Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Aktivity MŠ

Publikováno: 17. března 2019
Ohodnotit článek:
Nehodnoceno

Mateřské školy Svitavy - Erasmus plus. Navázána přínosná spolupráce s mateřskými školami na Slovensku v projektu Učíme sa navzájom.

Mateřské školy Svitavy - Erasmus plus  -  Učíme sa navzájom

Spolupráce s mateřskými školami na Slovensku

V pondělí 4. 3. 2019 přijely do Svitav v rámci projektu Erasmus plus učitelky a ředitelky mateřských škol ze slovenského města Žiar nad Hronom. Týdenní pracovní setkání probíhalo pod názvem Učíme sa navzájem.

Erasmus plus je nový vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání v odborné přípravě pedagogů. Erasmus plus si klade za cíl zvýšit kvalitu a přiměřenost kvalifikací a dovedností ve vzdělávání. Výukové pobyty (teaching assignment) umožňují učitelům školy vyzkoušet si v podobě pracovní stáže výuku na partnerské škole v zahraničí. Přijímající školu si hledá žádající škola sama a musí ji konkrétně specifikovat již v žádosti. Kolegyně z partnerského města Žiar nad Hronom si vybraly dvě svitavské mateřské školy – MŠ Svitavy, Milady Horákové 27 a MŠ Svitavy, Větrná 11. S ředitelkami těchto zařízení byla uzavřena smlouva o spolupráci.

V pondělí 4. 3. odpoledne proběhla první pracovní schůzka, při které došlo k seznámení slovenských pedagogů s  ředitelkami a učitelkami svitavských mateřských škol. Některé členky delegace byly ve Svitavách poprvé, s radostí proto přijaly stručné informace o historii a současnosti našeho města Svitavy. Následovala diskuse o legislativě v předškolním vzdělávání obou zemí. Zjistili jsme, že právní rámec preprimárního vzdělávání nejmladších dětí je v obou zemích rozdílný. Posezení bylo zakončeno diskusí nad programem setkání, které probíhalo pod názvem Učíme sa navzájem.

V úterý 5. 3. přivítala ředitelka školy Bc. Petra Nováková slovenské pedagogy v Mateřské škole Svitavy, Milady Horákové 27. Následovala prohlídka tohoto moderního předškolního zařízení. Kolegyně ze Žiaru nad Hronom měly zájem o program Začít spolu, který je v této škole realizován, o jeho principy a podstatný  vliv na individualizaci v předškolním vzdělávání. Osobně se s ředitelkou a dětmi účastnily činností v centrech aktivit.  Velmi je potěšilo zaujetí a kreativita dětí, možnost volby činností samotnými dětmi a schopnost naprosto samostatně pracovat a na všem se vzájemně domlouvat. Následujícím bodem bylo vystoupení dětí zvané Malé andělské pohlazení.

Další kroky delegace vedly do Mateřské školy při zdravotnickém zařízení ve Svitavách. Toto vzdělávání v nemocnici není na Slovensku realizováno, setkalo se tedy se zájmem učitelek. Čas po obědě patřil rozboru dopoledních činností. Ředitelka školy předala kolegyním materiály k programu Začít spolu a reagovala na jejich dotazy a připomínky. Diskuse byla velmi tvůrčí a na profesionální úrovni.

Další odpolední aktivitou byla kreativní dílna pod vedením mistra skláře v nové dílně svitavského muzea. Slovenské kolegyně si během workshopu vyzkoušely sklářskou techniku zvanou Tiffany vitráž. Výsledkem pečlivé práce byla skleněná velikonoční kraslice, která jistě bude milou vzpomínkou na pobyt ve Svitavách.

Den uzavřela slavnostní večeře za přítomnosti představitele města a všech ředitelek mateřských škol v hotelu Slavia. Delegaci oficiálně přivítal vedoucí odboru školství a kultury Mgr. Jiří Petr. Večer se nesl ve znamení diskuse o rozvoji a využití evropských fondů v partnerských městech Svitavy a Žiar nad Hronom. Došlo i na debatu o problémech školství v obou zemích a o rozdílné legislativě v předškolním vzdělávání.

Na Slovensku jsou mateřinkám zcela jistě zákony více nakloněny. Pedagogové mají nižší počty dětí na třídách, přičemž je zohledněn věk dětí. Dvouleté děti platí mnohem vyšší úplatu za vzdělávání než děti ostatní, to samé se týká dětí, které nemají trvalý pobyt v Žiaru nad Hronom. Jako velmi přínosné hodnotí slovenské kolegyně tříměsíční adaptační a diagnostické pobyty po nástupu dětí do MŠ. Naše mateřinky se potýkají s mnohem obsáhlejší administrativou. I na Slovensku probíhá inkluze, asistent pedagoga musí mít na rozdíl nás vzdělání pedagogické středoškolské. Přímá vyučovací doba u dětí je ve slovenských mateřinkách 28 hodin (u nás 31)…

Ve středu 6. 3. vedly kroky slovenských kolegyň do osmitřídní Mateřské školy Svitavy, Větrná 11.  Ředitelka zařízení Jana Hrubá učitelky seznámila s ekologickou profilací školy a s celoškolním EKO projektem Náš dub. Po uvítání pěveckým sborem Svitaváček a ukázce ozdravného programu obdivovaly členky delegace výstavu Recyklohraní – výrobky z odpadového materiálu. Velmi je též zaujala nová zahrada v přírodním stylu i návštěva odloučeného pracoviště. Následovala hospitace ve třídě dvouletých dětí a představení podmínek pro vzdělávání nejmladších, diskuse o činnostech a rozbor aktivit.

Odpoledne již na naše hosty čekalo poznávání krás české země. Konkrétně prohlídka propasti Macocha a punkevních jeskyní v Moravském krasu.

Čtvrtek 7. 3. byl ve znamení ekologických a polytechnických badatelských činností. Novou Tvořivě badatelskou učebnu představila zahraničním kolegyním ředitelka Základní a mateřské školy Svitavy, Sokolovská 1. Ing. Alena Vašáková. Všechny učitelky právem obdivovaly kreativní projekt na podporu polytechnické a badatelsky orientované výuky pro školní i předškolní děti, ornitologické budky a ostatní ekologické prvky na školní zahradě. Velkému zájmu se těšilo i IT vybavení této učebny.

Odpolední program byl po náročném týdnu spíše relaxační. Kolegyně se zúčastnily zážitkového programu v unikátním zábavním centru Peklo Čertovina. Zde obdivovaly nejen vlastní program plný čertovských příležitostí, ale i umění místních řezbářů a kovářů. Následovala rozlučková závěrečná večeře plná pekelných dobrot.

V pátek 8. 3. již bylo na programu loučení a návrat domů. Milé kolegyně odjížděly domů plné zážitků a pozitivních dojmů. Odvážely si množství materiálů a námětů pro činnosti s dětmi. Velké uznání a obdiv si z jejich úst vysloužilo vybavení a úhledně, čistotně udržované prostory svitavských škol. Projekt Učíme se navzájom obohatil a byl přínosem pro všechny zúčastněné strany.

Těšíme se na další spolupráci a případný následující výměnný výukový pobyt.

Poděkování za pomoc s realizací tohoto projektu patří zřizovateli – Městu Svitavy.

 

                                                                                          

Tisk

Rubriky: Aktivity MŠPočet zobrazení: 2563

Tagy:

Administrátor MŠ Svitavy - VětrnáAdministrátor MŠ Svitavy - Větrná

Další příspěvky od Administrátor MŠ Svitavy - Větrná

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x