město sportu - sportovní den MŠ Větrná na stadionu

Svitavy - město sportu - sportovní den MŠ Větrná na stadionu

Že jsou Svitavy evropským městem sportu ví snad každý dospělý. A teď i děti ze sedmitřídní mateřské školy Svitavy, Větrná. Pedagogové jim v návaznosti na tento prestižní titul připravili na krásném svitavském stadionu sportovní dopoledne. Střídaly se disciplíny zábavné, zručnostní i ryze sportovní. Děti soutěžily s nadšením a...
Publikováno: 19. června 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
RSS